Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

AUDIT ZAMESTNANCOV

  • Služba Auditu zamestnancov pozostáva z otestovania pomocou EXEC U-Testu overenia pracovného potenciálu a dotazníka na overenie produktivity. Testujú sa však len zamestnanci. Kedy?

  • Audit používame, keď sa má jednať o hĺbkovú analýzu personálnej scény. Hodnotiteľ veľmi dôkladne vyhodnocuje výsledky testovanej osobe s účelom poukázať na silné, či slabé stránky a možnosti ich posilnenia alebo nápravy.

  • Výsledky potom jednotlivo vyhodnocuje aj manažmentu, kde okrem vyhodnotenia pracovného potenciálu odporučí aj rozvojový program či najlepšie metódy riadenia danej osoby.

  • Má mnohonásobné využitie pri kľúčových rozhodnutiach. A tak dokážete svoj tím zdokonaľovať, pomáhať mu a dvíhať produkciu celej firmy.

EXEC U- Test má niekoľko využití:

Čo je EXEC Overenie produktivity?

Aké výhody vám prinesie Audit?

Cena: 540,-€

450,-€ + 20% DPH)

Kontaktujte nás

E-mail: info@performia.sk

Tel.: 0908 908 066

Objednajte si Audit vašich zamestnancov