Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

DOPLNKOVÉ PREVERENIE

Pre EXEC Základné preverenie, screening či audit ponúkame aj ďalšie testy a dotazníky, ktoré dotvoria obraz testovanej osoby. Takto získané doplnkové informácie slúžia na presnejšie špecifikovanie vhodnosti testovanej osoby vo vzťahu k pracovnej pozícii a jej náročnosti

Doplnkové preverenie obsahuje doplnkové testy, ktoré dotvárajú obraz o danom kandidátovi. Sú to najmä: EXEC IQ test, EXEC Duplikačný test, EXEC Test vodcovstva, či EXEC Analýza minulosti

EXEC IQ test

EXEC IQ test je vyvinutý na to, aby meral schopnosť človeka riešiť problémy. Takmer každá pozícia si vyžaduje, aby bol človek schopný aspoň do určitej miery problémy riešiť. Akonáhle je zrejmé, čo si daná pozícia vyžaduje a ako je jej výkon náročný, výsledky tohto testu Vám poskytnú, ktorý z kandidátov bude daným nárokom viac vyhovovať. Je to však len doplnkový test, ktorý sám o sebe nemá vysokú výpovednú hodnotu. EXEC IQ test je časovo limitovaný.

Výhody EXEC IQ testu:

Cena: 60,-€ - 36,-€

(50,-€ - 30,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe EXEC Základné preverenie)

EXEC Duplikačný test

EXEC Duplikačný test sa zameriava na urče- nie úrovne človeka „porozumieť” komunikácii. Je veľmi dôležité, aby boli zamestnanci schopní vykonávať nariadenia a smernice manažmentu.Tento test nám taktiež ukazuje, či je človeknáchylný na nehody, čo býva dôležitým faktorom, napríklad v prípade, ak sa od danej osoby vyžaduje obsluhovanie drahého prístroja či zariadenia. Najlepšie je použiť tento test spolu s EXEC U-Testom. Nie je to dôležité len pre riadiacich pracovníkov. Meranie duplikácie je dôležité dokonca aj u takej pozície, akou je osobný asistent, kde uskutočňovanie príkazov, tak ako boli zamýšľané, môže napríklad vytvoriť alebo zničiť vzťah človeka k riadiacemu pracovníkovi

Výhody EXEC Duplikačný test:

Cena: 96,-€ - 48,-€

(80,-€ - 40,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe Základné preverenie)

EXEC Test vodcovstva

EXEC Test vodcovstva sa zameriava na to, ako dobre dokáže osoba pozorovať a odhaliť zdroj (dôvod PREČO). Či už problémov, ale aj toho, prečo sa darí. Dôležitá vlastnosť lídrov.

Cena: 96,-€ - 48,-€

(80,-€ - 40,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe EXEC Základné preverenie)

EXEC Analýza minulosti

EXEC Analýza minulosti je veľmi užitočný nástroj na zistenie motivácie kandidáta. Dáva odpovede na to, prečo sa kandidát zaujíma o pracovnú pozíciu vo vašej firme, a aké sú jeho vnútorné pohnútky, ktoré ho vedú k pracovnému výkonu.

Cena: 60,-€ - 36,-€

(50,-€ - 30,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe EXEC Základné preverenie)

Kontaktujte nás

E-mail: info@performia.sk

Tel.: 0908 908 066

Objednajte si Doplnkové preverenie

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť