Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

DOPLNKOVÉ PREVERENIE

Pre EXEC Základné preverenie, screening či audit ponúkame aj ďalšie testy a dotazníky, ktoré dotvoria obraz testovanej osoby. Takto získané doplnkové informácie slúžia na presnejšie špecifikovanie vhodnosti testovanej osoby vo vzťahu k pracovnej pozícii a jej náročnosti

Doplnkové preverenie obsahuje doplnkové testy, ktoré dotvárajú obraz o danom kandidátovi. Sú to najmä: EXEC IQ test, EXEC Duplikačný test, EXEC Test vodcovstva, či EXEC Analýza minulosti

EXEC IQ test

EXEC IQ test je vyvinutý na to, aby meral schopnosť človeka riešiť problémy. Takmer každá pozícia si vyžaduje, aby bol človek schopný aspoň do určitej miery problémy riešiť. Akonáhle je zrejmé, čo si daná pozícia vyžaduje a ako je jej výkon náročný, výsledky tohto testu Vám poskytnú, ktorý z kandidátov bude daným nárokom viac vyhovovať. Je to však len doplnkový test, ktorý sám o sebe nemá vysokú výpovednú hodnotu. EXEC IQ test je časovo limitovaný.

Výhody EXEC IQ testu:

Cena: 60,-€ - 36,-€

(50,-€ - 30,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe EXEC Základné preverenie)

EXEC Duplikačný test

EXEC Duplikačný test sa zameriava na urče- nie úrovne človeka „porozumieť” komunikácii. Je veľmi dôležité, aby boli zamestnanci schopní vykonávať nariadenia a smernice manažmentu.Tento test nám taktiež ukazuje, či je človeknáchylný na nehody, čo býva dôležitým faktorom, napríklad v prípade, ak sa od danej osoby vyžaduje obsluhovanie drahého prístroja či zariadenia. Najlepšie je použiť tento test spolu s EXEC U-Testom. Nie je to dôležité len pre riadiacich pracovníkov. Meranie duplikácie je dôležité dokonca aj u takej pozície, akou je osobný asistent, kde uskutočňovanie príkazov, tak ako boli zamýšľané, môže napríklad vytvoriť alebo zničiť vzťah človeka k riadiacemu pracovníkovi

Výhody EXEC Duplikačný test:

Cena: 96,-€ - 48,-€

(80,-€ - 40,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe Základné preverenie)

EXEC Test vodcovstva

EXEC Test vodcovstva sa zameriava na to, ako dobre dokáže osoba pozorovať a odhaliť zdroj (dôvod PREČO). Či už problémov, ale aj toho, prečo sa darí. Dôležitá vlastnosť lídrov.

Cena: 96,-€ - 48,-€

(80,-€ - 40,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe EXEC Základné preverenie)

EXEC Analýza minulosti

EXEC Analýza minulosti je veľmi užitočný nástroj na zistenie motivácie kandidáta. Dáva odpovede na to, prečo sa kandidát zaujíma o pracovnú pozíciu vo vašej firme, a aké sú jeho vnútorné pohnútky, ktoré ho vedú k pracovnému výkonu.

Cena: 60,-€ - 36,-€

(50,-€ - 30,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe EXEC Základné preverenie)

Kontaktujte nás

E-mail: info@performia.sk

Tel.: 0908 908 066

Objednajte si Doplnkové preverenie