Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Ako čeliť nedostatku kvalitných ľudí?

24. októbra 2018 sme dodávali seminár: „Ako čeliť nedostatku kvalitných ľudí na pracovnom trhu a nepodľahnúť panike“.  Prednášala nám PhDr. Anna Matúsová, dlhoročná odborná konzultantka na výber zamestnancov a efektíve budovanie pracovných tímov.