Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Celosvetová konferencia 2018

Celosvetová konferencia spoločnosti Performia 2018 sa teraz konala na Slovensku, konkrétne v meste Kežmarok. Zišli sa tu ľudia takmer z celého sveta a okrem dôležitých informácií sme si domov odniesli aj skvelé zážitky, milé darčiky a vzácne ocenenia.