Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Marten Runow navštívil Slovensko

V dňoch 24. – 25. mája 2018 sme u nás v Performii dodávali seminár: „Personálne strategické plánovanie“. Prednášateľom bol zakladateľ spoločnosti Performia International – Marten Runow.