Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

KTO SME

Performia s.r.o. je súčasťou medzinárodnej siete spoločnosti Performia International s centrálou vo Švédsku. Je samostatnou poradenskou firmou v oblasti budovania pracovných tímov, overovania produktivity a vhodnosti kandidáta alebo zamestnanca na danú pracovnú pozíciu. Jedným z cieľov a účelov je, aby naši klienti boli úspešnejší vďaka organizovanému prijímaniu produktívnych ľudí s pracovným potenciálom a efektívneho budovania pracovných tímov.

"Spoločnosť, ktorá búra mýty, mýtusy a prenáša znalosti a poznanie tomu, kto to chce počuť, tomu, kto chce zlepšiť seba a pochopiť ľudí okolo seba." J.T.G.

Odkiaľ sme sa tu vzali

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa na podnikateľskom trhu vytvorila spoločnosť U-MAN (názov vyjadroval základnú charakteristiku založenú na anglických slovách „Understanding Man“ – rozumieme človeku). Spoločnosť postupne pôsobila v mnohých krajinách sveta. Švédska vetva, vedená pánom Mårtenom Runowom, sa začala špecializovať najmä na oblasť výberu zamestnancov a hodnotenie pracovného potenciálu zamestnancov.

Začiatky

Na začiatku roka 1998, PhDr. Anna Matúsová, po dohode s pánom Runowom založila spoločnosť U-MAN Slovakia, s.r.o. Spoločnosť sa venovala vyhľadávaniu a výberu zamestnancov pre svojich klientov a zabezpečovala aj testovanie a overovanie zamestnancov a kandidátov s účelom zabezpečenia produktivity a expanzie svojich klientov. Aj preto je jeden zo základných testov pomenovaný U-Test. Postupne sa vyvíjali ďalšie testy o dotazníky, až vznikol ucelený systém overovania pracovného potenciálu. Vtedy sa centrála spoločnosti rozhodla tento systém nazvať Performia (z anglického „to perform“, čo je urobiť, vykonať, teda prenesene by sme mohli povedať, že zabezpečiť, aby veci boli vykonané). Významným medzníkom bolo umiestnenie tohto systému do internetového prostredia a spustenie jeho on-line činnosti, čo znamená, že kdekoľvek na svete, kde je prístup na internet, je možné, aby oprávnený užívateľ mohol systém využívať. Takto začal systém fungovať na začiatku tohto tisícročia a po nevyhnutných a náročných prekladateľských aktivitách bol v roku 2002 spustený aj v slovenskej verzii. Celkovo má systém viac ako 30 jazykových mutácií a neustále pribúdajú ďalšie. Rozhodnutím centrály sa tento systém vyčlenil z pôvodnej spoločnosti U-MAN a bola založená nová spoločnosť Performia. Na Slovensku tento proces prebehol v roku 2005, čím vznikla spoločnosť Performia s.r.o.

Zakladatelia a spolumajitelia

Mårten Runow

Mårten Runow je majiteľom a zakladateľom Performia International a spoluvlastní niekoľko medzinárodných poradenských spoločností pre efektívne budovanie tímov. Spoločne za posledných 20 rokov vyhodnotili potenciál viac ako 2.000.000 kandidátov vo viac ako 20.000 firmách. Pán Runow je taktiež renomovaným prednášateľom a koučom. Mnoho podnikateľov po celom svete vysoko oceňuje jeho semináre, vďaka ktorým dosiahli vyššiu úroveň svojej produkcie.

Anna Matúsová

PhDr. Anna Matúsová je spolumajiteľka a zakladateľka Performia s.r.o. na Slovensku. Je aj hlavnou konzultantkou, prednášateľkou a odborným garantom pre profesionálne budovanie tímov a výber zamestnancov. Jej profesionálna kariéra v tejto oblasti začala už v 90. rokoch minulého storčia, keď pôsobila aj ako HR manažér v Euroteli (dnes Telekom) a MacDonalds. Počas 20 ročného pôsobenia vo vlastnom podnikaní jej prešlo rukami desaťtisíce odporúčaní. Zároveň učí majiteľov a manažérov o nových pohľadoch a metódach profesionálneho budovania tímov.

Anna Matúsová

PhDr. Anna Matúsová je spolumajiteľka a zakladateľka Performia s.r.o. na Slovensku. Je aj hlavnou konzultantkou, prednášateľkou a odborným garantom pre profesionálne budovanie tímov a výber zamestnancov. Jej profesionálna kariéra v tejto oblasti začala už v 90. rokoch minulého storčia, keď pôsobila aj ako HR manažér v Euroteli (dnes Telekom) a MacDonalds. Počas 20 ročného pôsobenia vo vlastnom podnikaní jej prešlo rukami desaťtisíce odporúčaní. Zároveň učí majiteľov a manažérov o nových pohľadoch a metódach profesionálneho budovania tímov.