Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

KTO SME

Performia s.r.o. je súčasťou medzinárodnej siete spoločnosti Performia International s centrálou vo Švédsku. Je samostatnou poradenskou firmou v oblasti budovania pracovných tímov, overovania produktivity a vhodnosti kandidáta alebo zamestnanca na danú pracovnú pozíciu. Jedným z cieľov a účelov je, aby naši klienti boli úspešnejší vďaka profesionálnemu prijímaniu produktívnych ľudí s pracovným potenciálom a efektívneho budovania pracovných tímov.

"Spoločnosť, ktorá búra mýty a prenáša znalosti a poznanie tomu, kto to chce počuť, tomu, kto chce zlepšiť seba a pochopiť ľudí okolo seba." J.T.G.

Odkiaľ sme sa tu vzali

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa na podnikateľskom trhu vytvorila spoločnosť U-MAN (názov vyjadroval základnú charakteristiku založenú na anglických slovách „Understanding Man“ – rozumieme človeku). Spoločnosť postupne pôsobila v mnohých krajinách sveta. Švédska vetva, vedená pánom Mårtenom Runowom, sa začala špecializovať najmä na oblasť výberu zamestnancov a hodnotenie pracovného potenciálu zamestnancov.

Začiatky

Na začiatku roka 1998, PhDr. Anna Matúsová, po dohode s pánom Runowom založila spoločnosť U-MAN Slovakia, s.r.o. Spoločnosť sa venovala vyhľadávaniu a výberu zamestnancov pre svojich klientov a zabezpečovala aj testovanie a overovanie zamestnancov a kandidátov s účelom zabezpečenia produktivity a expanzie svojich klientov. Aj preto je jeden zo základných testov pomenovaný U-Test. Postupne sa vyvíjali ďalšie testy o dotazníky, až vznikol ucelený systém overovania pracovného potenciálu. Vtedy sa centrála spoločnosti rozhodla tento systém nazvať Performia (z anglického „to perform“, čo je urobiť, vykonať, teda prenesene by sme mohli povedať, že zabezpečiť, aby veci boli vykonané). Významným medzníkom bolo umiestnenie tohto systému do internetového prostredia a spustenie jeho on-line činnosti, čo znamená, že kdekoľvek na svete, kde je prístup na internet, je možné, aby oprávnený užívateľ mohol systém využívať. Takto začal systém fungovať na začiatku tohto tisícročia a po nevyhnutných a náročných prekladateľských aktivitách bol v roku 2002 spustený aj v slovenskej verzii. Celkovo má systém viac ako 30 jazykových mutácií a neustále pribúdajú ďalšie. Rozhodnutím centrály sa tento systém vyčlenil z pôvodnej spoločnosti U-MAN a bola založená nová spoločnosť Performia. Na Slovensku tento proces prebehol v roku 2005, čím vznikla spoločnosť Performia s.r.o.

Zakladatelia a spolumajitelia

Mårten Runow

Mårten Runow je majiteľom a zakladateľom Performia International a spoluvlastní niekoľko medzinárodných poradenských spoločností pre efektívne budovanie tímov. Spoločne za posledných vyše 25 rokov vyhodnotili potenciál viac ako 2.000.000 kandidátov vo viac ako 20.000 firmách. Pán Runow je taktiež renomovaným prednášateľom a koučom. Mnoho podnikateľov po celom svete vysoko oceňuje jeho semináre, vďaka ktorým dosiahli vyššiu úroveň svojej produkcie.

Anna Matúsová

PhDr. Anna Matúsová je spolumajiteľka a zakladateľka Performia s.r.o. na Slovensku. Je aj hlavnou konzultantkou, prednášateľkou a odborným garantom pre profesionálne budovanie tímov a výber zamestnancov. Jej profesionálna kariéra v tejto oblasti začala už v 90. rokoch minulého storčia, keď pôsobila aj ako HR manažér v Euroteli (dnes Telekom) a MacDonalds. Počas vyše 25 ročného pôsobenia vo vlastnom podnikaní jej prešlo rukami desaťtisíce odporúčaní. Zároveň učí majiteľov a manažérov o nových pohľadoch a metódach profesionálneho budovania tímov.

Anna Matúsová

PhDr. Anna Matúsová je spolumajiteľka a zakladateľka Performia s.r.o. na Slovensku. Je aj hlavnou konzultantkou, prednášateľkou a odborným garantom pre profesionálne budovanie tímov a výber zamestnancov. Jej profesionálna kariéra v tejto oblasti začala už v 90. rokoch minulého storčia, keď pôsobila aj ako HR manažér v Euroteli (dnes Telekom) a MacDonalds. Počas 20 ročného pôsobenia vo vlastnom podnikaní jej prešlo rukami desaťtisíce odporúčaní. Zároveň učí majiteľov a manažérov o nových pohľadoch a metódach profesionálneho budovania tímov.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť