» Naša technológia
info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Naša technológia

Naše metódy a technológia hodnotenia pracovného potenciálu je založená na práci a diele L. Ron Hubbarda. Ten vykonal rozsiahly výskum podstaty ľudskej mysle a duchovnej oblasti, ako aj toho, ako sa tieto faktory vzťahujú na skupinu alebo organizáciu. Výsledky výskumu pána Hubbarda ponúkajú mnoho užitočných nástrojov pre vodcov a manažérov. Ponúkajú tiež technológiu, pomocou ktorej môžeme správne predvídať ľudské správanie a porozumieť mu. Niečo, čo je užitočné nielen pre prijímanie nových zamestnancov, ale aj v riadení a ďalšom rozvoji zamestnancov.

Na základe tohto diela je vypracovaná aj technológia Performia. Mårten Runow je majiteľom a zakladateľom Performia International. Spolu s PhDr. Annou Matúsovou, zakladateľkou Performia Slovensko, odovzdávajú svoje skúsenosti už viac ako 30 rokov a podieľajú sa na rozvoji podnikateľov na Slovensku, ako aj po celom svete.

S pozdravom

Tím Performia