Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Chápeme, že údaje o vašej spoločnosti a vašich kandidátoch sú veľmi osobné, a prijímame všetky opatrenia, aby sme zaručili, že zostanú v bezpečí. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) popisujú, ako Performia, s.r.o. zbiera, používa a zdieľa osobné údaje užívateľov našich webových stránok www.performia-sk.eu

Chceme, aby ste mali jasno, ako používame informácie, ktoré získavame pri využívaní našich služieb a ako môžete ochrániť svoje súkromie.

Naše zásady vysvetľujú:

 • aké údaje zhromažďujeme a prečo ich zhromažďujeme,
 • ako tieto údaje používame,
 • aké možnosti Vám ponúkame, vrátane toho, ako k svojím údajom môžete získať prístup a aktualizovať ich.

Snažili sme sa, aby tieto zásady boli čo najzrozumiteľnejšie, avšak pokiaľ nie ste oboznámení s pojmami ako cookies, IP adresa alebo prehliadač, doporučujeme, aby ste sa o týchto kľúčových termínoch najprv informovali – ich definície a ukážky môžete nájsť online pomocou vyhľadávača Google. Na vašom súkromí nám záleží bez ohľadu na to, či ste novými alebo dlhodobými užívateľmi či kandidátmi. Urobte si, prosím, čas na to, zoznámiť sa s našimi postupmi, a pokiaľ máte akékoľvek otázky, pošlite nám e-mail na info@performia.sk

Dôležité informácie

Kto sme

Pre účely európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (GDPR) je správcom vašich osobných údajov Performia International AB, so sídlom na adrese Bergviksgatan 27, Sodertalje 15250, Švédsko, EU. Naše služby poskytuje buď priamo Performia International AB, alebo dcérske spoločnosti a pobočky spoločnosti Performia International AB, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektmi.

Každou jednotlivou webovou stránku pod záštitou performia.com, či už globálnu, alebo určenú pre príslušnú krajinu, región alebo prax, poskytuje individuálný subjekt v rámci Performia Network.

Zmeny týchto zásad

Všetky úpravy alebo zmeny týchto zásad budeme zverejňovať na našich webových stránkach. Vyhradzujeme si právo tieto zásady kedykoľvek upraviť, a preto vás žiadame, aby ste si ich často čítali.

Čo zhromažďujeme

Aby ste mohli využívať naše služby, zhromažďujeme o vás radu informácií. Môže medzi ne patriť nasledujúce:

 • Aké informácie nám poskytujete

Ak ste naším zákazníkom, zhromažďujeme vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu vašej spoločnosti, meno spoločnosti, telefónne číslo, prípadne číslo faxu a údaje o spoločnosti potrebné k prevádzaniu finančných transakcií.

Ak ste kandidátom, zhromažďujeme vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu, životopis, dátum narodenia, fotografiu, IP adresu, dotazníky a testy, ktoré ste vyplnili.

 • Informácie o zariadení

Pokiaľ oznamujete, že s vaším prístupom do systému je niečo v neporiadku, zhromažďujeme v tomto oznámení konkrétne informácie o zariadení, napríklad o operačnom systéme, IP adrese zariadenia, prehliadávači, rozlíšení obrazovky alebo o tom, či používate počítač, či smartfón. Tieto dáta nám pomáhajú určiť, v čom problém spočíva, a rýchlejšie ho vyriešiť.

 • Informácie z loga

Keď používate naše služby, alebo si prehliadate obsah poskytnutý společnosťou Performia International AB, automaticky v úložiskách serveru zhromažďujeme a ukladáme konkrétne údaje. Patrí medzi ne:

 • podrobnosti o tom, ako používate naše služby,
 • IP adresa,
 • Cookies, ktoré môžu identifikovať váš prehliadač,
 • užívateľova poloha
 • Cookies a podobná technológia

K zhromažďovaniu a ukladaniu informácií, ktoré získavame, keď navštívite webovú stránku společnosti Interspeedia, používame rôzne technológie. Môžu medzi ne patriť cookies a iné technológie, ktoré identifikujú váš prehliadač, alebo zariadenie. Rovnako vďaka ním zhromažďujeme a ukladáme informácie, keď používate naše služby. Popri tom používame aj službu Google Análytics, ktorá nám pomáha analyzovať návštevnosť našich webových stránok, a cookies, ktoré slúži štatistickým účelom – zhromažďujeme údaje o tom, ako užívatelia webovú stránku používajú.

Čo s týmito informáciami robíme

Zhromaždené informácie používame nasledujúcimi spôsobmi:

 • k dodávaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu našich služieb;
 • k založeniu vášho účtu a vašej identifikácie ako užívateľa/kandidáta;
 • k zasielaniu reklamných oznámení – sem patria e-maily o akciách, systémové oznámenia, priezkumy a iné newslettere; zasielanie marketingových e-mailov môžete kedykoľvek odhlásiť: ako to urobiť sa dozviete priamo z marketingových e-mailov.
 • k zasielaniu administratívnych oznámení – sem môžu spadať organizačné e-maily, potvrdenia, technické oznámenia, aktualizácie a bezpečnostné upozornenia;
 • k zodpovedaniu vašich komentárov a otázok a poskytnutí užívateľskej  podpory;
 • k ochrane pred podvodnou, nepoverenou alebo ilegálnou činnosťou, jej vyšetrovaniu či odhaleniu.

Transparentnosť a voľba

Čo sa týka súkromia, majú ľudia rôzne obavy. Naším cieľom je dávať jasne najavo, aké informácie zhromažďujeme a za akým účelom, aby ste sa mohli sami rozhodnúť, ako budú použité:

Údaje môžete prejsť, aktualizovať alebo zmazať jednoducho tak, že se pomocou svojich prihlasovacích dát prihlásite do nášho systému.

Cookies vo vašom prehľadávači môžete zmazať alebo ich zablokovať. Je, viacmenej, dôležité mať na pamäti, že pokiaľ sú cookies zablokované, služby, ktoré na našich webových stránkach poskytujeme, nemusia správne fungovať.

Prístup k vašim osobným údajom a ich aktualizácia

Kladieme si za cieľ, dať vám prístup k vašim osobným údajom, kedykoľvek využívate naše služby, a snažíme sa poskytnúť vám spôsob, ako ich rýchlo aktualizovať alebo zmazať, v prípade, že sú chybné – pokiaľ si však tieto informácie nemusíme ponechať pre legitímne, podnikateľské alebo právne účely.

Kladieme si za cieľ zastrešiť naše služby spôsobom, ktorý chráni údaje pred nechceným alebo zlomyseľným zmazaním. Z toho dôvodu je možné, že nezmažeme ostatné kópie vašich údajov ihneď potom, čo svoje údaje vymažete z našich služieb, neodstránime údaje z nášho aktívneho serveru a okamžite ich nezmažeme z našich záložných systémov.

Aké informácie zdieľame

Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnými společnosťmi, organizáciami a jednotlivcami mimo společnosť Performia, pokiaľ neplatí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Vámi určené tretie strany: Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, pokiaľ ste nám k tomu dali súhlas.
 • Náš nezávislý poskytovateľ služby (len v prípade zákazníkov):

Môže se stáť, že vaše osobné údaje budeme zdieľať s nezávislími poskytovateľmi služby, ktorí poskytujú služby ako napríklad analýzu dát, fakturáciu, informačné technológie a súvisiace infraštruktúry, doručovanie e-mailov a iné podobné služby. Od našich nezávislých poskytovateľov služby vyžadujeme, aby vaše osobné údaje používali len k dodaniu služeb, ktoré sme si od nich vyžiadali.

Našimi nezávislými poskytovateľmi sú:

 • RAYNET s.r.o., Francouzská 6167/5, Poruba 70800, Ostrava, Česká republika
 • QUANDA International s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, Česká republika
 • Sengrid, 1801 California Street, Denver, CO 80202, USA
 • SMSAPI – ComVision sp. z o. o., ul. Toszecka 10,144-100 Gliwice, Polsko
 • Equinix Inc. – Via Francesco Sforza 13, 20080 Basiglio (MI), Itálie
 • LibertyLine s.r.l. – Via Macaggi 17, 16121 Janov, Itálie
 • Fortnox AB,  Bollgatan 3B, 352 46 Växsjö, Švédsko
 • Reštrukturalizácia spoločnosti

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať pri uzatváraní alebo zjednávaní obchodu, ktorého predmetom je predaj alebo presun celého nášho podniku alebo majetku, či jeho časti. Patrí sem akákoľvek transakcia či riadenie súvisiace s fúzou, financovaním, akvizíciou alebo bankrotom.

 • Správcovia

Váš účet je tiež spravovaný našim miestnym/štátnym príslušným alebo globálnym správcom. Správca a váš konzultant, ktorí vašej organizácii, alebo vám ako jednotlivcovi, poskytujú užívateľskú podporu, budú mať prístup k informáciám o vašom účte (vrátane vášho e-mailu a dalších údajov). Váš miestný správca môže nasledujúce:

 • prehliadať si štatistické údaje týkajúce sa vášho účtu – využívanie služieb;
 • prihlásiť sa do vášho účtu, aby vám pomohl vyriešiť problém;
 • pozastaviť alebo zrušiť váš prístup k účtu;
 • dostať sa k informáciám uloženým ako súčasť vášho účtu, alebo ich uchovávať.
 • Dalšie sprístupnenie

Pokiaľ to považujeme za nevyhnutné alebo vhodné, môžeme vaše osobné údaje zdieľať, a) aby sme dodržali príslušné zákony; b) aby sme vyhoveli zákonným žiadostiam a právnym postupom, napr. zareagovali na žiadosti verejných a vládnych orgánov týkajúce sa dodržiavania požiadavok národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva; c) aby sme presadili naše zásady ochrany súkromia a d) aby sme ochránili svoje práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok a/alebo práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok vás či druhých.

Zabezpečenie informácií

Usilovne sa snažíme užívateľské informácie, ktoré uchovávame, ochrániť pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou úpravou, zverejnením či zničením. Predovšetkým:

 • svoje služby kódujeme pomocou protokolu SSL;
 • obmedzujeme prístup k osobným údajom zo strany našich zamestnancov, dodávateľov a kodnateľov, ktorí tieto informácie potrebujú mať k dispozícii, aby ich pre nás mohli zpracovať a/alebo vám poskytnúť službu; na týchto zamestnancov, dodávateľov a konateľov sa vzťahuje prísna zmluvná povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Pokiaľ túto povinnosť nedodržia, môžu byť potrestaní alebo prepustení.

Anonymné údaje

Pod pojmom „anonymné údaje“ máme na mysli údaje a informácie, na ktorých základe ste neidentifikovateľný/podľa nich je vaša identifikácia nemožná, a to ako s použitím týchto samotných informácií, tak v kombinácií s inými informáciami, ktoré má k dispozícii tretia strana.

Z vašich osobných údajov, ktoré získavame, i údajov iných jednotlivcov, môžeme vytvárať anonymné údaje. Môžu sem patriť analytické informácie a informácie, ktoré sme získali vďaka cookies. Osobné údaje pretvárame v anonymné údaje tým,  že z nich vyradzujeme informácie, podľa ktorých je možné určiť vašu totožnosť, napr. meno, dátum narodenia, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Anonymné údaje používáme pre štatistické účely a k zlepšovaniu našich služeb.

Možnosti týkajúce sa informácií a ich zmeny
Odstúpenie

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať s tým, že už naďalej nechcete a) dostávať propagačné oznámenia, b) aby sa vaše osobné údaje, ktoré prechovávame, spracovávali pre iné než pôvodné účely, alebo c) aby sa vaše osobné údaje predávali mimo územia EU. Vezmite, prosím, na vedomie, že po odstúpení nemusíte byť schopný používať niektoré prvky našich webových stránok alebo služieb.

Prístup

Ako užívateľ systému sa môžete kedykoľvek dostať k informáciám, ktoré o vašej osobe máme, a to prehliadaním svojho účtu na www.performia.com

Vymazaný a zabudnutý

V istých situáciách, napríklad pokiaľ informácie, ktoré o vašej osobe máme, už nie sú relevantné alebo správne, si od nás môžete vyžiadať vymazanie svojich údajov. Inak sú všetky údaje o kandidátoch po 5 rokoch zmazané automaticky.

Ak sa stane, že zabudnete svoje prístupové údaje, obraťte sa na nás priamo prostredníctvom e-mailovej adresy admin@performia.sk alebo na našej webovej stránke. Vo svojej žádosti, prosím, jasne uveďte a) o aké osobné údaje sa jedná, b) meno spoločnosti, c) e-mailovú adresu, ktorú používate k prihláseniu, a d) ktoré z výššie uplatnených práv by ste chceli uplatniť. Môže sa stať, že v záujme vašej ochrany vyhovieme len žiadostiam, ktoré sa týkajú osobných údajov súvisiacich s tou e-mailovou adresou, z ktorej ste nám žiadosť poslali, a že si pred splnením žiadosti overíme vašu totožnosť. Žiadosti sa pokúsime vyhovieť, čo najskôr to bude možné.

Vezmite, prosím, na vedomie, že isté informácie si musíme ponechať pre účely vedenia evidencie a/alebo dokončenia transakcie, ktoré ste zahájili pred požiadaním o zmenu alebo vymazaním, pokiaľ zákon nepovoľuje alebo nevyžaduje dlhšiu dobu ponechania (napr. pre regulačné účely).

Odber propagačných e-mailov môžete odhlásiť kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého propagačného e-mailu. Odber organizačných oznámení odhlásiť nie je možné.

Referencie a spätná väzba od užívateľov

Často dostávame referencie a komentáre od užívateľov, ktorí mali s našimi službami kladnú skúsenosť, a príležitostne ich zverejňujeme. Než na verejne prístupnú časť webových stránok vyvesíme akúkoľvek spätnú väzbu, najskôr k tomu získame užívateľov súhlas.

Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí