Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov
Chápeme, že údaje o vašej spoločnosti a vašich kandidátoch sú veľmi osobné, a prijímame všetky opatrenia, aby sme zaručili, že zostanú v bezpečí. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) popisujú, ako Performia s. r. o. zbiera, používa a zdieľa osobné údaje užívateľov našich webových stránok www.performia.sk (ďalej len „spracovanie osobných údajov“). Spracovanie osobných údajov je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej už len ako Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Chceme, aby ste mali jasno, ako používame informácie, ktoré získavame pri využívaní našich služieb a ako môžete ochrániť svoje súkromie.

Naše zásady vysvetľujú:

 • aké údaje zhromažďujeme a prečo ich zhromažďujeme,
 • ako tieto údaje používame,
 • aké možnosti vám ponúkame, vrátane toho, ako k svojím údajom môžete získať prístup a aktualizovať ich.

Snažili sme sa, aby tieto zásady boli čo najzrozumiteľnejšie, avšak pokiaľ nie ste oboznámení s pojmami ako cookies, IP adresa alebo prehliadač, odporúčame, aby ste sa o týchto kľúčových termínoch najprv informovali – ich definície a ukážky môžete nájsť online pomocou vyhľadávača Google. Na vašom súkromí nám záleží bez ohľadu na to, či ste novými alebo dlhodobými užívateľmi či kandidátmi. Urobte si, prosím, čas na to, zoznámiť sa s našimi postupmi, a pokiaľ máte akékoľvek otázky, pošlite nám e-mail na info@performia.sk.

Dôležité informácie

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Performia s. r. o.
sídlo: Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava
IČO: 17 322 219
DIČ: SK2020350024
prevádzkovateľ získava osobné údaje aj prostredníctvom internetovej stránky www.performia.sk.

Kto sme
Pre účely európskej legislatívy o ochrane osobných údajov (GDPR) je správcom vašich osobných údajov Performia International AB, so sídlom na adrese Bergviksgatan 27, Sodertalje 15250, Švédsko, EU. Naše služby poskytuje buď priamo Performia International AB, alebo jej dcérske spoločnosti a pobočky spoločnosti, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnymi subjektmi v jednotlivých krajinách.
Každou jednotlivou webovou stránku pod záštitou performia.com,  či už globálnu, alebo určenú pre príslušnú krajinu či región, poskytuje individuálny subjekt v rámci Performia Network.

Zmeny týchto zásad
Všetky úpravy alebo zmeny týchto zásad budeme zverejňovať na našich webových stránkach. Vyhradzujeme si právo tieto zásady kedykoľvek upraviť, a preto vás žiadame, aby ste si ich často čítali.

Aké informácie nám poskytujete
Ak ste naším zákazníkom, zhromažďujeme vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu vašej spoločnosti, meno spoločnosti, telefónne číslo, prípadne číslo faxu a údaje o spoločnosti potrebné k prevádzaniu finančných transakcií.
Ak ste kandidátom, zhromažďujeme vašu e-mailovú adresu, meno a priezvisko, adresu, životopis, dátum narodenia, fotografiu, IP adresu, dotazníky a testy, ktoré ste vyplnili.

Informácie o zariadení
Pokiaľ oznamujete, že s vaším prístupom do systému je niečo v neporiadku, zhromažďujeme v tomto oznámení konkrétne informácie o zariadení, napríklad o operačnom systéme, IP adrese zariadenia, prehliadači, rozlíšení obrazovky alebo o tom, či používate počítač, či smartfón. Tieto dáta nám pomáhajú určiť, v čom problém spočíva, a rýchlejšie ho vyriešiť.

Ďalšie informácie
Keď používate naše služby, alebo si prehliadate obsah poskytnutý našou spoločnosťou, automaticky v úložiskách serveru zhromažďujeme a ukladáme konkrétne údaje. Patrí medzi ne:

 • podrobnosti o tom, ako používate naše služby,
 • IP adresa,
 • Cookies, ktoré môžu identifikovať váš prehliadač,
 • užívateľova poloha.

Cookies a podobná technológia
K zhromažďovaniu a ukladaniu informácií, ktoré získavame, keď navštívite webovú stránku našej spoločnosti, používame rôzne technológie. Môžu medzi ne patriť cookies a iné technológie, ktoré identifikujú váš prehliadač, alebo zariadenie. Rovnako vďaka ním zhromažďujeme a ukladáme informácie, keď používate naše služby. Popri tom používame aj službu Google Analytics, ktorá nám pomáha analyzovať návštevnosť našich webových stránok a cookies, ktoré slúži štatistickým účelom – zhromažďujeme údaje o tom, ako užívatelia webovú stránku používajú.

Čo s týmito informáciami robíme
Zhromaždené informácie používame nasledujúcimi spôsobmi:

 • k dodávaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu našich služieb;
 • k založeniu vášho účtu a vašej identifikácie ako užívateľa/kandidáta;
 • k zasielaniu reklamných oznámení – sem patria e-maily o akciách, systémové oznámenia, prieskumy a iné napr. vzdelávacie informácie; zo zasielania marketingových e-mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť a ako to urobiť sa dozviete priamo z marketingových e-mailov.
 • k zasielaniu administratívnych oznámení – sem môžu spadať organizačné e-maily, potvrdenia, technické oznámenia, aktualizácie a bezpečnostné upozornenia;
 • k zodpovedaniu vašich komentárov a otázok a poskytnutí užívateľskej  podpory;
 • k ochrane pred podvodnou, nepoverenou alebo ilegálnou činnosťou, jej vyšetrovaniu či odhaleniu.

Transparentnosť a voľba
Čo sa týka súkromia, majú ľudia rôzne obavy. Naším cieľom je dávať jasne najavo, aké informácie zhromažďujeme a za akým účelom, aby ste sa mohli sami rozhodnúť, ako budú použité.
Údaje môžete prejsť, aktualizovať alebo zmazať jednoducho tak, že požiadate administrátora o ich zmenu.
Cookies vo vašom prehliadači môžete zmazať alebo ich zablokovať. Je, dôležité mať na pamäti, že pokiaľ sú cookies zablokované, služby, ktoré na našich webových stránkach poskytujeme, nemusia správne fungovať.

Prístup k vašim osobným údajom a ich aktualizácia
Kladieme si za cieľ, dať vám prístup k vašim osobným údajom, kedykoľvek využívate naše služby, a snažíme sa poskytnúť vám spôsob, ako ich rýchlo aktualizovať alebo zmazať, v prípade, že sú chybné – pokiaľ si však tieto informácie nemusíme ponechať pre zákonné, podnikateľské alebo právne účely.
Kladieme si za cieľ zastrešiť naše služby spôsobom, ktorý chráni údaje pred nechceným alebo zlomyseľným zmazaním. Z toho dôvodu je možné, že nezmažeme záložné kópie vašich údajov ihneď potom, čo svoje údaje vymažete z našich služieb, neodstránime údaje z nášho aktívneho serveru a okamžite ich nezmažeme z našich záložných systémov.

Aké informácie zdieľame
Vaše osobné údaje nezdieľame so žiadnymi spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami mimo spoločnosť Performia, pokiaľ neplatí jedna z nasledujúcich podmienok:
Vami určené tretie strany v prípade konkrétnych projektov, pre našich klientov (vždy konkrétna tretia stana), do ktorých ste sa vy sami dobrovoľne prihlásili, na čo ste osobitne udelili svoj súhlas.

Pre prípady našich obchodných vzťahov pre našich zmluvne zaviazaných dodávateľov služieb, ktorí poskytujú služby ako napríklad účtovníctvo, fakturáciu, právne poradenstvo, informačné technológie a súvisiace infraštruktúry či analýzu dát, e-mailové služby a iné podobné služby. Od týchto našich poskytovateľov/dodávateľov týchto služieb vyžadujeme, aby vaše poskytnuté osobné údaje používali len k zabezpečeniu dodania služieb, ktoré sme si od nich vyžiadali.

Našimi nezávislými poskytovateľmi sú:

 • RAYNET s.r.o., Francouzská 6167/5, Poruba 70800, Ostrava, Česká republika
 • QUANDA International s.r.o., Poděbradská 206/57, 198 00 Praha 9, Česká republika
 • Sengrid, 1801 California Street, Denver, CO 80202, USA
 • SMSAPI – ComVision sp. z o. o., ul. Toszecka 10,144-100 Gliwice, Polsko
 • Equinix Inc. – Via Francesco Sforza 13, 20080 Basiglio (MI), Taliansko
 • LibertyLine s.r.l. – Via Macaggi 17, 16121 Janov, Taliansko
 • Fortnox AB,  Bollgatan 3B, 352 46 Växsjö, Švédsko

Reštrukturalizácia spoločnosti
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať pri uzatváraní alebo zjednávaní obchodu, ktorého predmetom je predaj alebo presun celého nášho podniku alebo majetku, či jeho časti. Patrí sem akákoľvek transakcia či riadenie súvisiace s fúziou, financovaním, akvizíciou alebo bankrotom.

Správcovia
Váš účet je tiež spravovaný našim miestnym/štátnym príslušným alebo globálnym správcom. Správca a váš konzultant, ktorí vašej organizácii, alebo vám ako jednotlivcovi, poskytujú užívateľskú podporu, budú mať prístup k informáciám o vašom účte (vrátane vášho e-mailu a dalších údajov). Váš miestny správca môže nasledujúce:

 • prehliadať si štatistické údaje týkajúce sa vášho účtu – využívanie služieb;
 • prihlásiť sa do vášho účtu, aby vám pomohol vyriešiť problém;
 • pozastaviť alebo zrušiť váš prístup k účtu;
 • dostať sa k informáciám uloženým ako súčasť vášho účtu, alebo ich prehliadať.

Ďalšie sprístupnenie
Pokiaľ to považujeme za nevyhnutné alebo vhodné, môžeme vaše osobné údaje zdieľať: a) aby sme dodržali príslušné zákony; b) aby sme vyhoveli zákonným žiadostiam a právnym postupom, napr. zareagovali na žiadosti verejných a vládnych orgánov týkajúce sa dodržiavania požiadavok národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva; c) aby sme presadili naše zásady ochrany súkromia a d) aby sme ochránili svoje práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok a/alebo práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok vás či druhých.

Zabezpečenie informácií
Usilovne sa snažíme užívateľské informácie, ktoré uchovávame, ochrániť pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou úpravou, zverejnením či zničením. Predovšetkým:

 • svoje služby kódujeme pomocou protokolu SSL;
 • obmedzujeme prístup k osobným údajom zo strany našich zamestnancov, dodávateľov a konateľov, ktorí tieto informácie potrebujú mať k dispozícii, aby ich pre nás mohli spracovať a/alebo vám poskytnúť službu; na týchto zamestnancov, dodávateľov a konateľov sa vzťahuje prísna zmluvná povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Pokiaľ túto povinnosť nedodržia, môžu byť potrestaní alebo prepustení.

Anonymné údaje
Pod pojmom „anonymné údaje“ máme na mysli údaje a informácie, na ktorých základe ste neidentifikovateľný (podľa nich je vaša identifikácia nemožná), a to ako s použitím týchto samotných informácií, tak v kombinácií s inými informáciami, ktoré má k dispozícii tretia strana.
Z vašich osobných údajov, ktoré získavame, i údajov iných jednotlivcov, môžeme vytvárať anonymné údaje. Môžu sem patriť analytické informácie a informácie, ktoré sme získali vďaka cookies. Osobné údaje pretvárame v anonymné údaje tým,  že z nich vyhradzujeme informácie, podľa ktorých je možné určiť vašu totožnosť, napr. meno, dátum narodenia, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Anonymné údaje používame pre štatistické účely a k zlepšovaniu našich služieb.

Kontaktný formulár
Návštevník internetovej stránky na základe vlastného rozhodnutia je oprávnený Performiu s. r. o. kontaktovať prostredníctvom online kontaktného formulára. Pre používanie kontaktného formulára je nevyhnuté, aby ste nám poskytli nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, objednávacia spoločnosť a obsah správy. Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vzájomnej komunikácie a vybavenie vašich potrieb.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tj. váš výslovný súhlas. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre vybavenie vašej žiadosti, preto žiadame, aby ste nám pre tento účel poskytli svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné vašu žiadosť či iný podnet riadne vybaviť. Váš súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Newsletter (informácie o novinkách)
Návštevníci internetovej stránky www.performia.sk majú možnosť sa prihlásiť na odber newslettra. Newsletter posielame iba osobám, ktoré sa na odber newslettra prihlásili a zadali ich e-mailovú adresu a tým udelili súhlas so spracovaním osobných údajov. Účelom spracúvania osobných údajov je informovať návštevníkov internetovej stránky, resp. našich klientov o novinkách týkajúcich sa našich služieb. Pre prihlásenie sa na odber a zasielanie Newslettra spracúvame vaše nasledujúce údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko a spoločnosť.
Spracúvanie vašich osobných údajov na účel zasielania newslettra je založené na oprávnenom záujme Performia s. r. o. podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné vám newsletter posielať.
Ak ste sa prihlásili na odber newslettra, právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tj. váš súhlas.
Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Odhlásenie z odberu newslettera považujeme za námietku proti príslušnému spracúvaniu osobných údajov, na čo máte právo podľa čl. 21 ods. 1 a 2 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Po odhlásení z odberu newslettera vám už nebudeme zasielať tieto elektronické správy a nebudeme pre tento účel spracúvať vaše osobné údaje.
 
Komunikácia prostredníctvom „agenta” v chatovacej hlavičke
Medzi služby poskytované klientom, či záujemcom patrí aj možnosť osloviť agenta na internetovej stránke www.performia.sk. Pre komunikáciu s agentom je potrebné vyplniť meno, priezvisko a e-mail, ktorým záujemca či klient udelí súhlas na spracovanie osobných údajov vo vzťahu ku komunikácii s „agentom”.
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov e-mailová adresa, meno a priezvisko môže byť osobným údajom, je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred aktiváciou „agenta“ poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov; spracúvanie osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy je technicky nevyhnutné pre poskytovanie tejto služby.
Pre vytvorenie „agenta“ sa (z technických dôvodov) vyžaduje registrácia na internetovej stránke. Na internetovej stránke sa zaregistrujete uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla.

Možnosti týkajúce sa informácií a ich zmeny


Odstúpenie
Môžete nás kedykoľvek kontaktovať s tým, že už naďalej nechcete dostávať marketingové oznámenia, prípadne nechcete používať technickú stránku nášho systému. Vezmite, prosíme, na vedomie, že po odstúpení nemusíte byť schopný používať niektoré prvky našich webových stránok alebo služieb.

Prístup
Ako užívateľ technickej stránky systému – testovacieho centra sa môžete kedykoľvek dostať do svojho účtu a zmazať, či upraviť akýkoľvek projekt, ktorý ste vytvorili. Ak chcete zmeniť vlastné osobné nastavenia, môžete o to kedykoľvek písomne požiadať administrátora systému.

Vymazaný a zabudnutý
V istých situáciách, napríklad pokiaľ informácie, ktoré o vašej osobe máme, už nie sú relevantné alebo správne, si od nás môžete vyžiadať vymazanie svojich údajov. V technickej stránke – testovacom centre sú všetky údaje anonymizované a po 5 rokoch od vloženia do systému automaticky zmazané.
Ak sa stane, že zabudnete svoje prístupové údaje, obráťte sa na nás priamo prostredníctvom e-mailovej adresy admin@performia.sk alebo na našej webovej stránke. Vo svojej žiadosti, prosíme, jasne uveďte: a) o aké osobné údaje sa jedná, b) meno spoločnosti, c) e-mailovú adresu, ktorú používate k prihláseniu a d) ktoré z výššie uvedených práv by ste chceli uplatniť. Môže sa stať, že v záujme vašej ochrany vyhovieme len žiadostiam, ktoré sa týkajú osobných údajov súvisiacich s tou e-mailovou adresou, z ktorej ste nám žiadosť poslali a že si pred splnením žiadosti overíme vašu totožnosť. Žiadosti sa pokúsime vyhovieť čo najskôr to bude možné.
Vezmite, prosíme, na vedomie, že isté informácie si musíme ponechať pre účely vedenia evidencie a/alebo dokončenia transakcie, ktoré ste zahájili pred požiadaním o zmenu alebo vymazaním, pokiaľ zákon nepovoľuje alebo nevyžaduje dlhšiu dobu ponechania (napr. pre regulačné účely).
Odber propagačných e-mailov môžete odhlásiť kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého propagačného e-mailu. Odber organizačných oznámení odhlásiť nie je možné.

Referencie a spätná väzba od užívateľov
Často dostávame referencie a komentáre od užívateľov, ktorí mali s našimi službami kladnú skúsenosť a príležitostne ich zverejňujeme. Než na verejne prístupnú časť webových stránok vyvesíme akúkoľvek spätnú väzbu, najskôr k tomu získame užívateľov súhlas.
Vaše osobné údaje uchovávame v súkromí a bezpečí.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

 • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
 • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
 • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
 • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
 • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť