Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

GLOSÁR K VIDEU VOZÍK

Ťahúň

Toto je „vysnívaný zamestnanec”.

Osoba, ktorá je zodpovedná, ktorá naozaj pomáha a môžete jej dôverovať. „Ťahúň“ je jednoducho jedinec, ktorý tu nie je len preto, aby podporil sám seba, ale ktorý tvrdo pracuje preto, aby pomáhal celej firme.

Charakteristika pre tento typ osoby je:

Úspech vašej organizácie je do veľmi vysokej miery závislý práve od týchto ľudí. Uistite sa, že ich prijímate v hojnom počte.

Efektívny vykonávač

Toto je ďalší veľmi hodnotný typ zamestnanca.

„Efektívny vykonávač“ je osoba, ktorá prejavuje značné množstvo záujmu a ochoty pomôcť druhým. Osoba, ktorá ustavične vyvíja energiu, vďaka čomu tvrdo pracuje. Tým napomáha spoločnosti alebo niektorej jej časti poskytovať služby svojim klientom a dosahovať plány a ciele.

Charakteristika pre tento typ osoby je:

Dobrí a kvalifikovaní manažéri sú tí, ktorí dokážu týchto „Efektívnych vykonávačov“ správne využiť. Správnou podporou a dobrým tréningom, z nich postupne robia „Ťahúňov“. Vaša spoločnosť má pred sebou svetlú budúcnosť s vysokým počtom takýchto ľudí na palube.

Efektívny vykonávač

Toto je ďalší veľmi hodnotný typ zamestnanca.

„Efektívny vykonávač“ je osoba, ktorá prejavuje značné množstvo záujmu a ochoty pomôcť druhým. Osoba, ktorá ustavične vyvíja energiu, vďaka čomu tvrdo pracuje. Tým napomáha spoločnosti alebo niektorej jej časti poskytovať služby svojim klientom a dosahovať plány a ciele.

Charakteristika pre tento typ osoby je:

Dobrí a kvalifikovaní manažéri sú tí, ktorí dokážu týchto „Efektívnych vykonávačov“ správne využiť. Správnou podporou a dobrým tréningom, z nich postupne robia „Ťahúňov“. Vaša spoločnosť má pred sebou svetlú budúcnosť s vysokým počtom takýchto ľudí na palube.

Menej efektívny vykonávač

Tu máme oveľa menej produktívny typ zamestnanca.

„Menej efektívny vykonávač“ je s vami len do určitého stupňa. Jeho pracovný vklad nie je oveľa vyšší ako vaša „odmena“, keď ho platíte. A vďaka tomu je vo vašej spoločnosti v oveľa väčšej miere skôr iba „pasažierom“, namiesto toho, aby bol dôležitým prispievateľom.

Charakteristika pre tento typ osoby je:

Inšpirovať takúto osobu k vyššiemu výkonu a lepším výsledkom je možné. Je to však príliš náročné dokonca aj pre veľmi kompetentných a pozitívnych manažérov. Ak sa takýto ľudia nachádzajú vo veľmi produktívnom prostredí, majú tendenciu hýbať sa rýchlejšie.

„PTS” alebo Potenciálny zdroj problémov

Tu vidíme osobu, ktorá spôsobuje, že manažéri rýchlejšie starnú.

„PTS“ (Potential Trouble Source) alebo „Potenciálny zdroj problémov“ problémy nielen potenciálne zapríčiňuje, ale vyrába ich často vtedy, keď ich najmenej potrebujete. Je emocionálne nestabilný, pohybuje sa nahor a nadol a počas toho spôsobuje ťažkosti.

Charakteristika pre tento typ osoby je:

Mali by ste vedieť ako takýto stav včas odhaliť, poznať, kde nie je vhodné takéto osoby nasadiť a ako im pomôcť dostať sa z tohto zlého stavu. Je to životne dôležité? Áno!

„PTS” alebo Potenciálny zdroj problémov

Tu vidíme osobu, ktorá spôsobuje, že manažéri rýchlejšie starnú.

„PTS“ (Potential Trouble Source) alebo „Potenciálny zdroj problémov“ problémy nielen potenciálne zapríčiňuje, ale vyrába ich často vtedy, keď ich najmenej potrebujete. Je emocionálne nestabilný, pohybuje sa nahor a nadol a počas toho spôsobuje ťažkosti.

Charakteristika pre tento typ osoby je:

Mali by ste vedieť ako takýto stav včas odhaliť, poznať, kde nie je vhodné takéto osoby nasadiť a ako im pomôcť dostať sa z tohto zlého stavu. Je to životne dôležité? Áno!

„SP” alebo Utláčateľská osoba

Tento jedinec je skutočný dôvod, prečo sa budovanie tímu stáva výzvou.

„SP“ (Suppressive Person) alebo „Utláčateľská osoba“ aktívne stopuje činnosti a pracuje proti vám a zvyšku organizácie. Avšak veľmi často to robí skrytým spôsobom a na povrchu sa tvári, že je úplne stotožnená s vašim programom.

Charakteristika pre tento typ osoby je:

Mať znalosti a nástroje, ktoré pomôžu týchto ľudí lokalizovať ešte predtým, než ich príjmete, je životne dôležité. Negatívne finančné dopady a prekážky, ktoré takáto osoba vytvorí, sú pre vás, vašich zamestnancov, ako aj pre celú organizáciu príliš veľké.

Zaujalo Vás to?

Chcete aj Vy vedieť, akých ľudí máte vo svojej firme? Otestujte seba aj svojich zamestnancov a uvidíte, kto pomáha a kto škodí.

Zaujalo Vás to?

No stále nie ste presvedčený, či je to to pravé pre Vašu firmu? Pozrite si náhľad toho, ako testujeme pracovný potenciál a čo ponúkame

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť