Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Odmietač: Ako ho získať na svoju stranu?

Dnešnou témou je ODMIETAČ. Koho tým myslíme? Človeka, ktorý má potenciál robiť dobrú prácu, ale musí chcieť. Keď chce, dokáže naozaj pomôcť a vie vyriešiť niečo zásadné. Dôležité slovo je u neho práve „chcenie”. Častokrát totiž nechce urobiť nič naviac, odmieta čokoľvek, čo presne nezodpovedá jeho pracovnej pozícii, veľmi rád používa výhovorky v zmysle „to je ale práca iného oddelenia”, na poradách je ho dosť počuť, ale nie tak, že by vás vždy pozitívne podporoval. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

5 KROKOV, AKO NA ODMIETAČA VO VAŠOM TÍME:

 • Osobne ho znovu zoznámte s účelom Vašej firmy
  Vysvetlite mu, že všetko, čo po ňom chcete, je preto, aby ste naplnili tento účel. Nie je to vaša zlovôľa, nevymýšľate si úlohy pre neho len preto, aby ste ho nejako zamestnali. Účel firmy totiž vysvetľuje dôvod existencie firmy a dáva zmysel. Pokiaľ ho prestanete napĺňať, tak firma zanikne. Túto informáciu potrebujete k odmietačovi vyslať.
 • Pripomeňte mu benefity práce vo Vašej firme
  Môžete sa ho spýtať, ako mu pomáha vaša firma, čo mu dáva, čo mu prináša. V tomto bode je niekedy potrebné ukázať zamestnancovi všetko to, čo mu zaisťujete. Možno dostáva veci, ktoré vníma úplne automaticky, preto je potrebné mu vyčísliť ich hodnotu. Buďte dobre pripravení a majte (aspoň v hlave) zoznam všetkého, čo mu dávate, s čím mu pomáhate, čo ste pre neho aj v minulosti zaistili.
 • Dajte mu priestor pre sebareflexiu a oceňte jeho doterajšiu prácu
  Ďalším bodom môže byť to, ako vníma on svoju pomoc vo firme, čo firme prináša, aké výsledky za sebou vidí. Pokiaľ hovorí o tom, čo zvládol v ďalekej minulosti, smerujte jeho pozornosť skôr do prítomnosti a dajte mu najavo, že z týchto výsledkov máte radosť.
 • Spoločne sa vráťte k aktuálnemu problému
  Pokiaľ potrebujete vyriešiť nejakú aktuálnu vec, ktorú odmieta, veľmi dobre mu vysvetlite, prečo je pre vás dôležité, aby ju robil. Ukážte mu, aký význam má pre prácu celého oddelenia, ako to pomôže konkrétne vám alebo jeho kolegom, čo sa vďaka tomu vyrieši, urýchli a pod.
 • Vyzvite ho k riešeniu odmietanej úlohy
  Spýtajte sa ho „Čo s tým teda urobíš?” alebo „Čo navrhuješ pre to, aby to z tvojej strany fungovalo?”. Možno už teraz viete, že sa bude vyhýbať odpovediam, bude to hádzať na iných, bude hovoriť niečo ako „ale to by mali robiť oni”. Napriek tomu, ak ste urobili predchádzajúce body, bude jeho odmietanie menej intenzívne ako zvyčajne. To je tá dobrá správa. A tá horšia? Že to jednoducho budete musieť ustáť, naučiť sa mlčať a znovu položiť otázku, než príde odpoveď, ktorú môžete prijať.

Prajeme Vám, nech sa Vy aj Vaši manažéri ľahko vysporiadate s každým odmietačom. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.
Tím Performia

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

 • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
 • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
 • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
 • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
 • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť