Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Odozva účastníkov na seminár „Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu“

Tento seminár bol skutočne veľmi obohacujúci, doplnený množstvom zaujímavých príkladov z praxe a zo života. Počas neho som nadobudla nové poznatky, vedomosti a skúsenosti z oblasti personalistiky – ako správne vyberať vhodného kandidáta do zamestnania, ako budovať čo najlepšie pracovný tím a ako pracovať a vyhodnocovať U-Test. Pre mňa veľmi zaujímavou témou bola osobnosť človeka, nahliadnutie do jeho vnútra, jeho správania, čo mi prinieslo i nový pohľad na seba samú, na ľudí v mojom okolí z pracovného, ale i osobného života.

R. B.

 

Seminár hodnotím veľmi vysoko. Na začiatku som neverila, že naozaj môžem prehodnotiť svoj nahľad na človeka a jeho správanie. Ale teraz skutočne cítim, že je to tak. Informácii bolo hodne – určite budem potrebovať nejaký čas na uležanie – a najmä sa teším na tú praktickú časť, keď budem asistovať pri vyhodnocovaní dotazníkov. Ďakujem sa možnosť zúčastniť sa tohto seminára!

M. B.

 

Prednášajúca pútavým spôsobom prezentovala danú problematiku s množstvom príkladov zo života. Seminár prispel k tomu, že vo výbere zamestnancov kladiem dôraz na produktivitu zamestnancov a ich prínos pre firmu. Oceňujem priateľský a individuálny prístup, ako aj vysoké pracovné nasadenie. Celý kolektív bol veľmi príjemný a prívetivý, čo vytváralo veľmi pokojnú a pohodovú atmosféru.

M. P.

 

Tréning, ktorý som absolvoval, mal podľa môjho názoru veľmi dobrú úroveň a kvalitu. Verím, že mi pomôže pri hľadaní a výbere nových zamestnancov do mojej firmy a zároveň mi pomôže riešiť zlepšovanie produkcie súčasných obchodníkov. Performia je profesionálna spoločnosť, ktorá mi pomáha zlepšovať vedomosti a kontrolu. Po seminári by som chcel začať robiť vlastný výber kandidátov.

D. S.

 

Bolo to mimoriadne obohacujúce. Ako v pracovnom, tak aj v súkromnom živote. Ako bolo povedané, človek, ktorý vie, ktorý má vedomosti, vie zvládať svoj život a správanie sa ostatných. Je šťastný. A podľa mňa nie je nič lepšie ako vyrovnaný a spokojný život. Som presvedčená, že tento seminár mi skvalitní súkromný a pracovný život.

M. M.