Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Odozva účastníkov na seminár „Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu“

Tento seminár bol skutočne veľmi obohacujúci, doplnený množstvom zaujímavých príkladov z praxe a zo života. Počas neho som nadobudla nové poznatky, vedomosti a skúsenosti z oblasti personalistiky – ako správne vyberať vhodného kandidáta do zamestnania, ako budovať čo najlepšie pracovný tím a ako pracovať a vyhodnocovať U-Test. Pre mňa veľmi zaujímavou témou bola osobnosť človeka, nahliadnutie do jeho vnútra, jeho správania, čo mi prinieslo i nový pohľad na seba samú, na ľudí v mojom okolí z pracovného, ale i osobného života.

R. B.

 

Seminár hodnotím veľmi vysoko. Na začiatku som neverila, že naozaj môžem prehodnotiť svoj nahľad na človeka a jeho správanie. Ale teraz skutočne cítim, že je to tak. Informácii bolo hodne – určite budem potrebovať nejaký čas na uležanie – a najmä sa teším na tú praktickú časť, keď budem asistovať pri vyhodnocovaní dotazníkov. Ďakujem sa možnosť zúčastniť sa tohto seminára!

M. B.

 

Prednášajúca pútavým spôsobom prezentovala danú problematiku s množstvom príkladov zo života. Seminár prispel k tomu, že vo výbere zamestnancov kladiem dôraz na produktivitu zamestnancov a ich prínos pre firmu. Oceňujem priateľský a individuálny prístup, ako aj vysoké pracovné nasadenie. Celý kolektív bol veľmi príjemný a prívetivý, čo vytváralo veľmi pokojnú a pohodovú atmosféru.

M. P.

 

Tréning, ktorý som absolvoval, mal podľa môjho názoru veľmi dobrú úroveň a kvalitu. Verím, že mi pomôže pri hľadaní a výbere nových zamestnancov do mojej firmy a zároveň mi pomôže riešiť zlepšovanie produkcie súčasných obchodníkov. Performia je profesionálna spoločnosť, ktorá mi pomáha zlepšovať vedomosti a kontrolu. Po seminári by som chcel začať robiť vlastný výber kandidátov.

D. S.

 

Bolo to mimoriadne obohacujúce. Ako v pracovnom, tak aj v súkromnom živote. Ako bolo povedané, človek, ktorý vie, ktorý má vedomosti, vie zvládať svoj život a správanie sa ostatných. Je šťastný. A podľa mňa nie je nič lepšie ako vyrovnaný a spokojný život. Som presvedčená, že tento seminár mi skvalitní súkromný a pracovný život.

M. M.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť