Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Odozva účastníkov na seminár „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“