Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ozdravný proces

Prečo je správny výber (vždy) dôležitý a ŠPECIÁLNE v ťažších časoch?

Od začiatku roka sa postupne vynárali správy o koronavíruse, ktorý sa nás veľmi nedotýkal. Videli sme správy v médiach. Čína je však ďaleko. Iný kontinent, iný svet. Ani sme sa nenazdali a momentálne tu riešime rovnakú situáciu. Chceme prispieť k tomu, aby ste boli pripravení na to, ako si poradíte s nastávajúcou novou situáciou.

Je totiž len otázka času, kedy bude zloženie pracovného tímu a správne výbery skutočne kľúčovou otázkou dobrého prežitia firiem. Pravdou je, že momentálne firmy riešia skôr krízové scenáre a fungujú v núdzovom režime. Mnohí zamestnanci pracujú doma formou home office, sú PN, OČR alebo si vyberajú nútené voľno.

Snažili sme sa Vás priebežne, aj časoch ekonomickej prosperity, upozorňovať na dôležitosť toho, akých ľudí máte na palube. Je pravda, že posledné roky boli na Slovensku veľmi dobré, čo sa ekonomických príležitostí týka, nemuselo sa možno vynakladať také úsilie ako v dobe krízy, a preto je pravdepodobné, že aj tí nie úplne najvýkonnejší ľudia (v závislosti od veľkosti firmy) sa v tíme dáko „stratili“. Ak by ste mali záujem dostávať od nás pravidelné praktické rady z oblasti profesionálneho budovania tímu a výberu zamestnancov, neváhajte sa prihlásiť na pravidelný odber našich noviniek a nič Vám už neunikne.

Keďže sa vyššie uvedené podmienky pravdepodobne rýchlo zmenia, nebude to možné prehliadať. Nebude možné mať v tíme ľudí, ktorí neprinášajú dobré výsledky a nie sú lojálni. Mohlo by to mať za následok výrazné oslabenie firmy práve v dobe, kedy potrebuje zabrať. Sami ste za dobu Vášho pôsobenia asi zistili, že nie všetci pracujú rovnako efektívne a niekedy jeden človek zastane prácu aj za dvoch, ktorí pracovnú dobu využívajú na úplne iné účely. Firma bez zamestnancov nemôže fungovať, ale rovnako platí, že nebude dlhodobo prosperovať s tými neefektívnymi, ktorí robia viac problémov ako prinášajú úžitku, vytvárajú zmätok a berú väčšinu pozornosti vedenia. Viac o typoch zamestnancov sa môžete dozvedieť na našom úvodnom seminári „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“.

Je veľmi pravdepodobné, že sa skončí éra kandidátov, ktorí si svojho zamestnávateľa nevážia, pristupujú k firme ako k niečomu, čo sa dá veľmi ľahko nahradiť a vymeniť, ak príde niečo lepšie, výhodnejšie. Budovanie pracovných tímov sa opäť vráti do stavu, keď zamestnanec a zamestnávateľ budú fungovať na vzájomnom rešpekte a dôvere. Vďaka firmám majú ľudia prácu a zase naopak, vďaka dobrým ľuďom firmy prosperujú. Je to vzájomná pomoc, spojená nádoba a predovšetkým dobrá výmena.

Skúsme sa na to celé pozrieť ako na ozdravný proces, revitalizáciu a spoločne sa pokúsme využiť túto situáciu ako obrovskú príležitosť na posilnenie tímu a teda celej firmy. Nechať si pri sebe ľudí, ktorí sa neboja a chcú prežiť aj tento záchvev, chcú budovať niečo hodnotné a pomôcť budovať lepšie zajtrajšky. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť