Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Performia – pojem, ktorý by mal byť vo vašom slovníku

Performia to je v prvom rade výkonnosť – performance, osobnosť – personality, motivácia – motivation a vedomosti – knowledge. Toto sú aj štyri základné uhly pohľadov, ktorými sa pozeráme na človeka.

Môžeme povedať, že Performia je medzinárodná organizácia, zameraná na budovanie tímu, prijímanie zamestnancov a interné hodnotenie zamestnancov. Pôsobí v krajinách ako Švédsko, Nórsko, Fínsko, Rusko, Japonsko, Austrália, Kolumbia, Mexiko, Taiwan a množstvo ďalších. Cieľom je, aby majitelia a vrcholoví manažéri, predovšetkým v personálnej oblasti, získali lepšiu kontrolu nad všetkými časťami prijímacieho procesu a bol im poskytnutý systém na rýchlejšie a presnejšie hodnotenie zamestnancov.

Pomocou dnes už všeobecne dostupných moderných nástrojov informačno-komunikačných technológií, poskytuje Performia rýchle a komplexné riešenie toho, ako skvalitniť prácu s ľudskými zdrojmi pre akúkoľvek firmu, malú alebo veľkú, ktorá chce vedieť a byť si istá svojim rozhodnutím ešte predtým, než niekoho príjme alebo posunie vyššie vo vnútornom kariérnom systéme.

Pomáhame podnikateľskému sektoru s profesionálnym výberom a testovaním kandidátov, pohovormi, rovnako ako aj s referenciami. Klienti si môžu dokonca objednať licenciu na samostatné používanie systému Performia a byť vytrénovaní Performiou tak, aby boli schopní samostatne a efektívne používať jej nástroje na profesionálne vyhodnocovanie kandidátov a zamestnancov. Performia je založená na systéme testov a dotazníkov, ktoré dokážu dať odpoveď na otázku, kto najlepšie vyhovuje aktuálnej pozícii, ktorá sa plánuje obsadiť. Ak sa podnikateľ rozhodne pre podporu svojich rozhodnutí v personálnej oblasti pomocou systému Performia, môže vylúčiť vyjadrenia ako „pravdepodobne disciplinovaný“, „asi by mohol byť kritický“, „možno nie je dostatočne efektívny“, atď. Vyjadrenia ako „doporučený s výhradami“ obyčajne nie sú tým, čo potrebuje na to, aby urobil definitívne a stabilné rozhodnutie o prijatí človeka, resp. o jeho umiestnení na novú pozíciu. Performia dodáva odporučenia typu „ÁNO“ alebo „NIE“.

Každý človek v riadiacej pozícii uvíta nástroje, ktoré sú: jednoduché na ovládanie, spoľahlivé, rýchle a efektívne, prispôsobenú pre aktuálnu úlohu, podporované a vyhodnocované profesionálmi a cenovo dostupné. Môžeme povedať, že vďaka vyše 20-ročným skúsenostiam s testovaním, overovaním produktivity a analýzy minulosti kandidátov je Performia tým správnym nástrojom pre výber zamestnancov.

Pretože Performia je medzinárodne etablovaná sieť, ktorá veľmi rýchlo rastie, systém je neustále aktualizovaný o ďalšie a lepšie funkcie, rovnako ako aj o ďalšie rôzne jazyky. Dnes je celkom bežné, že uchádzači majú rozdielne materinské jazyky a vďaka tomu si môžete byť istí, že nikoho nediskriminujete, pretože mu môžete poskytnúť dotazník na vyplnenie, ktorému bude kandidát najlepšie rozumieť.

Testovanie nie je vec samoúčelná. Pomocou získaných výsledkov sa riadiaci pracovníci naučia viac o ľuďoch, ktorých riadia, môžu ich lepšie chápať a tým aj lepšie usmerňovať, a teda zvyšovať efektivitu organizácie. Avšak aj každý zamestnanec dostane veľmi jasný obraz o tom, aké sú jeho silné aj slabé stránky. Navyše získa odporučenia, na čo sa má zamerať, aby dosiahol vyššiu vlastnú efektívnosť.

Pri výbere ľudí nie je priestor na pochybnosti a výhrady. Nezískanie správnej osoby a čo je ešte horšie, prijatie nesprávnej osoby spolu s tým, že to nezistíte skôr, pokým nenastane veľká škoda, je dôvodom bezsenných nocí mnohých majiteľov a manažérov. Ak máte záujem o naše služby, neváhajte a dohodnite si termín s jedným z našich odborných konzultantov.

Tím Performia

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť