Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Performia – pojem, ktorý by mal byť vo vašom slovníku

Performia to je v prvom rade výkonnosť – performance, osobnosť – personality, motivácia – motivation a vedomosti – knowledge. Toto sú aj štyri základné uhly pohľadov, ktorými sa pozeráme na človeka.

Môžeme povedať, že Performia je medzinárodná organizácia, zameraná na budovanie tímu, prijímanie zamestnancov a interné hodnotenie zamestnancov. Pôsobí v krajinách ako Švédsko, Nórsko, Fínsko, Rusko, Japonsko, Austrália, Kolumbia, Mexiko, Taiwan a množstvo ďalších. Cieľom je, aby majitelia a vrcholoví manažéri, predovšetkým v personálnej oblasti, získali lepšiu kontrolu nad všetkými časťami prijímacieho procesu a bol im poskytnutý systém na rýchlejšie a presnejšie hodnotenie zamestnancov.

Pomocou dnes už všeobecne dostupných moderných nástrojov informačno-komunikačných technológií, poskytuje Performia rýchle a komplexné riešenie toho, ako skvalitniť prácu s ľudskými zdrojmi pre akúkoľvek firmu, malú alebo veľkú, ktorá chce vedieť a byť si istá svojim rozhodnutím ešte predtým, než niekoho príjme alebo posunie vyššie vo vnútornom kariérnom systéme.

Pomáhame podnikateľskému sektoru s profesionálnym výberom a testovaním kandidátov, pohovormi, rovnako ako aj s referenciami. Klienti si môžu dokonca objednať licenciu na samostatné používanie systému Performia a byť vytrénovaní Performiou tak, aby boli schopní samostatne a efektívne používať jej nástroje na profesionálne vyhodnocovanie kandidátov a zamestnancov. Performia je založená na systéme testov a dotazníkov, ktoré dokážu dať odpoveď na otázku, kto najlepšie vyhovuje aktuálnej pozícii, ktorá sa plánuje obsadiť. Ak sa podnikateľ rozhodne pre podporu svojich rozhodnutí v personálnej oblasti pomocou systému Performia, môže vylúčiť vyjadrenia ako „pravdepodobne disciplinovaný“, „asi by mohol byť kritický“, „možno nie je dostatočne efektívny“, atď. Vyjadrenia ako „doporučený s výhradami“ obyčajne nie sú tým, čo potrebuje na to, aby urobil definitívne a stabilné rozhodnutie o prijatí človeka, resp. o jeho umiestnení na novú pozíciu. Performia dodáva odporučenia typu „ÁNO“ alebo „NIE“.

Každý človek v riadiacej pozícii uvíta nástroje, ktoré sú: jednoduché na ovládanie, spoľahlivé, rýchle a efektívne, prispôsobenú pre aktuálnu úlohu, podporované a vyhodnocované profesionálmi a cenovo dostupné. Môžeme povedať, že vďaka vyše 20-ročným skúsenostiam s testovaním, overovaním produktivity a analýzy minulosti kandidátov je Performia tým správnym nástrojom pre výber zamestnancov.

Pretože Performia je medzinárodne etablovaná sieť, ktorá veľmi rýchlo rastie, systém je neustále aktualizovaný o ďalšie a lepšie funkcie, rovnako ako aj o ďalšie rôzne jazyky. Dnes je celkom bežné, že uchádzači majú rozdielne materinské jazyky a vďaka tomu si môžete byť istí, že nikoho nediskriminujete, pretože mu môžete poskytnúť dotazník na vyplnenie, ktorému bude kandidát najlepšie rozumieť.

Testovanie nie je vec samoúčelná. Pomocou získaných výsledkov sa riadiaci pracovníci naučia viac o ľuďoch, ktorých riadia, môžu ich lepšie chápať a tým aj lepšie usmerňovať, a teda zvyšovať efektivitu organizácie. Avšak aj každý zamestnanec dostane veľmi jasný obraz o tom, aké sú jeho silné aj slabé stránky. Navyše získa odporučenia, na čo sa má zamerať, aby dosiahol vyššiu vlastnú efektívnosť.

Pri výbere ľudí nie je priestor na pochybnosti a výhrady. Nezískanie správnej osoby a čo je ešte horšie, prijatie nesprávnej osoby spolu s tým, že to nezistíte skôr, pokým nenastane veľká škoda, je dôvodom bezsenných nocí mnohých majiteľov a manažérov. Ak máte záujem o naše služby, neváhajte a dohodnite si termín s jedným z našich odborných konzultantov.

Tím Performia