Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Prečo by sme mali merať produktivitu?

Už vyše 20 rokov zastupujem spoločnosť Performia na Slovensku. So svojím tímom sa v tejto krajine snažím, aby sa aj tunajší podnikateľský svet oboznámil s niektorými základnými faktormi, ktoré sú súčasťou našej technológie, a ktoré sú dôležité nielen pri výbere zamestnancov, ale aj pri budovaní dobrých tímov.

A jedným zo stabilných údajov, o ktorý sa pri práci s personálom môžete v mnohých smeroch vždy oprieť, je práve PRODUKCIA. Inými slovami VÝSLEDKY akejkoľvek činnosti. Od zamestnancov jednoducho potrebujete, aby daná práca bola urobená. Ak to tak je, vyhnete sa mnohým problémom. Znie to síce tvrdo, ale zamestnancom by ste mali platiť za ich reálnu produkciu. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Prečo je to tak? Jadrom akejkoľvek firmy je tá časť organizácie, kde sa niečo vyrába, dodávajú sa služby, kde sa pre klienta robí to, za čo vám platí. Veď najväčšia radosť v živote je dávať. Firmy vznikli pre to, že si niekto všimol potrebu klientov a bol schopný ich uspokojiť. Majiteľ a vedenie firmy vymyslí ideu a následne sa vyhrnú rukávy, aby sa daná myšlienka pretavila aj do činností.

Pre pochopenie významu niečoho je dobré pozrieť sa aj na pôvod slova PRODUKCIA. Pochádza z latinčiny a skladá sa z dvoch častí pro a ducere. (Pro-) je predpona pochádzajúca ešte z gréčtiny a znamená: vpred, vopred, napredovať, dostať niečo dopredu. (Ducere) znamená viesť, niesť. Prenesene by sme teda mohli povedať, že produkt je niečo, čo sme robili niekde vzadu za scénou, a až keď to je hotové, tak to privedieme (“prinesieme”) s hrdosťou dopredu a vystavíme na obdiv. Často to vidíme v reštaurácii, kde nám až hotový produkt donesú na stôl. Produkt je niečo, kde už netreba nič vylepšovať ani dorábať. Viac informácií o produkte sa dozviete na našom úvodnom seminári „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“.

Je zaujímavé, že väčšina našich klientov nás vôbec nepotrebuje preto, že by u nich produkcia nefungovala. Svoje remeslo ovládajú perfektne. Skôr u nás hľadajú odpovede na otázky, ako rozoznajú, či je niekto lenivý, či má sklony klamať alebo prevziať zodpovednosť, ako svojich zamestnancov motivovať k lepším výsledkom. Väčšinou nás tí noví klienti vyhľadajú až vtedy, ak je produkcie málo alebo sú ich vedúci pracovníci prepracovaní a vystresovaní. Mnohokrát sa nám sťažujú na protizámery ľudí, ktorí sú proti smerovaniu firmy, zamestnanci sa hádajú s manažmentom. Intrigy, zlá krv.V takomto prostredí určite pôjde aj produkcia dole vodou. Predpokladom produkcie je teda vernosť ľudí, ťahanie za jeden povraz. Názornú ukážku toho, ako má firma vyzerať, nájdete v našom krátkom videu „Vozík“. Len vtedy je šanca zaviesť či udržať si dobre fungujúcu produkciu. A keď produkcia funguje so všetkým, čo k tomu patrí, môže sa začať organizovať.

Už v úvode svojho príspevku som sa zmienila o tom, že zamestnancov by sme mali odmeňovať za ich reálnu produkciu. A snažím sa to učiť aj u svojich klientov. Často od majiteľov alebo šéfov dostávam otázky typu ako nastaviť odmeňovací systém a sociálne programy alebo ako zvýšiť motiváciu zamestnancov, aby vôbec produkovali. Tieto otázky sú oprávnené, pretože ak je táto oblasť dobre a zmysluplne nastavená a funguje, určite môže mať veľmi pozitívny dopad na výsledky a lojalitu zamestnancov. Ak to tak nie je a kľúčovú úlohu tu nezohráva produkcia, firmu to bude stáť viac než len peniaze.

Pokiaľ zamestnanec dostáva mzdu za niečo, čo v skutočnosti nerobí, nestojí to firmu len peniaze. Daňou za niečo takéto bude aj klesajúca ochota, zodpovednosť a úcta zamestnanca voči firme a svojmu vedúcemu, zhoršujúca sa kvalita jeho práce, a taktiež rastúce požiadavky na zvýšenie platu alebo jeho nespokojnosť, pokiaľ plat zvýšený nebude. Tento stav stojí firmu omnoho viac, pretože sťažnosti a nespokojnosť bude pravdepodobne komunikovať aj dovnútra kolektívu a bude sa to šíriť ako nákaza ďalej. Po čase môžete pozorovať vzdor a vzburu aj ľudí, ktorí boli predtým na vašej strane. Ak dopustíte, že váš zamestnanec dostáva mzdu alebo jej časť za nič, spúšťate vo svojej firme divadelné predstavenie. A zrejme to bude dráma. Nakoniec nespokojenca prepustíte, pretože vám rozbíja tím, zvyšok firmy očakáva nárast miezd a vy rozbiehate nové nákladné výberové konanie.

Jedným z možných riešení je položiť si otázku: Za čo v skutočnosti dostávajú zamestnanci svoju mzdu? Ideálne je, keď výška mzdy s minimálnym časovým oneskorením spravodlivo kopíruje mieru produkcie dotyčného zamestnanca. Zoberme si konkrétny príklad. Predstavte si, že zamestnávate montážnika, ktorý je platený paušálnou mzdou v určitej výške, ktorú mu firma garantuje, a ktorú dostane bez ohľadu na pracovné nasadenie či prítomnosť na pracovisku. V takom prípade určite jeho šéfa môžu čakať ťažkosti a množstvo odpovedí “nemôžem”, “to je problém”, “nejde to” na jeho príkazy. Ak bude montážnik odmeňovaný za odpracované hodiny, čo predstavuje iný systém odmeňovania, po čase si všimnete, ako z jeho strany prichádzajú požiadavky a sťažnosti, ktoré budete musieť vyriešiť preplácaním nadčasov. Vyššie uvedené nemôžeme hrubo zovšeobecňovať, pretože určite sa vyskytnú aj takí zamestnanci, ktorí sú pre vás ochotní aj hory prenášať. Tých je však oveľa menej. Môžete preto rátať s tým, že u 80% bežnej populácie priemerných zamestnancov môžete očakávať vyššie popísaný priebeh. Na našich seminároch zvykneme hovoriť aj o tom, ako rozoznať produktívnych a dobrých zamestnancov – ťahúňov, od tých menej produktívnych a množstvo ďalších užitočných informácií.

Najďalej sa dá zájsť so systémom odmeňovania, ktorý je nastavený na presne vypočítanom hodnotnom, kvalitnom a dokončenom výsledku práce, ktorý montážnik produkuje.

Produkcia a viditeľné výsledky dávajú totiž človeku silu a chuť do ďalšej práce. Je základom neustále rastúcich pracovných úspechov, silného a efektívneho tímu. Pokiaľ viete tieto výsledky zdokumentovať a aj jednoducho prezentovať, váš tím sa očistí od neproduktívnych zamestnancov. To ešte viac motivuje tých skutočne produktívnych. Ak si chcete udržať tých správnych, musíte byť schopný dať im reálne výzvy v podobe dosiahnuteľných pracovných výsledkov. Tieto však musíte byť schopní aj odkontrolovať.

Aj napriek tomu, že produkcia funguje tak, ako má, väčšina majiteľov či šéfov sa určite aspoň občas zaoberá myšlienkou, ako ju zvýšiť, či beží v dostatočných obrátkach. Pretože pravdou je, že aj napriek tomu, že niečo beží dobre, vždy sa to dá robiť lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie. Niekto by mohol namietať, že zvyšovanie produktivity je neľudské, antisociálne, deje sa len v záujme zisku. Iba málokto si však uvedomí, že najvýkonnejší pracovník, či už je to robotník, predajca alebo hocikto iný v organizácii, zažíva sám pre seba (zabudnutú) kvalitu v živote: Hrdosť z práva byť najlepším.

V skutočnosti má produktivita ešte jedno čaro: Vždy sa dá urobiť niečo lepšie a vďaka tomu dostávame v živote priestor pre ďalší rast a nové výzvy. V dnešnej dobe sa príliš často stretávame s postojom zamestnancov, že “takto to stačí”, “netreba sa ponáhľať”, na čo sa namáhať”. Ich problémom je jednoducho to, že nemajú v sebe účel, vlastný hybný motor. A to je dôvod, prečo musí niekto na ich produkciu dohliadať a usmerňovať ju.Som presvedčená, že základnou otázkou vysokej produktivity je motivácia človeka. A ak ju nemá samotný zamestnanec, mal by ju mať aspoň šéf. Je predsa zrejmé, že len ten najlepší tím zvíťazí.

Ktoré základné predpoklady sú teda dôležité pre vysokú produkciu? V prvom rade je to profesionálny výber tých, ktorí majú dostatočné nasadenie v krvi. Potom je to správne zaučenie a nasadenie nových pracovníkov do produkcie. Nasledujú zavedené a hladko fungujúce priebehy a postupnosť krokov v celej organizácii. A nakoniec pochopenie práce vedúcich pracovníkov na ktorejkoľvek úrovni firmy. Veľa šéfov si myslí, že ich úlohou je koordinovať (mnohokrát skôr ide o hasenie problémov). Pritom najdôležitejšou prácou šéfa je požadovať viac produkcie ako je v predstavách podriadených. Dobrý šéf musí dostať tím ešte ďalej, ako by si jednotliví členovia trúfali čo len pomyslieť. Musí privykať svojich ľudí na vysoký výkon a postupne ho ďalej zvyšovať.

Hlavnou úlohou šéfa je teda priviesť svojich podriadených k úspešnému vytvoreniu produktu v kvalite a množstve zodpovedajúcom štandardom firmy. Najlepším ukazovateľom množstva je štatistika. Každá práca sa dá merať. Výsledky buď existujú alebo nie. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Nestačí však štatistiky len zhromažďovať. Je to dôležitý ukazovateľ produkcie, z ktorého sa dajú robiť závery a prijímať rozhodnutia, ktoré dokážu situáciu vo firme zmeniť k lepšiemu. Čísla svet neriadia, ale ukazujú nám, či je riadený dobre alebo zle.

Záverom chcem len dodať, že človek, ktorý nič nevytvára a neprodukuje, sa trápi a nemôže byť dlhodobo šťastný. Doprajte členom svojho tímu radosť z produkcie a naplnenie z práce.

PhDr. Anna Matúsová

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť