Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Pri rozhodovaní sa zamerajte na to, čo je dôležité!

Je veľmi dôležité zohľadniť doterajšie výkony kandidáta, než sa z neho rozhodnete urobiť svojho zamestnanca. To, že daná osoba už produkovala a môže to dokázať, má naozaj veľkú váhu.

Kto chce do svojho tímu prijať útočníka, ktorý nikdy nedal gól? Kto chce prijať obchodného riaditeľa, ktorý nikdy nezvýšil predaj vo svojej oblasti? Alebo kto chce prijať riaditeľa výroby, ktorý nikdy žiadnu výrobu nenaštartoval?

Aj keď mnohí súhlasia, že je dôležité toto vedieť, je mnoho zamestnaneckých pomerov uzatvorených personalistami a riaditeľmi bez toho, aby sa produktivita kandidátov akokoľvek overovala. To môže viesť k drahým a zbytočným chybám. Ak by ste chceli dostávať praktické rady z našej dielne, stačí sa prihlásiť na odber našich newsletterov s nič vám už neunikne.

Plusy

 • Osoba nemá žiadny problém s doložením vysokej úrovne produkcie v predchádzajúcom zamestnaní.
 • Osoba preukázala, že jej výsledky v predchádzajúcom zamestnaní boli dobré.
 • Produkcia sa v priebehu rokov zvyšovala.
 • Osoba bola v zložitej situácii a dokázala sa s ňou vysporiadať.
 • Neexistujú žiadne „diery“ v popise produkcie dotyčného, ktoré sa nedajú ľahko vysvetliť.
 • Osoba prejavila jasný záujem pri časti pohovoru, ktorá sa vzťahovala k produktivite a výsledkom.
 • Osoba nemá problém poskytnúť kontakty na svojich bývalých nadriadených kvôli poskytnutiu referencie.

Mínusy

 • Osoba nie je schopná poskytnúť žiadne dôkazy o úspešnej produkcii v predchádzajúcich zamestnaniach.
 • V predchádzajúcich zamestnaniach nedosiahla žiadne dobré výsledky.
 • Výsledky sa v priebehu rokov iba znižovali. Osoba nedokáže vysvetliť, ako sa k takýmto výsledkom dopracovala.
 • Osoba má veľké problémy definovať, aké hodnotné výsledky vyprodukovala.
 • Osoba sa nikdy, alebo zriedka stretávala s ťažkými úlohami.
 • Existujú „diery“ v jej produkcii, ktoré nie je schopná uspokojivo vysvetliť.
 • Neprejavila žiadny alebo len malý záujem pri rozhovore o predchádzajúcich výsledkoch alebo úrovniach produkcie.
 • Osoba nie je ochotná poskytnúť kontakty pre overenie referencii, alebo sa vyhovára.

Tím Performia

Späť na všetky články >>

 

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

 • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
 • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
 • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
 • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
 • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť