Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Pri výbere zamestnancov využite on-line system testovania

Máte málo času?

S nedostatkom času sa stretávajú aj tí, ktorí pracujú v personálnej oblasti. Potrebujeme nových zamestnancov. Ale kde vziať hodiny a hodiny na pohovory s uchádzačmi? Ak chcete dostávať pravidelné praktické rady, neváhajte sa prihlásiť na odber newslettra.

Nepotrebujete personálnu agentúru

V súčasnosti už existuje nový moderný spôsob, ako urýchliť celý výberový proces. On-line systém spoločnosti Performia umožňuje získať podklady pre rozhodnutie o prijatí na pracovnú pozíciu doslova v priebehu niekoľkých hodín. Pritom sa neznižuje kvalita výberu. Skôr naopak. Je možné stretnúť sa len s tými uchádzačmi, ktorí spĺňajú najtvrdšie požiadavky. Na základe tohto systému je firma schopná pracovať v personálnej oblasti úplne samostatne. Dokáže si sama vyberať nových zamestnancov podľa svojich predstáv.

Pracovný potenciál ako na dlani

Ak chcete predvídať, ako bude novoprijatý zamestnanec vykonávať svoju prácu, spoznajte jeho „pracovný potenciál“ cez Exec U-Test. Obsahuje 200 otázok. Vďaka nemu získate pravý obraz. Je veľmi osožné poznať už pri rozhodnutí prijať alebo neprijať, či sa daná osoba na danú prácu hodí. Každá práca kladie na človeka úplne iné požiadavky. Nehovoriac o tom, že v každej firme môže výkon na prvý pohľad rovnakej pozície klásť na človeka veľmi rozdielne očakávania.

Okrem informácií, či daná osoba „pasuje“ ku konkrétnej pracovnej pozícii, môže byť prínosom aj to, že viete predvídať, či v zamestnaní zostane dlhšie alebo nie. Niektorí ľudia totiž dokážu do novej práce naskočiť veľmi rýchlo a jednoducho, rovnako však dokážu dať svojmu zamestnávateľovi aj nepredvídateľné výpovede. Keď o tejto skutočnosti viete už vopred a používate správny systém motivácie, zvyšujete si šancu udržať si ich. Častá fluktuácia je bolestivá, finančne náročná a zároveň je aj jedným z dôvodov, prečo sa mnohým zamestnávateľom do nových výberov už nechce.

V neposlednom rade by ste určite chceli vedieť aj to, ako dobre zapadne kandidát do skupiny. V súčasnosti existuje len zopár pracovných pozícií, ktoré sa zaobídu bez spolupráce s inými ľuďmi. Najhoršou kombináciu je, ak máte kandidáta s kombináciou NIE – ÁNO – NIE. Inými slovami nehodí sa na danú prácu, zostane, ale nedokáže pracovať v skupine.

Výsledky testu sú vašou pomôckou. Ukážu vám, aké sú silné aj slabé stránky kandidáta, v akých oblastiach si je istý, a kde by sa naopak mal zlepšiť. Rýchlo vám odhalia riešenia, ktoré pri zvládaní špecifických situácií na obsadzovanej pozícii používa. Nemusíte teda riskovať alebo sa vystavovať prekvapeniu a prípadnému sklamaniu. Preto má cenu otestovať čo i len jedného kandidáta. Neváhajte a dohodnite si konzultácie s jedným z našich odborných konzultantov.

Tím Performia

Späť na všetky články >>

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť