Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Pri výbere zamestnancov využite on-line system testovania

Máte málo času?

S nedostatkom času sa stretávajú aj tí, ktorí pracujú v personálnej oblasti. Potrebujeme nových zamestnancov. Ale kde vziať hodiny a hodiny na pohovory s uchádzačmi? Ak chcete dostávať pravidelné praktické rady, neváhajte sa prihlásiť na odber newslettra.

Nepotrebujete personálnu agentúru

V súčasnosti už existuje nový moderný spôsob, ako urýchliť celý výberový proces. On-line systém spoločnosti Performia umožňuje získať podklady pre rozhodnutie o prijatí na pracovnú pozíciu doslova v priebehu niekoľkých hodín. Pritom sa neznižuje kvalita výberu. Skôr naopak. Je možné stretnúť sa len s tými uchádzačmi, ktorí spĺňajú najtvrdšie požiadavky. Na základe tohto systému je firma schopná pracovať v personálnej oblasti úplne samostatne. Dokáže si sama vyberať nových zamestnancov podľa svojich predstáv.

Pracovný potenciál ako na dlani

Ak chcete predvídať, ako bude novoprijatý zamestnanec vykonávať svoju prácu, spoznajte jeho „pracovný potenciál“ cez Exec U-Test. Obsahuje 200 otázok. Vďaka nemu získate pravý obraz. Je veľmi osožné poznať už pri rozhodnutí prijať alebo neprijať, či sa daná osoba na danú prácu hodí. Každá práca kladie na človeka úplne iné požiadavky. Nehovoriac o tom, že v každej firme môže výkon na prvý pohľad rovnakej pozície klásť na človeka veľmi rozdielne očakávania.

Okrem informácií, či daná osoba „pasuje“ ku konkrétnej pracovnej pozícii, môže byť prínosom aj to, že viete predvídať, či v zamestnaní zostane dlhšie alebo nie. Niektorí ľudia totiž dokážu do novej práce naskočiť veľmi rýchlo a jednoducho, rovnako však dokážu dať svojmu zamestnávateľovi aj nepredvídateľné výpovede. Keď o tejto skutočnosti viete už vopred a používate správny systém motivácie, zvyšujete si šancu udržať si ich. Častá fluktuácia je bolestivá, finančne náročná a zároveň je aj jedným z dôvodov, prečo sa mnohým zamestnávateľom do nových výberov už nechce.

V neposlednom rade by ste určite chceli vedieť aj to, ako dobre zapadne kandidát do skupiny. V súčasnosti existuje len zopár pracovných pozícií, ktoré sa zaobídu bez spolupráce s inými ľuďmi. Najhoršou kombináciu je, ak máte kandidáta s kombináciou NIE – ÁNO – NIE. Inými slovami nehodí sa na danú prácu, zostane, ale nedokáže pracovať v skupine.

Výsledky testu sú vašou pomôckou. Ukážu vám, aké sú silné aj slabé stránky kandidáta, v akých oblastiach si je istý, a kde by sa naopak mal zlepšiť. Rýchlo vám odhalia riešenia, ktoré pri zvládaní špecifických situácií na obsadzovanej pozícii používa. Nemusíte teda riskovať alebo sa vystavovať prekvapeniu a prípadnému sklamaniu. Preto má cenu otestovať čo i len jedného kandidáta. Neváhajte a dohodnite si konzultácie s jedným z našich odborných konzultantov.

Tím Performia

Späť na všetky články >>