Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Prvý zákon výberu zamestnancov

Performia sa snaží tvrdo pracovať v tom smere, aby aj podnikateľský svet spoznal niektoré zo základných faktorov, ktoré sú v oblasti prijímania zamestnancov nesmierne dôležité. A ešte stále máme na tomto poli čo robiť. Pozrite si, čo robíme a ako vám môžeme pomôcť. V tomto článku chceme zamerať pozornosť na niektoré veľmi jednoduché porovnania so svetom športu. Prečo? V športe má totiž „najímanie“ viac či menej vždy čo do činenia s hľadaním takých individualít, ktoré jednoducho dokážu robiť veci dobre.

Aby sme vám mohli demonštrovať určité princípy, porovnáme to tento raz so svetom tímového športu. V tomto „svete“ totiž existujú takmer všetky činitele, ktoré nájdeme aj vo svete podnikania. Máme hráčov (pracovníkov), tímových lídrov (manažérov), koučov (trénerov) ako aj konkurenciu, góly, stratégiu, taktiku. A aj to, čo je najdôležitejšie – potrebu „najímať.“ Ak by ste chceli dostávať od nás pravidelné praktické rady o profesionálnom budovaní tímu, stačí sa prihlásiť na odber našich newsletterov.

V športe však existuje jeden obrovský rozdiel. Máme tam navyše aj „posudzovateľa“ (divákov), ktorý rozhoduje o tom, či si každý robí svoju prácu alebo si ju nerobí. A tento „posudzovateľ“ je prirodzene vždy prítomný. Zároveň okamžite „schvaľuje“ alebo „neschvaľuje“ akúkoľvek akciu, ktorá sa na poli odohráva. A tu, ako „hráč“ naozaj nemôžete tak ľahko skryť zlý výkon, ako to môže urobiť zamestnanec alebo manažér.

Predstavte si futbalového hráča, ktorý hrá rolu útočníka. Nebeží, keď je tam obrovská príležitosť skórovať alebo stráca loptu. Taký by na ihrisku dlho nezostal a určite by ho vymenili. V podnikateľskom svete sa však nachádza mnoho „hráčov“, ktorí premeškávajú svoje obrovské šance, strácajú dôležité „lopty“. Nie sú však odhalení nejakým prítomným „obecenstvom“ a nikdy nepočujú negatívny pokrik. Preto sú schopní kráčať ďalej – a niekedy to trvá veľmi dlho – pokým nie sú nejakým spôsobom odhalení a prepustení. A dokonca niekedy vidíme aj to, že títo „schovaní“ neproduktívni zamestnanci bývajú povýšení. Vďaka našim testom pracovného potenciálu dokážete rozoznať, akého zamestnanca máte na palube, či dokonca akého kandidáta sa chystáte prijať.

Predstavte si situáciu. Chcete najať nového hráča, ktorý by mal vo vašom tíme skórovať. Čo by pre vás teda mohlo byť tou kľúčovou vecou, na ktorú by ste sa pozreli ako na prvú ešte predtým, kým urobíte konečné rozhodnutie? Áno, prirodzene, mohol by to byť „záznam“ hráča o tom, ako predtým skóroval.

Trávili by ste veľa času tým, že budete zisťovať, aké má hráč osobnostné vlastnosti? Alebo aký má vzdelanostný backround a podobne ešte predtým, pokiaľ neviete, že dokáže aj skórovať a vie vám to aj preukázať? Pravdepodobne nie.

Prečo? Pretože viete presne, čo má daná práca prinášať. A pokiaľ vám osoba nie je schopná preukázať, že to aj dokáže, nemali by ste strácať čas tým, že sa staráte o čokoľvek iné. Často sme sa pozerali na to, ako vyzerá bežné prijímanie zamestnancov v podnikateľskom svete. A našli sme niečo celkom šokujúce – nie je to len povrchný pohľad na túto vec. Často je to úplné ignorovanie skutočnosti, že zamestnanec by mal prinášať aj výsledky. Kandidáti, ktorí sa hlásia do výberových konaní, sú preto zmätení alebo sa čudujú, čo po nich vlastne chcete, keď sa ich na ne pýtate. A dokonca sa niektorí pohoršujú, keď od nich žiadate kontakty na priamych nadriadených, ktorí môžu tvrdenia kandidátov potvrdiť. Ponúkame vám manuál, vďaka ktorému získate z pohovoru čo najviac informácií. Brožúrka „5 kľúčov“ môže byť aj vaša!

Môže to znieť ako rozprávka, a preto si pomyslíte, že svet biznisu nemôže byť až taký hlúpy. Ale my sme sa posledné dve desaťročia poriadne obzerali, ako výberový proces bežne vyzerá a ako je riadený a sme presvedčení, že v 99% prípadoch nie sme ďaleko od pravdy.

Reálne overenie predchádzajúcej produkcie osoby, ktorá sa o nové zamestnanie uchádza, je veľmi zriedkavé a vôbec nebýva pravidlom. Často sa zamieňa s najrozličnejšími psychologickými postupmi, ktoré sa snažia odhaľovať, ako daná osoba „zapadne“ do firemnej kultúry alebo ako sa zladí s ostatnými členmi tímu. Ako sa daná osoba javí navonok alebo ako sa zdá byť motivovaná? Čo tak jej vzdelanie, pracovné skúsenosti, rodinný background? Atď, atď.

Nechceme povedať že takéto otázky nie sú dôležité. Do určitej miery sú. Nie sú však tak veľmi zaujímavé dovtedy, pokým nevieme, či osoba, na ktorú sa pozeráme, je alebo nie je schopná prinášať vo svojej činnosti aj výsledky. A práve toto by malo byť to prvé, na čo by sme sa mali pri akomkoľvek výbere zamestnanca poriadne popozerať. Prečo? Pretože sme presvedčení, že nechcete používať vašu spoločnosť alebo organizáciu ako testovacie centrum a skúšať, či sa u vás nový zamestnanec možno po prvý raz v živote uchytí a možno bude aj produkovať. Ak nie, budete znášať dôsledky. Performia je tu na to, aby vám pomohla ušetriť mnoho finančných prostriedkov, času a iných strát, ktoré sú spojené s prijatím osoby, ktorá pre vás nič nevyprodukuje, hoci to očakávate. Ak máte záujem o konzultácie s odborným konzultantom, tak neváhajte a ozvite sa nám.

PhDr. Anna Matúsová

Späť na všetky články >>

 

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť