Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

EXEC IQ test

  • EXEC IQ test je vyvinutý na to, aby meral schopnosť človeka riešiť problémy. Takmer každá pozícia si vyžaduje, aby bol človek schopný aspoň do určitej miery problémy riešiť. Akonáhle je zrejmé, čo si daná pozícia vyžaduje, inteligenčný test vám pomôže nájsť osobu, ktorá bude daným nárokom viac vyhovovať

  • Musí sa odpovedať na 80 otázok a uchádzač má na to 30 minút. Odporúčame na to kandidáta upozorniť, nakoľko je tento test limitovaný časom a po uplynutí 30 minút sa výsledky automaticky odošlú, nezáleží od toho, koľko otázok kandidát stihol vyplniť

  • Naša spoločnosť disponuje s dvomi verziami EXEC IQ testu. Rozdiel medzi EXEC IQ testom A a testom B v podstate existuje iba v otázkach. Je zameraný na rovnaký účel = zistiť IQ kandidáta. Vždy posielame EXEC IQ test A a ak by ste z nejakých dôvodov posielali tomu istému kandidátovi opäť tento test (prerušilo sa internetové pripojenie, musel náhle od testu odísť a podobne), vtedy mu pošlete EXEC IQ test B, nakoľko obsahuje nové otázky, nie tie, ktoré kandidát už videl

  • EXEC IQ test je test s časovým obmedzením pre jeho vyplnenie, pričom automaticky sleduje dĺžku času, ktorý je potrebný pre jeho vyplnenie a zároveň vám poskytne aj hodnotu IQ daného záujemcu.

Výhody EXEC IQ testu:

Cena: 60,-€ - 36,-€

50,-€ - 30,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe EXEC Základné preverenie)

Kontaktujte nás

E-mail: info@performia.sk

Tel.: 0908 908 066

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC IQ TEST VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME