Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

EXEC Test vodcovstva

  • EXEC Test vodcovstva je test, ktorý hodnotí jednu z najdôležitejších charakteristík vedúceho pracovníka. Ide o schopnosť rozoznať pravý dôvod alebo zdroj akejkoľvek situácie, či už dobrej, alebo zlej

  • Tento test je veľmi dôležitý v prípade, ak chcete zamestnanca povýšiť do výkonnej pozície alebo chcete prijať nových výkonných pracovníkov. Rýchlo zanalyzuje potenciál osoby riadiť a rovnako poukáže na oblasti, v ktorých by sa mohla zlepšiť

  • Zameriava sa na to, ako dobre dokáže osoba objaviť zdroj problému, ako aj na to, ako ľahko a správne ho dokáže zvládnuť

  • Tento test pozostáva z 30 otázok a
    nie je časovo obmedzený

Výhody EXEC Test vodcovstva:

Cena: 96,-€ - 48,-€

80,-€ - 40,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k EXEC Základnému prevereniu)

Kontaktujte nás

E-mail: info@performia.sk

Tel.: 0908 908 066

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC TEST VODCOVSTVA VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME