Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

BOSTA s.r.o.

Mojou víziou a zároveň úlohou je vybudovať skvelý tím , ktorý bude produktívny, a preto som dostal odporučenie od známych  na spoločnosť Performia, že ich audit je skvelý nastroj na vyber ľudí. Začal som testovaním seba a sedelo to na 100% . Tak som neváhal a spustili sme audit. Vyhodnotenie auditu mi veľmi pomohlo a utvrdil som sa v mojom náhľade na môj tím. Určite budeme pokračovať v auditoch pri výbere nových kandidátov . 

Audit nám pomôže dobre vybrať a uistiť sa, že kandidát  je vhodný na tú pozíciu, na ktorú je vyberaný.

Touto cestou by som chcel poďakovať spoločnosti Performia, hlavne Anke Matusovej a Mirke Martonovej  pri audite našich kmeňových zamestnancov za ich profesionalitu a ústretovosť.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Stanislav Boušek

Majiteľ a výkonný riaditeľ spoločnosti BOSTA, s.r.o.