Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Consult Point

S Ankou a Štefanom Matúsovými sa poznám viac ako 12 rokov. Vždy som obdivoval ich schopnosť „vidieť do ľudí“. Poznať ako budú reagovať, ako pristupovať k práci a riešiť problémy. Obdivoval som ako vedia poradiť čo treba urobiť, aby sme tým ľuďom pomohli, podali im pomocnú ruku, ak je treba. Bolo to nielen suché ohodnotenie uchádzača, alebo pracovníka, ale aj hľadanie cesty.

Aj preto firma Performia bolo pre mňa vždy synonymom úspechu v personálnej oblasti. Na ich jedinečných a skvelých seminároch som sa naučil ako sa dívať na ľudí a ich konanie. Naučil som sa nie len ako robiť výbery, ale hlavne čo robiť, aby som mal okolo seba stále skvelý tím. Ich testy sú nenahraditeľným pomocníkom pri akomkoľvek rozhodovaní v oblasti ľudských zdrojov.

Dnes ako konzultant pomáham majiteľom a manažérom zavádzať do ich firiem štandardnú manažérsku technológiu. Dávam do ich rúk a rúk ich pracovníkov nástroje pre úspešné riadenie. Ale je fakt, že akýkoľvek nástroj hrá len v rukách tých správnych ľudí. Dnes neprebehne jedna jediná konzultácia, aby som nepožil dáta, ktoré mi odovzdali v Performii.  Dnes si bez týchto dát neviem predstaviť efektívne fungovanie žiadneho manažéra. Semináre Performie by mali byť ich „šlabikár“ pre vstup do oblasti riadenia firmy, a teda ľudí.

Úprimne odporúčam.

Ďakujem a teším sa na ďalšiu skvelú spoluprácu.

PaedDr. Václav Novotný

zakladateľ