Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

CREATIVE BUSINESS STUDIO

Ako riaditeľ divízie 1 v našej spoločnosti, si vážim dôveru majiteľa, ktorú do mňa vkladá tým, že mi túto oblasť zveruje. Ľudia sú najdôležitejšou súčasťou firmy. Na nich všetko stojí a padá.

Pamätám sa, že som bola skeptická voči nejakým testom. Ja som ten, čo vyberá a ja sa chcem rozhodnúť. Ja chcem mať vedomosti. Anka Matúsová ma však svojou jedinou návštevou presvedčila, že tento produkt chcem.

Školenie Performie mi dalo mnoho nových dát, ktoré denne používam nielen v profesionálnom živote.

Odkedy spolupracujeme, urobila som stovky výberov na všetky pracovné pozície v našej firme. Dovolím si tvrdiť, že výber ľudí je kľúčový. V priebehu roka sme sa dostali z úrovne: 1 firmy s 30 ľuďmi a 1 firmy ledva prežívajúcej, do kondície moci v 3 firmách. Stihli sme materskú firmu obratovo zdvojnásobiť, dcérsku ozdraviť a naštartovať rast, a ešte jednu firmu kúpiť.

Veľmi dobre sa nám darí a ja viem, že je to vďaka veľkej pomoci firmy Performia na Slovensku.

Ďakujeme celému tímu, menovite Anne Matúsovej, Štefanovi Matúsovi a Miriam Mártonovej za profesionálne služby. Zároveň ďakujem zakladateľovi Performie za tento skvelý nástroj, ktorý pomáha na celom svete zlepšovať životy, služby a produkty.

Vaša práca má zmysel.

Simona Nádašiová

Riaditeľ divízie 1

CBS spol,s.r.o.

Nakladatelství CBS

VKÚ Harmanec s.r.o.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť