Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

CREATIVE BUSINESS STUDIO

Ako riaditeľ divízie 1 v našej spoločnosti, si vážim dôveru majiteľa, ktorú do mňa vkladá tým, že mi túto oblasť zveruje. Ľudia sú najdôležitejšou súčasťou firmy. Na nich všetko stojí a padá.

Pamätám sa, že som bola skeptická voči nejakým testom. Ja som ten, čo vyberá a ja sa chcem rozhodnúť. Ja chcem mať vedomosti. Anka Matúsová ma však svojou jedinou návštevou presvedčila, že tento produkt chcem.

Školenie Performie mi dalo mnoho nových dát, ktoré denne používam nielen v profesionálnom živote.

Odkedy spolupracujeme, urobila som stovky výberov na všetky pracovné pozície v našej firme. Dovolím si tvrdiť, že výber ľudí je kľúčový. V priebehu roka sme sa dostali z úrovne: 1 firmy s 30 ľuďmi a 1 firmy ledva prežívajúcej, do kondície moci v 3 firmách. Stihli sme materskú firmu obratovo zdvojnásobiť, dcérsku ozdraviť a naštartovať rast, a ešte jednu firmu kúpiť.

Veľmi dobre sa nám darí a ja viem, že je to vďaka veľkej pomoci firmy Performia na Slovensku.

Ďakujeme celému tímu, menovite Anne Matúsovej, Štefanovi Matúsovi a Miriam Mártonovej za profesionálne služby. Zároveň ďakujem zakladateľovi Performie za tento skvelý nástroj, ktorý pomáha na celom svete zlepšovať životy, služby a produkty.

Vaša práca má zmysel.

Simona Nádašiová

Riaditeľ divízie 1

CBS spol,s.r.o.

Nakladatelství CBS

VKÚ Harmanec s.r.o.