Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Daffer, spol. s r.o.

Dovolím si znenie tohoto listu skôr uviesť v neformálnej podobe, nakoľko za tie roky spolupráce si dovolím povedať, že náš Dafferácky tím funguje s tímom Performie, na priateľskej úrovni. Spolupracovať s tak úžasným tímom profesionálov je naozaj paráda! Preto aj naše stretnutia nech majú akýkoľvek účel, sú plné porozumenia, odbornosti, pomoci a úprimnosti z oboch strán. Anka je typ človeka, s ktorým sa človek môže rozprávať na akúkoľvek tému, či už sa jedná o rodinu, priateľov, neustále vzdelávanie, alebo prácu. Aj naše posledné stretnutie sa nieslo v tomto duchu. Vypočula si naše problémy, s ktorými sa stretávame či už pri prijímaní zamestnancov, ich vzdelávaní, riešení ich problémov. Poradila a ukázala cestu. Našou víziou je vytvoriť z firmy jeden skvelý tím, ktorý si bude navzájom pomáhať, podporovať sa, bude si rozumieť a bude rásť. Vďaka testovaniu prostredníctvom licencie od Performie sa nám darí budovať takýto tím. Vieme, že na Anku a ľudí okolo nej sa môžeme spoľahnúť a kedykoľvek ich požiadame o radu a pomoc, sú ochotní pomáhať. Počas nášho stretnutia nám Anka odporučila zároveň workshopy, ktorá nám pomôžu uľahčiť túto náročnú prácu a po ktorých ju budeme robiť ešte lepšie ako doposiaľ. Veď vždy je čo zlepšovať 😉 . Už teraz sa veľmi teším na naše stretnutie v októbri, kde si zopakujem interné hodnotenie testov, ktoré je pre nás nesmierne dôležité. Pretože nie len testovanie nových ľudí má veľký význam pre firmu, ale aj dlhoročným kolegom veľmi pomôže, keď dokážu vďaka tomuto systému objaviť svoje skryté rezervy a pohýnať sa neustále vpred. Takže na záver Anička, naše stretnutie bolo ako vždy skvelé a teším sa, keď si ho zopakujeme opäť. Pozdravujem Tvoj tím a prajem vám i v mene nás všetkých veľa úspechov, spokojných klientov a splnenie vašich cieľov. Gabriela Ďurinová Daffer, spol. s r.o.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť