Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Daffer, spol. s r.o.

Dovolím si znenie tohoto listu skôr uviesť v neformálnej podobe, nakoľko za tie roky spolupráce si dovolím povedať, že náš Dafferácky tím funguje s tímom Performie, na priateľskej úrovni. Spolupracovať s tak úžasným tímom profesionálov je naozaj paráda! Preto aj naše stretnutia nech majú akýkoľvek účel, sú plné porozumenia, odbornosti, pomoci a úprimnosti z oboch strán. Anka je typ človeka, s ktorým sa človek môže rozprávať na akúkoľvek tému, či už sa jedná o rodinu, priateľov, neustále vzdelávanie, alebo prácu. Aj naše posledné stretnutie sa nieslo v tomto duchu. Vypočula si naše problémy, s ktorými sa stretávame či už pri prijímaní zamestnancov, ich vzdelávaní, riešení ich problémov. Poradila a ukázala cestu. Našou víziou je vytvoriť z firmy jeden skvelý tím, ktorý si bude navzájom pomáhať, podporovať sa, bude si rozumieť a bude rásť. Vďaka testovaniu prostredníctvom licencie od Performie sa nám darí budovať takýto tím. Vieme, že na Anku a ľudí okolo nej sa môžeme spoľahnúť a kedykoľvek ich požiadame o radu a pomoc, sú ochotní pomáhať. Počas nášho stretnutia nám Anka odporučila zároveň workshopy, ktorá nám pomôžu uľahčiť túto náročnú prácu a po ktorých ju budeme robiť ešte lepšie ako doposiaľ. Veď vždy je čo zlepšovať 😉 . Už teraz sa veľmi teším na naše stretnutie v októbri, kde si zopakujem interné hodnotenie testov, ktoré je pre nás nesmierne dôležité. Pretože nie len testovanie nových ľudí má veľký význam pre firmu, ale aj dlhoročným kolegom veľmi pomôže, keď dokážu vďaka tomuto systému objaviť svoje skryté rezervy a pohýnať sa neustále vpred. Takže na záver Anička, naše stretnutie bolo ako vždy skvelé a teším sa, keď si ho zopakujeme opäť. Pozdravujem Tvoj tím a prajem vám i v mene nás všetkých veľa úspechov, spokojných klientov a splnenie vašich cieľov. Gabriela Ďurinová Daffer, spol. s r.o.