Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

DeutschMann

Vážená pani PhDr. Matúsová,

keďže sme so službami, ktoré Vaša firma poskytla a poskytuje našej firme, nadmieru spokojní, veľmi radi Vám poskytneme meno našej firmy, prípadne moje vlastné meno ako referenciu, ktorú si Váš klient, alebo potenciálny klient u nás môže preveriť.

Naša spolupráca trvá už niekoľko rokov a mám pocit, že obojstranná spolupráca je na vynikajúcej úrovni, až prerástla do priateľskej roviny. Môžem smelo potvrdiť, že v čase, keď sme najviac potrebovali podporu nášho úspechu v prijímaní personálu a zároveň hodnotení zamestnancov, ste to boli práve Vy, kto nám dal fungujúce riešenie.

Dodali ste nám jednoduchý a efektívny spôsob prijímania nových ľudí do firmy, čo sa okamžite odzrkadlilo na celkovej pracovnej atmosfére zamestnancov. Taktiež sa zvýšila pracovná schopnosť ľudí na základe testov poskytnutých Vašou spoločnosťou. Robíme výber pracovníkov neustále a je oveľa jednoduchší a rýchlejší ako doteraz.

Preto Vám vyjadrujeme veľkú spokojnosť a vysoké hodnotenie, ktoré sme získali na základe Vami dodaných testov. Čím dlhšie tieto testy používame pri prijímaní zamestnancov, tým viac sme presvedčení o úspešnosti a istote, že na danú pozíciu získame správnu osobu. Zároveň po pravidelnom otestovaní zamestnancov firmy  vieme rýchlejšie a presnejšie zhodnotiť, kde, komu je potrebné pomôcť v nejakej konkrétnej oblasti a tým nám pomáhate efektívnejšie zvládnuť zamestnancov.

Zo strany Vašej firmy je vidieť obrovský kus záslužnej práce, ktorú robíte v prospech firiem, ktoré sa na Vás obrátia. Som presvedčená, že Vaši potenciálni, ale i terajší klienti, budú mať s Vami len takú vynikajúcu skúsenosť ako my.

Patrí Vám naša obrovská vďaka. Ďakujeme.

Prajem veľa úspechov.

S pozdravom

Mgr. Miriam Poništová, výkonná riaditeľka firmy

DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť