Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

DHL

Poriadok a hra – dve všeobecné a samé o sebe nie veľa hovoriace slová. No v kontexte s absolvovaným tréningom vystihujú to, čo mi tréning dal.

Poriadok je pre moju prácu v oblasti HR veľmi dôležitý. O to viac, ak sa jedná o nábor zamestnancov. Často sa u kolegov stretávam, že na pohovor nie sú pripravení….. nevedia, čo sa chcú pýtať, na čo sa zamerať. Ja však viem, že chcem produktívneho zamestnanca – produkt a predchádzajúci výkon mi toho veľa o potenciálnom zamestnancovi napovie. Ďalej viem, že nie každá motivácia je ta správna motivácia a že vzdelanie nie je všetkým. Viem to, pretože po tréningu mám väčší poriadok v tom, na čo sa sústrediť. Osobnosť a s ňou úzko spätá sociálna maska je podstatným kúskom skladačky dôležitej pre rozhodnutie, či zamestnanca chcem v tíme, alebo nie. Je to hra, v ktorej sa snažím odhaliť, “čo“ (koho) dostanem do spoločnosti….. Hra, ktorá mi jasne ukáže, kam môžem budúceho zamestnanca zaradiť a aké barličky, či potenciálnemu zamestnancovi, alebo stávajúcemu zamestnancovi, podať, aby bol ešte výkonnejším.

Vďaka tréningu a týmto štyrom kľúčovým faktorom mám možnosť sa na výberový proces pozerať aj z inej strany, byť v strehu a odhaľovať sociálne masky.

Pre PERFORMIU s pozdravom

Michal Kukučka