Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

ecoZáklady

To čo sa u mňa zmenilo po naštudovaní si kurzu a začatí výberu ľudí podľa Performie, je pohľad na celú vec podnikania.

Uvedomil som si, že okrem toho, že mám nástroj na výber ľudí, je to tiež prostriedok vďaka ktorému sa môžem na podnikanie pozerať úplne inými očami a v inom merítku. To, že som si to naštudoval mi pomohlo preto, že som sa na zväčšenie firmy pozeral úplne inými očami, ako pred tým. Tieto vedomosti sú ako kúsok zo skladačky, ktorú keď nemáte, nedokážete poriadne urobiť niečo vo väčšom a neviete ako sa posunúť. Po naštudovaní sa akoby otvorili ďalšie dvere, ktoré mi dávajú nové možnosti a priestor pritiahnuť dobrých ľudí, s ktorými dokážem urobiť veci vo väčšom, pretože samému sa ťažko robia veľké veci.

Uvedomil som si tiež, že ľudia sú v podstate môj najväčší kapitál a vyberať ich bez nástroja od Performie, je poriadne veľké obmedzenie.

Takže nie je to len o tých mechanických veciach a o tom, že idem vyberať ľudí a či to používam, ale okrem toho sa na veci týkajúce sa mojej firmy pozerám inak, a je v tejto oblasti pre mňa menej bariér.

Zúčastnil som sa aj semináru „Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov“. A to bolo to, čo mi presne chýbalo.  Mám nie veľkú, ale stále expandujúcu firmu a potrebujem vyskladať dobrý tím ľudí. Bez tohto je to len náhodné vyberanie, možno aj veľmi nebezpečných ľudí do firmy.

Mal som skúsenosť z minulosti, keď som zamestnal človeka, ktorý mi dva roky rozvracal firmu a narobil škody za viac tisíc eur, takže viem čo to je, ak sa pri výbere netrafíte. Odhaliť takého človeka je veľmi ťažké.

Preto si myslím, že tento seminár má v skutočnosti oveľa väčšiu hodnotu ako 1.500,-€.

Ďalšia vec z ktorej mám radosť je, že ma to nabilo energiou. Šéf by sa mal postarať o to, aby boli tí, čo si to zaslúžia pochválení, ale chýba tu ten, kto by pochválil občas šéfa. Tu je ale to správne miesto kde si uvedomíte, že ste dobrý  v tom čo robíte a môžete byť lepší vďaka tomu, že ste sa práve naučili ďalšiu kľúčovú vec nielen do firmy, ale aj do života. V živote je to o tom istom. Darí sa vám tak trochu aj podľa toho, kým sa obklopujete.

Pre PERFORMIU s pozdravom

Martin Briestenský

konateľ

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť