Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

GEOTHERM Slovakia s.r.o.

V dňoch 17. a 18.5.2019 som sa zúčastnil seminára spoločnosti Performia s.r.o. „Ako dostať z vášho tímu výsledky“, ktorý prednášal Jairo Pinilla z Kolumbie.
Seminár bol fantastický. Boli prezentované pohľady z rôznych strán na riešenie problémov a čo je dôležitejšie, ponúkal aj vysvetlenie, ako týmto problémom predchádzať. Jairo používal množstvo zaujímavých príkladov z praxe firiem, aj z osobného života. Opäť som získal nové informácie, ale aj iný pohľad na veci, ktoré som poznal. Určite nadobudnuté poznatky uplatním v praxi, a to nielen vo firme, ale aj v osobnom živote.
Seminár „Ako dostať z vášho tímu výsledky“ vrelo odporúčam. Môže byť prínosom pre každého, najmä však pre majiteľov a vedúich tímov.
So spoločnosťou Performia spolupracujeme už niekoľko rokov a ich technológia funguje a dáva zmysel. Ponúka množstvo nástrojov a možností ako sa posúvať v oblasti výberu a práce s personálom vpred. Preto sa vždy teším na nové semináre spoločnosti Performia.

Ing. Vladislav Štetina
konateľ GEOTHERM Slovakia s.r.o.