Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.

V termíne od 26. – 29.03. 2019 som sa zúčastnila 4-dňového seminára „Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov, ktorý sa konal v priestoroch spoločnosti Performia s.r.o. Hneď pri mojom príchode na seminár ma veľmi milo a srdečne privítali, čo vo mne vyvolalo veľmi príjemný pocit a o to viac som sa na tento seminár tešila.
Lektorom seminára bola PhDr. Anka Matúsová, výborná konzultantka, ktorá nám veľmi zaujímavo, zrozumiteľne a pútavo prednášala dané témy a i napriek tomu, že seminár bol veľmi náročný, získala si našu 100%-tnú pozornosť. Počas seminára som nadobudla nové poznatky, vedomosti a skúsenosti z oblasti personalistiky – ako správne vyberať vhodného kandidáta do zamestnania, ako budovať čo najlepšie pracovný tím a ako pracovať a vyhodnocovať U-Test. Pre mňa veľmi zaujímavou témou bola osobnosť človeka, nahliadnutie do jeho vnútra, jeho správania, čo mi prinieslo i nový pohľad na seba samú, na ľudí v mojom okolí z pracovného, ale i osobného života.
Seminár bol skutočne veľmi obohacujúci, doplnený množstvom zaujímavých príkladov z praxe a zo života. Vládla tu veľmi príjemná atmosféra a zamestnanci boli veľmi srdeční a pekne sa o nás starali. Teším sa, že som mohla spoznať týchto skvelých ľudí. Spoločnosť Performia s.r.o. hodnotím ako výbornú profesionálnu poradenskú a personálnu spoločnosť na vysokej úrovni, ktorá vie, čo robí a poskytuje pre svojich klientov tie najlepšie služby a poradenstvo.
Som veľmi rada, že som sa mohla seminára zúčastniť a ďakujem i svojej priamej nadriadenej, že som dostala takúto príležitosť. Verím, že tieto získané a cenné poznatky a vedomosti zo seminára správne využijem v pracovnom, ale i v súkromnom živote a že mi budú prínosom. Seminár by som odporučila nielen personalistom, manažérom, riadiacim a vedúcim pracovníkom, ale myslím, že by bol vhodný a prospešný pre každého jedného z nás.
Ďakujem ešte raz celému tímu spoločnosti Performia s.r.o., teším sa na ďalšiu spoluprácu a verím, že i vďaka Vám budeme môcť dosahovať lepšie výsledky a ciele v našej spoločnosti.
“Súhlasím s použitím tohto listu pri verejnej prezentácii spoločnosti Performia s.r.o. a pre jej zástupcu, ako aj v medzinárodnom meradle Performia International.„

Renáta Balážová
asistentka divízie Chémia a HangOn