Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Kinekus

Systém Performia formou svojich testov a dotazníkov mi priniesol nový pohľad na preverovanie kandidátov uchádzajúcich sa o pracovné miesta v spol. Kinekus, konkrétne o detailnejšie preverovanie ich produktivity v predchádzajúcich zamestnaniach. 

Prostredníctvom testov a dotazníkov môžeme takto preveriť skutočnú schopnosť kandidáta produkovať a zároveň nám umožňujú predvídať jeho správanie. Výsledky vždy posudzujeme vzhľadom k obsadzovanej pozícii, to či sa jedná o riadiacu pozíciu alebo radového zamestnanca, ktorého zodpovednosť nemá až taký široký záber a dosah.

Vo viacerých prípadoch nám umožňuje rozhodnúť sa medzi viacerými uchádzačmi, posudzujeme kľúčové vlastnosti osobitne a zároveň navzájom, najmä tie, ktoré sú dôležité a nevyhnutné pre výkon danej funkcie. V prípade, že sa rozhodneme uzavrieť spoluprácu, máme odhalený priestor v ktorom kandidát buď vyniká a viacmenej sa môžeme spoľahnúť, že danú oblasť zvládne alebo ho príjmeme s vedomím, že daná kompetencia na začiatku nie je až na takej úrovni akú potrebujeme a je na nás, aby sme ho dostali na úroveň, ktorá sa vyžaduje, no má výborné skúsenosti v oblasti, ktoré sú pre nás dôležité. Boli i situácie, keď na základe testovania sme dali rozhodnutie neísť s kandidátom do spolupráce vôbec a radšej si počkať na nového a dať výberu ešte čas a priestor.

Testy a dotazníky Performie využívame aj interne, napr. v situáciách keď pri novovytvorenej pozícii ideme najprv cestou poskytnutia priestoru pre sebarealizáciu vlastným ľuďom, ktorí s náplňou práce majú skúsenosti alebo majú potenciál prevziať väčšiu zodpovednosť a kariérne „podrásť“. Bohužiaľ bola aj situácia keď i napriek testovaniu interného zamestnanca a nie úplne správnym výsledkom sme šancu pre spomínaný priestor dali, chybné rozhodnutie nás dobehlo a výsledky sa v krátkej dobe potvrdili.

Každé testovanie je jedinečné pretože ľudia sú jedineční. Možeme mať nastavené štandardy, pravidlá, náplne, no to ako to finálne bude vyzerať bude vždy závisieť od človeka, ktorí na danej pozícii bude. Buď sa bude blišťať a jagať alebo trápiť a zanikať v šedi. 

Osobne ďakujem za možnosť môcť pracovať s nástrojmi spoločnosti Performia, tak ako pri výbere a posudzovaní kandidátov, tak pri práci so súčasnými zamestnancami.

Veronika Venglořová

personalista

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť