Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Kinekus

Systém Performia formou svojich testov a dotazníkov mi priniesol nový pohľad na preverovanie kandidátov uchádzajúcich sa o pracovné miesta v spol. Kinekus, konkrétne o detailnejšie preverovanie ich produktivity v predchádzajúcich zamestnaniach. 

Prostredníctvom testov a dotazníkov môžeme takto preveriť skutočnú schopnosť kandidáta produkovať a zároveň nám umožňujú predvídať jeho správanie. Výsledky vždy posudzujeme vzhľadom k obsadzovanej pozícii, to či sa jedná o riadiacu pozíciu alebo radového zamestnanca, ktorého zodpovednosť nemá až taký široký záber a dosah.

Vo viacerých prípadoch nám umožňuje rozhodnúť sa medzi viacerými uchádzačmi, posudzujeme kľúčové vlastnosti osobitne a zároveň navzájom, najmä tie, ktoré sú dôležité a nevyhnutné pre výkon danej funkcie. V prípade, že sa rozhodneme uzavrieť spoluprácu, máme odhalený priestor v ktorom kandidát buď vyniká a viacmenej sa môžeme spoľahnúť, že danú oblasť zvládne alebo ho príjmeme s vedomím, že daná kompetencia na začiatku nie je až na takej úrovni akú potrebujeme a je na nás, aby sme ho dostali na úroveň, ktorá sa vyžaduje, no má výborné skúsenosti v oblasti, ktoré sú pre nás dôležité. Boli i situácie, keď na základe testovania sme dali rozhodnutie neísť s kandidátom do spolupráce vôbec a radšej si počkať na nového a dať výberu ešte čas a priestor.

Testy a dotazníky Performie využívame aj interne, napr. v situáciách keď pri novovytvorenej pozícii ideme najprv cestou poskytnutia priestoru pre sebarealizáciu vlastným ľuďom, ktorí s náplňou práce majú skúsenosti alebo majú potenciál prevziať väčšiu zodpovednosť a kariérne „podrásť“. Bohužiaľ bola aj situácia keď i napriek testovaniu interného zamestnanca a nie úplne správnym výsledkom sme šancu pre spomínaný priestor dali, chybné rozhodnutie nás dobehlo a výsledky sa v krátkej dobe potvrdili.

Každé testovanie je jedinečné pretože ľudia sú jedineční. Možeme mať nastavené štandardy, pravidlá, náplne, no to ako to finálne bude vyzerať bude vždy závisieť od človeka, ktorí na danej pozícii bude. Buď sa bude blišťať a jagať alebo trápiť a zanikať v šedi. 

Osobne ďakujem za možnosť môcť pracovať s nástrojmi spoločnosti Performia, tak ako pri výbere a posudzovaní kandidátov, tak pri práci so súčasnými zamestnancami.

Veronika Venglořová

personalista