Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

LABAŠ

Naša spolupráca so spoločnosťou Performia trvá už niekoľko rokov a musím povedať, že v našej spoločnosti či je to vedenie spoločnosti, vedúci oddelenia, manažéri, riadiaci pracovníci aj pri kariérnom postupe každý z nás musel byť doporučený spoločnosťou Performia na základe vyhodnotenia testov.

Minulý rok sa náš konateľ spoločnosti rozhodol zakúpiť licenciu, a pre mňa to znamenalo niečo nové a neznáme. Pre mňa to znamenalo veľkú zodpovednosť či odporučiť, alebo neodporučiť kandidátov a zamestnancov, či už je to pri obsadzovaní pozícií tými správnymi ľuďmi, alebo posunúť kariérne vyššie našich zamestnancov.

Zúčastnila som sa seminára „Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov“, s Ankou Matúsovou, na ktorom som získala cenné skúsenosti, rady, vedomosti pri vyhodnotení testov. Pamätám si na moje pocity pri prvom vyhodnotení testov a tú zodpovednosť. Myslela som si, že to je všetko, čo by som mala vedieť a potom po pól roku som absolvovala workshop „Nový pohľad na interné hodnotenie testov“.

Na tomto workshope som úplne porozumela vyhodnoteniu testov. Nakoľko v našej spoločnosti zamestnávame viac ako 1.200 zamestnancov, a ak som testovala interných zamestnancov, ale ja externých, samozrejme chceli počuť aj odpoveď ako dopadli. Naučila som sa viesť rozhovor, ako im pomôcť, dať im rady, naštartovať ich. Pri rozhovoroch veľa krát dostávam od nich potvrdenie, že áno mám pravdu. A musím ešte pripomenúť pocit šťastia, ak testovaný má veľmi dobré hodnoty a samozrejme je produktívny a ja som rada, že je to ten správny človek, ktorého máme.

Obrovské poďakovanie patrí Anke Matúsovej a celému kolektívu, na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť o pomoc a rady.

Rozhodnutie konateľa o zakúpení  licencie systému Performia bolo správne a verte mi, že mne ako personálnej riaditeľke bolo  veľkým prínosom.

Veľké ďakujem za našu spoločnosť a teším sa na ďalšie ciele, ktoré budeme dosahovať aj vďaka vám.

Anna Zeleňáková

Personálna riaditeľka

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť