Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Osmos s.r.o.

Kto sme:
Naša spoločnosť bola založená v roku 2005 ako obchodná spoločnosť. Cieľom spoločnosti je poskytnúť klientom produkty a služby vysokej kvality, dostupnosti a funkcionality. Začiatkom roku 2017 sa firma rozhodla rozšíriť svoju činnosť o nástrojáreň so zameraním na výrobu a servis vstrekovacích foriem. Vďaka tomuto kroku sa firma transformovala na obchodno- výrobnú spoločnosť. V nadväzností na otvorenie prevádzky nástrojárne firma v roku 2018 otvorila prevádzku lisovania plastov. Aktuálne firma zamestnáva viac ako 60 zamestnancov. Sme spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a nadštandardnou kvalitou, vďaka ktorej 90% našej výroby putuje do rôznych krajín EÚ. Celý proces od návrhu až po expedíciu výrobkov je sledovaný systémom na plánovanie a riadenie výroby a zodpovedá štandardom ISO 9001.

My v OSMOSe sa svojou prácou každý deň usilujeme vytvárať hodnoty, budovať silné partnerstvá, starať sa o svojich zamestnancov a poskytovať naše služby s najvyšším možným štandardom tak, aby každý náš zákazník mohol o nás povedať toto: „OSMOS je SPOĽAHLIVÝ PARTNER…“

Na to, aby sme mohli splniť všetko čo našim partnerom sľúbime, sme nie len technicky vybavený najnovšími technológiami strojového parku, softvérovo tak, aby sme držali krok s požiadavkami zákazníkov a neposlednej rade sme obklopený našimi kolegami, ktorý nám pomáhajú toto všetko zvládnuť.

Ako to robíme:
Naše tri spoločnosti neustále rastú a náš počet zamestnancov sa od ich vzniku niekoľkonásobne zvýšil. Zo začiatku sme výber zamestnancov robili tak, ako sme najlepšie vedeli. Keď že sme si veľmi skoro uvedomili, že bez spokojných a motivovaných zamestnancov to nejde, tak sa snažíme o to, aby každý z našich kolegov pochopil a uvedomili si, že sú najdôležitejšou investíciou našej spoločnosti. Na to, aby bolo možné nie len prijímať správnych kolegov do stavu, ale snažiť sa aj o udržanie si ich u nás, využívame rôzne nástroje, ktoré nám v tomto pomáhajú.

Preto sme radi za to, že môžeme pre výber tých najlepších kolegov do tímu a ich udržanie využívať technológie od spoločnosti PERFORMIA s.r.o.. Som tá osoba, ktorá nebola vôbec presvedčená, že môže existovať niečo, čo bude lepšie ako to, že dám na svoj úsudok a skúsenosti a prijmem do stavu človeka na základe jeho životopisu, overenia referencií a osobného pohovoru. Trvalo mi to dlhšie, ale momentálne si neviem predstaviť, robiť výber zamestnancov bez nástrojov, ktoré mne osobne na pozícií Personálny manager pre 3 naše spoločnosti veľmi uľahčujú samotné výberové konanie. Nástrojom pre riadenie výberového konania a jeho spravovanie, vyhodnocovanie je portál Interspeedia.sk. Pomáha mi „predrať sa“ mnohými životopismi kandidátov, ktorí sa k nám hlásia. Životopis a overenie referencií sú skvelým ukazovateľom potenciálu uchádzača. Ale na to, aby sme si boli istý, že toto všetko je v poriadku, využívame aj samotné testovanie pomocou dotazníka Performia, ktorý nám veľmi napovie aj o samotnom človeku a jeho zvládanie každodenných úloh danej pracovnej pozície.

Absolvujem školenia aj u iných dodávateľov a pravidelne sa snažím mať aktuálne informácie Personálno-mzdových zákonov, ktoré nám naša vláda pripravuje. Len je to iba jedna z vecí, ktorá mi pri práci pomáha. Druhou časťou sú školenia, ktoré nie sú o zákonoch, ale sú o tom ako pracovať so zamestnancami, aby boli u nás spokojný a vedel som reagovať na ich požiadavky po personálnej stránke. Pre túto časť sú v ponuke spoločnosti Performia s.r.o. vytvorené rôzne kurzy, semináre a praktické cvičenia pomáhajúce mi toto zdokonaľovať.

Keďže som aj osoba, ktorá sa snaží o to, aby sa každý náš zamestnanec čo najrýchlejšie etabloval u nás, tak výberom správneho zamestnanca to pre mňa ani zďaleka nekončí. Pre zjednodušenie etablovania zamestnanca sa snažím používať nástroje-postupy, ktoré sme si za pomoci spoločnosti Performia s.r.o. upravili na náš obraz a teraz je samotné etablovanie omnoho jednoduchšie.

Pravidelné opakujúce sa testovanie cez dotazníky Performia využívame aj pre stávajúcich zamestnancov, ako interné testovanie. Tu je potom možné po jeho vyhodnotení so samotných zamestnancom, využiť tento výsledok na jeho zdokonalenie sa v niektorom zo smerov. Či už v rámci možností interného zaškolenia, alebo zaškolenia spoločnosťou Performia s.r.o., alebo iných dodávateľov školení pre získanie iných ako osobnostných vedomostí.
Mojou úlohou je mať v stave produktívnych, kompetentných a etických zamestnancov. Zároveň som zodpovedný za bezchybnú a efektívne fungujúcu internú a externú komunikáciu v našej spoločnosti.

Na základe našich pozitívnych skúseností pri spolupráci so spoločnosťou Performia s.r.o. budeme určite v budúcnosti konzultovať tak ako doteraz, najdôležitejšie personálne otázky s touto spoločnosťou. Odporúčam ju využiť v oblasti všetkých personálnych služieb, ktoré sú súčasťou portfólia ich činností.

Vladimír Hamran
Personálne oddelenie OSMOS Group

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť