Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

PRÁVNE CENTRUM

Hlavným dôvodom, prečo sa zúčastňujem seminárov spoločnosti PERFORMIA, je skutočnosť, že sa tu vždy dozviem informácie, ktoré pozitívne zmenia môj postoj k životu. Dôležitú úlohu pritom hrajú ľudia, ktorí na tieto semináre chodia. Každý človek v riadiacej pozícii si potrebuje vymeniť skúsenosti s inými šéfmi a diskutovať nielen o výbere pracovníkov, ale aj o problémoch, ktoré súvisia s podnikaním a riadením.

Na poslednom seminári som sa zoznámila s viacerými manažérmi. Do jedného mesiaca sa traja z nich stali mojimi klientmi a naštartovali sme vynikajúcu spoluprácu. Je to jednoduchšie, pretože máme spoločný cieľ a vieme, na akých princípoch funguje dobrá komunikácia. Keďže som videla možnosť vzájomnej pomoci, sprostredkovala som kontakt jedného z týchto s iným mojím klientom a tak sa kooperácia ešte prehĺbila.

PERFORMIA nás spája, za čo jej chcem srdečne poďakovať. Zároveň želám jej tímu veľa úspechov a spokojných klientov aj v budúcnosti.

JUDr. Katarína Bystrická, advokátka

Právne centrum s.r.o.