Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Proreco s.r.o.

Naša spolupráca so spoločnosťou Performia je už niekoľkoročná. Pomáha nám najmä pri výbere kľúčových zamestnancov a naozaj musím potvrdiť, že výber na základe testov a následného pohovoru, bol dobrý. S p. Annou Matúsovou som absolvovala niekoľko seminárov a vždy si zo seminára odnesiem niečo nové. Posledný workshop „Nový pohľad na interné hodnotenie testov“ pre mňa znamenal prežité dva dni v spoločnosti skvelých ľudí a hlavne si cením osobné a praktické rady a poznatky p. Matúsovej. Veľký prínos z tohto workshopu pre mňa je oboznámenie sa ako viesť pohovor s vlastným kolegom, ktorý absolvoval test, ako ho zvládnuť, aby počúval a rady ako mu pozitívne vysvetliť aj jeho mínusy a vlastne vysvetlenie, že účelom testovania nie je reorganizácia, ale snaha pomôcť jemu samému a firme ako takej.

Pre mňa osobne každý jeden absolvovaný seminár znamená nový pohľad na seba samú, na ľudí okolo seba, na ľudí vo firme a snaha krôčik po krôčiku zlepšovať vzťahy nielen vo firme, ale aj v ostatnom živote.

Na záver len jedno veľké ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Miriam Chmelinová

Referent ľudských zdrojov