Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

ROTOBALANCE

V dňoch 11.-14.11.2015 som sa zúčastnila vo firme PERFORMIA s.r.o. seminára s názvom „Tréning svetových rekordérov v budovaní tímu“. Tento seminár hodnotím veľmi pozitívne. Myslím, že som sa poznatkami, ktoré som na tomto seminári získala, dostala do vyššej úrovne a určite chcem na sebe pracovať. Budem aplikovať vo výbere ľudí na 100%. Prístup a vystupovanie školiteľky pani Matúsovej bolo vysoko profesionálne, prednáška bola podaná zaujímavo, z praxe, bola zrozumiteľná a obohatila moje predošlé znalosti v oblasti výberu ľudí veľkou mierou. Tomuto semináru vďačím za to, že som si ujasnila mnohé veci hlavne pri vedení pohovorov a tiež som načrela do sféry ľudských vlastností a ľudského správania, ktorých znalosť je pri práci s ľuďmi potrebná. Nemenej oceňujem aj služby pána Matúsa a ostatného personálu firmy PERFORMIA, ktorí sa starali o to, aby sme tieto nové poznatky absorbovali v príjemnom prostredí a občerstvení, a aby nám nič nebránilo plnohodnotne sa koncentrovať na prednášky. Služby firmy PERFORMIA s.r.o. by som určite odporučila každému, kto sa zaoberá výberom ľudí a personalistikou. Som vďačná, že som sa mohla tohto seminára zúčastniť. Martina Palovičová