Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Anna Zeleňáková a odmeňovací systém zamestnancov

Anna Zeleňáková
personálna riaditeľka, LABAŠ s.r.o.

najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku

 

1. Ako máte nastavený odmeňovací systém u vašich kľúčových pozícií?

Cieľom našej spoločnosti je mať spokojných a lojálnych zamestnancov, ktorí svojimi výsledkami prispievajú k plneniu cieľov spoločnosti. Naše náklady na mzdy a odmeňovanie musia byť reálne a udržateľné, aby spoločnosť napredovala a plnila svoje ciele.

Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady?

Stačí sa prihlásiť na odber newsletterov a môžete začať budovať svoj profesionálny tím.

2. Ako dlho ho máte zavedený a čo považujete za jeho výhody?

V spoločnosti pracujem už 13 rokov a systém odmeňovania tu fungoval už vtedy. Samozrejme, priebežne ho prehodnocujeme a upravujeme. Každý zamestnanec chce byť za svoju prácu spravodlivo odmenený, preto aj systém musí byť smerom k výkonom motivujúci, prijateľný, spravodlivý a efektívny. Zároveň však aj jednoduchý, aby mu zamestnanec porozumel.

3. Z čoho ste vychádzali, keď ste ho vytvárali?

Neexistuje jeden zaručený model, ktorý sa dá využiť v celej našej spoločnosti. Preto máme odmeňovanie nastavené podľa jednotlivých pracovných pozícií. Najpoužívanejšou formou sú výkonnostné a úkolové odmeny, ktoré sú závislé od množstva odvedenej práce. To znamená, že zamestnanci svojim pracovným úsilím môžu ovplyvniť výšku dosahovanej odmeny. Ďalšou formou odmeňovania je podielová odmena, ktorá sa počíta v % napríklad z obratov, tržieb. Jednoducho z hospodárskeho výsledku. Napríklad obchodní zástupcovia, ktorí nie sú našimi kmeňovými zamestnancami, ale pracujú na živnosť, sú platení zo zisku. A to tak, že majú stanovené plány. Keď ich splnia, ich odmena sa vypočíta podľa dohodnutého vzorca. Zamestnancom poskytujeme aj ďalšiu, doplnkovú formu odmeňovania. Je veľmi potrebná kvôli stabilite firmy. Chceme si ich jednoducho dlhodobo udržať. Odmeňujeme ich teda aj za vynaložené úsilie, lojalitu a neoceniteľné skúsenosti. Foriem je viac. Patria k nim mimoriadne odmeny, vernostné odmeny za každý odpracovaný rok a vianočné odmeny v prípade, ak celá spoločnosť dosiahne dobrý hospodársky výsledok. A v neposlednom rade nesmieme zabudnúť ani na to, že odmenou nie sú len peniaze. Je to uznanie vo forme pochvaly, pracovný postup, pozvanie na slávnostný obed, dobré a priateľské vzťahy na pracovisku, rôzne školenia, semináre a mnoho ďalších.

,,Neexistuje jeden zaručený model, ktorý sa dá využiť v celej našej spoločnosti. Preto máme odmeňovanie nastavené podľa jednotlivých pracovných pozícií.“

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť