Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Anna Zeleňáková a odmeňovací systém zamestnancov

Anna Zeleňáková
personálna riaditeľka, LABAŠ s.r.o.

najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku

 

1. Ako máte nastavený odmeňovací systém u vašich kľúčových pozícií?

Cieľom našej spoločnosti je mať spokojných a lojálnych zamestnancov, ktorí svojimi výsledkami prispievajú k plneniu cieľov spoločnosti. Naše náklady na mzdy a odmeňovanie musia byť reálne a udržateľné, aby spoločnosť napredovala a plnila svoje ciele.

Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady?

Stačí sa prihlásiť na odber newsletterov a môžete začať budovať svoj profesionálny tím.

2. Ako dlho ho máte zavedený a čo považujete za jeho výhody?

V spoločnosti pracujem už 13 rokov a systém odmeňovania tu fungoval už vtedy. Samozrejme, priebežne ho prehodnocujeme a upravujeme. Každý zamestnanec chce byť za svoju prácu spravodlivo odmenený, preto aj systém musí byť smerom k výkonom motivujúci, prijateľný, spravodlivý a efektívny. Zároveň však aj jednoduchý, aby mu zamestnanec porozumel.

3. Z čoho ste vychádzali, keď ste ho vytvárali?

Neexistuje jeden zaručený model, ktorý sa dá využiť v celej našej spoločnosti. Preto máme odmeňovanie nastavené podľa jednotlivých pracovných pozícií. Najpoužívanejšou formou sú výkonnostné a úkolové odmeny, ktoré sú závislé od množstva odvedenej práce. To znamená, že zamestnanci svojim pracovným úsilím môžu ovplyvniť výšku dosahovanej odmeny. Ďalšou formou odmeňovania je podielová odmena, ktorá sa počíta v % napríklad z obratov, tržieb. Jednoducho z hospodárskeho výsledku. Napríklad obchodní zástupcovia, ktorí nie sú našimi kmeňovými zamestnancami, ale pracujú na živnosť, sú platení zo zisku. A to tak, že majú stanovené plány. Keď ich splnia, ich odmena sa vypočíta podľa dohodnutého vzorca. Zamestnancom poskytujeme aj ďalšiu, doplnkovú formu odmeňovania. Je veľmi potrebná kvôli stabilite firmy. Chceme si ich jednoducho dlhodobo udržať. Odmeňujeme ich teda aj za vynaložené úsilie, lojalitu a neoceniteľné skúsenosti. Foriem je viac. Patria k nim mimoriadne odmeny, vernostné odmeny za každý odpracovaný rok a vianočné odmeny v prípade, ak celá spoločnosť dosiahne dobrý hospodársky výsledok. A v neposlednom rade nesmieme zabudnúť ani na to, že odmenou nie sú len peniaze. Je to uznanie vo forme pochvaly, pracovný postup, pozvanie na slávnostný obed, dobré a priateľské vzťahy na pracovisku, rôzne školenia, semináre a mnoho ďalších.

,,Neexistuje jeden zaručený model, ktorý sa dá využiť v celej našej spoločnosti. Preto máme odmeňovanie nastavené podľa jednotlivých pracovných pozícií.“