Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Mgr. Klaudia Mináčová a predajcovia

 

 

 

Mgr. Klaudia Mináčová – Personálna riaditeľka,CBS spol, s.r.o. (vydavateľstvo kníh, ručne maľovaných máp, fotografií a ďalších propagačných materiálov zobrazujúcich krajinu)

1.Prijímate na pozíciu obchodníka taktiež ľudí bez predchádzajúcej skúsenosti v predaji? Ak áno, ako sa vám títo ľudia osvedčili?

V súčasnosti máme v obchodnom tíme aj ľudí, ktorí predtým, ako prišli do CBS, sa nikdy v obchode nepohybovali. Medzi obchodníkmi máme bývalého vojaka, policajta aj asistentku riaditeľa. Napriek tomu, že títo ľudia nikdy obchod nerobili, sú veľmi úspešní. To, že človek nemá skúsenosti v predaji, častokrát vnímame aj ako výhodu, pretože takýto človek nemá žiadne návyky. Či sú dobré, alebo zlé. Ako všetkému v živote, aj obchodovaniu sa dá naučiť, je to hlavne o veľkosti osobnosti. Máme niekoľko dňové školenie a presne spísaný obchodnícky manuál, ktorý zahŕňa do detailov popísaný telefonický rozhovor aj osobné stretnutie. Človek, ktorý k nám nastupuje, nemusí nič nové vymýšľať, pokiaľ bude dodržiavať presne to, čo je v manuály opísané, bude patriť medzi úspešných.


Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady? Stačí sa prihlásiť a môžete začať budovať svoj profesionálny tím

>Chcem dostávať praktické rady<<


2.Motivujete nejako obchodníkov k lepším výkonom? Ako, a čo vám k zdvihnutiu ich produkcie najviac funguje?

Stanovujeme si ciele a pravidelne ich verejne vyhodnocujeme. Ak obchodník nemá ciele, tak ani nevie za čím ide. Pravidelne oceňujeme najlepších obchodníkov v danom dni, týždni, mesiaci. Oceňujeme hviezdu týždňa, skokana týždňa, vyhráva aj ten, kto donesie prvú a piatu objednávku v danom dni. Na našej firme sa radi hráme a pozitívne motivujeme. Robíme to preto, aby sa obchodníci udržiavali v atmosfére hry, pretože keď sa hráte, všetko lepšie zvládnete. Zaviedli sme posielanie pozitívnych esemesiek, ktoré nám okamžite zdvihli čísla. Obchodník posiela dobrú správu šéfovi obchodu hneď, keď sa mu podarí niečo predať. Ten následne túto pozitívnu správu v reálnom čase rozosiela ostatným obchodníkom. Okrem toho, že táto správa motivuje aj iných kolegov urobiť niečo so svojim predajom, tak aj noví kolegovia sa cítia viac súčasťou tímu, keď sa v esemeskách objavia. Napriek tomu, že sa obchodníci pohybujú po celom Slovenku ako jednotlivci, vždy presne vedia, kto kde bol a čo predal.

3.Odlišoval sa v niečom zásadným spôsobom váš najlepší obchodník, keď ste ho prijímali? Má niečo výnimočné, čo sa následne prejavilo ako dobré  pri výbere obchodníkov?

Najlepší obchodníci majú spoločnú jednu vlastnosť – ochotu učiť sa a nechať si poradiť. Túto vlastnosť si všímame už pri výbere. Z tohto dôvodu výberový proces pozostáva z niekoľkých
kôl. Jedno z kôl je, že uchádzač dostane dva texty na naučenie sa. Ide o dve prezentácie, telefonické navolanie stretnutia a osobné stretnutie, ktoré sa musí kandidát naučiť naspamäť a prísť nám ju odprezentovať. Týždeň po prvom pohovore musí prísť do firmy, aj keď je z druhej strany Slovenska a prezentáciu nám odprezentovať. Trváme na tom, aby prezentáciu vedel naspamäť preto, lebo len vtedy nemusí rozmýšľať nad detailami, ale zamerať sa viac na osobné stretnutie. Ak má človek už na začiatku nevôľu učiť sa, tak je to jasným dôkazom, že si v budúcnosti začne vymýšľať vlastné postupy, ktoré budú mať odlišný výsledok, ako ten, ktorý očakávame. Toto sa nám osvedčilo pri obchodníkoch, ktorý mali ochotu učiť sa a nehľadali si svoje vlastné cesty. V našej firme dodržiavame pravidlo ,,nikdy nemeň to, čo funguje“ a táto cesta zaručila aj novým obchodníkom zaradiť sa medzi tých najšikovnejších.

,,…keď sa hráte, všetko lepšie zvládnete…“

 

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť