Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Mgr. Zuzana Homzová a produktivita potenciálneho kandidáta

Mgr. Zuzana Homzová

Štúdium:

Študovala som v Poprade na bilingválnom gymnáziu, ktoré bolo zamerané na prírodné vedy a nemecký jazyk. Ďalším jazykom bola angličtina. Po strednej škole som začala študovať na vysokej škole v Prešove pedagogický smer so zameraním na nemecký a anglický jazyk. Po dvoch mesiacoch štúdia som sa rozhodla školu opustiť a ani nie po roku práce v PSS SVIDNÍK, a.s. som začala externe študovať právo v Bratislave. Takto som mala možnosť pracovať a študovať zároveň. Vysokú školu som úspešne ukončila v roku 2011.

Práca:

V novembri tohto roku to už bude 10 rokov, čo pracujem v tejto firme. Začínala som ako asistentka výkonného riaditeľa a popri tom som sa začala venovať prijímaniu personálu. V roku 2007 som bola vymenovaná do funkcie vedúcej divízie 1 – Komunikácia. Na tejto pozícii pracujem už 8 rokov.

Čo ma baví:

V detstve som sa venovala modernému tancu a navštevovala som tiež umeleckú školu – výtvarné umenie. K týmto oblastiam mám stále pozitívny vzťah. Tiež ma baví šport – bicykel, plávanie a beh. Strávila som veľa času štúdiom ľudskej mysle a duševnej oblasti človeka, čomu sa venujem dodnes.

Dáte na pohovore na „prvý dojem“ a na vzájomnú „chémiu“?

Do určitej miery áno. V našej firme to funguje tak, že ešte predtým, ako sa s kandidátom stretnem, nechám ho vyplniť všetky dotazníky a testy systému Performia (overenie produktívnosti, osobnostný test, IQ test, atď.), takže už pred samotným pohovorom mám o kandidátovi veľa informácií. Na druhej strane však musím povedať, že vždy dám aj na osobný pocit a spolieham sa aj na vlastnú istotu. Určite má prvý dojem a vzájomná „chémia“ na výber pracovníkov určitý vplyv, nie je to však jediný a rozhodujúci atribút.

Prečo je pre vás dôležité merať produktivitu?

Je to dôležité z hľadiska prežitia a expanzie firmy.


Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady? Stačí sa prihlásiť a môžete začať budovať svoj profesionálny tím!

>>Chcem dostávať praktické rady<<


Akým spôsobom zisťujete produktivitu potenciálneho kandidáta?

Produktivitu je najlepšie overiť prakticky. V prípade výrobných pracovníkov to funguje najjednoduchšie. Tých si overujeme ešte pre nástupom praktickou skúškou vo výrobe. U administratívnych pracovníkov a manažérov zisťujeme produktivitu dotazníkmi a následne priamo na osobnom pohovore. Ale aj v ich prípade možno produktivitu overiť počas skúšobnej doby.

Na aké požiadavky sa pri výbere nového pracovníka zameriavate?

Pri výbere nového pracovníka sa zameriavame hlavne na to, či je kandidát vo všeobecnosti ochotný. Je ochotný produkovať? Je ochotný prijímať výzvy? Je ochotný učiť sa nové veci? Je ochotný pomôcť tímu a zákazníkovi? Ak toto kandidát dokáže pretaviť do reality, viem, že sme vybrali správne.

Licenciu Performie používate už viac ako 12 rokov. Ako vám uľahčuje prácu?

Pre mňa sa práca personálnej manažérky začínala vyhodnocovaním testov a dodnes to predstavuje jadro mojej práce. Bez tohto nástoja, vedomostí a informácií s tým spojených, by sa táto profesia dala prirovnať k profesii kováča, ktorý nemá kladivo.

Ako vám systém Performia a jeho know-how prispelo k zvýšeniu produkcie vašej spoločnosti?

Výber pracovníkov so systémom Performia je jednoduchý a efektívny. Ak totiž dokážem rýchlo prijať na post správneho kandidáta, odrazí sa to nielen v danej divízii, ale aj vo firme celkovo. Svedčia o tom dosiahnuté výsledky na zahraničných trhoch a odráža sa to v napĺňaní každodenných plánov a cieľov spoločnosti do budúcna.

Mgr. Zuzana Homzová

PSS SVIDNÍK, a.s.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť