Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Milan Paprčka a odmeňovací systém zamestnancov

Ako máte nastavený odmeňovací systém u vašich kľúčových pozícií?

Náš odmeňovací systém je nastavený len na základe produktov (výsledkov práce). Nemáme žiaden fix iba za to, že človek príde do práce. Ani hodinovú mzdu. Obchodníci sú platení províziami pri zaplatenej zálohe z objednávky. Koordinátori od odsúhlasenia reklamy zákazníkom, grafici od počtu vyrobených reklám, fakturant od počtu faktúr, rozvozca od počtu navštívených miest, pilot s fotografom od množstva nafotených lokalít. Výplaty manažmentu sú naviazané na produkty ich oddelení. Napríklad šéf výroby je platený od percenta plnenia plánu výroby + od hodnoty vyexpedovaných zákaziek. Personálna riaditeľka je vo veľkej miere platená od efektivity zamestnancov, t.j. obrat/počet zamestnancov. Ale aj od iných vecí, ktoré sa uskutočňujú a majú pre firmu význam. Upratovačka má napríklad fixný plat. Ale ten je rovnako viazaný na produkt práce: „Priestory firmy sú v poriadku“. To, čo to znamená, je zadefinované v smernici a pravidelne sa kontroluje. Na koľko percent dopadne kontrola, na toľko percent dostáva svoj fix. Ani riaditeľ nemá pevnú mzdu. Tá je závislá od výkonu firmy.


Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady? Stačí sa prihlásiť a môžete začať budovať svoj profesionálny tím!

>>Chcem dostávať praktické rady<<


Ako dlho ho máte zavedený a čo považujete za jeho výhody?

Máme ho zavedený z čias, odkedy som začal zamestnávať ľudí. Jeho hlavnou výhodou vtedy bolo, že som nemusel sedieť nad zamestnancami a kontrolovať, či sa práci venujú alebo nie. Keby nemali vytvorený produkt, nemali by dobrú výplatu. Takže nepotrebovali dozor, robili každý za 1,5 človeka a aj tak zarábali. Ja som sa mohol venovať rozvoju firmy. Výhodou takéhoto systému pre zamestnanca je možnosť ovplyvňovať výšku svojej výplaty. Samozrejme vďaka svojej rýchlosti a efektivite pri zachovaní požadujúcej kvality. Keď je veľa práce, zamestnanci nešomrú, veď to znamená, že budú mať aj vysoké výplaty. Pre mňa ako majiteľa to má výhody v tom, že takáto forma odmeňovania smeruje pozornosť ľudí na výsledok práce, ktorý má pre firmu význam. Mám radosť, keď majú moji ľudia vysoké výplaty, pretože viem, že sme v zisku a darí sa aj firme.

Z čoho ste vychádzali, keď ste ho vytvárali?

Pri prvých „sadzobníkoch“ som sám vychádzal z príslovia: „Za čo zaplatíš, to dostaneš“. A ja som nechcel odrobené hodiny, ale výsledok. Keď boli ešte grafici platení od hodiny, robil som si štatistiku, koľko akých úkonov a za aký čas urobia. Robil som to 3 mesiace. Potom som si stanovil produkty práce, ktoré mali pre mňa zmysel. Uvediem príklady: zozbierané podklady od zákazníka, vytvorený grafický návrh, odsúhlasený grafický návrh, mapa odovzdaná do tlače, atď. Produktov som mal asi v 2 hárkoch excelu. Potom som podľa toho, koľko na tom pracovali, pridelil každému produktu finančnú odmenu podľa toho, koľko mesačne zarobili a koľko jednotlivých produktov za mesiac stihli urobiť. Samozrejme, najvyššiu odmenu som dal finálnemu produktu – „mapa odovzdaná do tlače“, pretože tam som chcel smerovať ich pozornosť. Potom som to predložil svojim dvom grafikom. Jedna slečna nesúhlasila a rozlúčili sme sa. Chalan to skúsil a po pár mesiacoch začal zarábať o 30-40% viac ako predtým. Keď nepozeral na hodiny, ale na produkt, zefektívnil svoje postupy a bol oveľa rýchlejší. Toto boli začiatky. A neskôr som sa vďaka rôznych školeniam a seminárom iba utvrdil, že môj systém je dobrý a iba som ho zdokonalil.

CBS spol, s.r.o.
CBS Nakladatelství, s.r.o. VKÚ Harmanec, s.r.o.

Milan Paprčka

majiteľ a výkonný riaditeľ spoločností

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť