Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Milan Paprčka a odmeňovací systém zamestnancov

Ako máte nastavený odmeňovací systém u vašich kľúčových pozícií?

Náš odmeňovací systém je nastavený len na základe produktov (výsledkov práce). Nemáme žiaden fix iba za to, že človek príde do práce. Ani hodinovú mzdu. Obchodníci sú platení províziami pri zaplatenej zálohe z objednávky. Koordinátori od odsúhlasenia reklamy zákazníkom, grafici od počtu vyrobených reklám, fakturant od počtu faktúr, rozvozca od počtu navštívených miest, pilot s fotografom od množstva nafotených lokalít. Výplaty manažmentu sú naviazané na produkty ich oddelení. Napríklad šéf výroby je platený od percenta plnenia plánu výroby + od hodnoty vyexpedovaných zákaziek. Personálna riaditeľka je vo veľkej miere platená od efektivity zamestnancov, t.j. obrat/počet zamestnancov. Ale aj od iných vecí, ktoré sa uskutočňujú a majú pre firmu význam. Upratovačka má napríklad fixný plat. Ale ten je rovnako viazaný na produkt práce: „Priestory firmy sú v poriadku“. To, čo to znamená, je zadefinované v smernici a pravidelne sa kontroluje. Na koľko percent dopadne kontrola, na toľko percent dostáva svoj fix. Ani riaditeľ nemá pevnú mzdu. Tá je závislá od výkonu firmy.


Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady? Stačí sa prihlásiť a môžete začať budovať svoj profesionálny tím!

>>Chcem dostávať praktické rady<<


Ako dlho ho máte zavedený a čo považujete za jeho výhody?

Máme ho zavedený z čias, odkedy som začal zamestnávať ľudí. Jeho hlavnou výhodou vtedy bolo, že som nemusel sedieť nad zamestnancami a kontrolovať, či sa práci venujú alebo nie. Keby nemali vytvorený produkt, nemali by dobrú výplatu. Takže nepotrebovali dozor, robili každý za 1,5 človeka a aj tak zarábali. Ja som sa mohol venovať rozvoju firmy. Výhodou takéhoto systému pre zamestnanca je možnosť ovplyvňovať výšku svojej výplaty. Samozrejme vďaka svojej rýchlosti a efektivite pri zachovaní požadujúcej kvality. Keď je veľa práce, zamestnanci nešomrú, veď to znamená, že budú mať aj vysoké výplaty. Pre mňa ako majiteľa to má výhody v tom, že takáto forma odmeňovania smeruje pozornosť ľudí na výsledok práce, ktorý má pre firmu význam. Mám radosť, keď majú moji ľudia vysoké výplaty, pretože viem, že sme v zisku a darí sa aj firme.

Z čoho ste vychádzali, keď ste ho vytvárali?

Pri prvých „sadzobníkoch“ som sám vychádzal z príslovia: „Za čo zaplatíš, to dostaneš“. A ja som nechcel odrobené hodiny, ale výsledok. Keď boli ešte grafici platení od hodiny, robil som si štatistiku, koľko akých úkonov a za aký čas urobia. Robil som to 3 mesiace. Potom som si stanovil produkty práce, ktoré mali pre mňa zmysel. Uvediem príklady: zozbierané podklady od zákazníka, vytvorený grafický návrh, odsúhlasený grafický návrh, mapa odovzdaná do tlače, atď. Produktov som mal asi v 2 hárkoch excelu. Potom som podľa toho, koľko na tom pracovali, pridelil každému produktu finančnú odmenu podľa toho, koľko mesačne zarobili a koľko jednotlivých produktov za mesiac stihli urobiť. Samozrejme, najvyššiu odmenu som dal finálnemu produktu – „mapa odovzdaná do tlače“, pretože tam som chcel smerovať ich pozornosť. Potom som to predložil svojim dvom grafikom. Jedna slečna nesúhlasila a rozlúčili sme sa. Chalan to skúsil a po pár mesiacoch začal zarábať o 30-40% viac ako predtým. Keď nepozeral na hodiny, ale na produkt, zefektívnil svoje postupy a bol oveľa rýchlejší. Toto boli začiatky. A neskôr som sa vďaka rôznych školeniam a seminárom iba utvrdil, že môj systém je dobrý a iba som ho zdokonalil.

CBS spol, s.r.o.
CBS Nakladatelství, s.r.o. VKÚ Harmanec, s.r.o.

Milan Paprčka

majiteľ a výkonný riaditeľ spoločností