Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Rozhovor Peter Vanka a testovanie pracovného potenciálu

Peter Vanka

Na konci sveta, je názov jedného dielu Pirátov z Karibiku. Tam, na konci sveta je Bzovská Lehôtka, dedinka, v ktorej sa začal písať môj príbeh. Po pätnástich rokoch strávených pri zurčiacej riečke, rybníku plnom rýb a futbalovom ihrisku som išiel študovať do Novák. Na chemickej priemyslovke som študoval moju obľúbenú chémiu. Potom ma život zavial k výpočtovej technike a neskôr do strojárskej fabriky v Detve. Od roku 1990 som začal s podnikaním, no zmena v mojom živote nastala, keď som začal pracovať vo veľkej obchodnej firme, ktorá bola jednou z najväčších vo svojom segmente. V roku 1998 som prišiel do ORINu.

Na čo sa Vaša firma špecializuje? Čo je Vašou doménou?

Naše spoločnosti sa venujú predaju zdravotníckych prístrojov. Vzľadom k tomu, že stav zdravotníctva nielen u nás ale aj v okolitých krajinách nie je dobrý, orientujeme sa na predaj týchto výrobkov priamo človeku, ktorý zdravotnými ťažkosťami trpí. Na túto oblasť sa orientujeme z toho dôvodu, že ju vidíme ako perspektívu zdravotníctva. Už dnes pracujú skupiny odborníkov na tom, aby sa našli riešenia, ktoré umožnia presunúť časť zdravotníckej starostlivosti do domácnosti pacienta. S našimi výrobkami sa samozrejme môžete stretnúť aj v ambulanciách lekárov, v kúpeľoch alebo zdravotníckych zariadeniach. Jedinou výnimkou sú štátne zdravotnícke zariadenia. Nerobíme obchod so štátom. Našou dominantnou oblasťou je teda predaj.

Odkedy spolupracujete so spoločnosťou Performia a čo Vám táto spolupráca priniesla?

Tak ako som už napísal vyššie, zaoberáme sa predajom a predaj je vždy spojený s ľuďmi. Kvalita našich spolupracovníkov rozhoduje o tom, aký úspešní budeme. Toto sme si uvedomili hneď v začiatkoch rozbehu našej spoločnosti a snažili sme sa hľadať riešenia, ktoré by nám pomohli zabezpečiť kvalitných spolupracovníkov. Od roku 2000 sme začali spolupracovať so spoločnosťou Performia, pretože nám poskytla jednoduchý a spoľahlivý nástroj. Nástroje Performie nie sú podľa môjho názoru určené len pre výber spolupracovníkov, ale je ich možné použiť pri celkovom rozvoji ľudí. Pomáhajú vám totiž určiť to, na čo je potrebné sa pri rozvoji jednotlivých spolupracovníkov zamerať. Rovnako je to skvelý nástroj, ktorý môžete využiť, ak má váš kolega nejaký problém.


Chceli by ste aj vy dostávať praktické rady? Stačí sa prihlásiť a môžete začať budovať svoj profesionálny tím!

>>Chcem dostávať praktické rady<<


Prečo ste sa rozhodli používať know-how a nástroje Performia vrátane U-Testu, ako zdroja informácií o pracovnom potenciáli jednotlivých kandidátov?

Keď hovoríme o výbere kvalitného spolupracovníka, systém Performia a špeciálne U-Test, je naozaj vynikajúcim pomocníkom. Najmä, ak výber spolupracovníkov robia vo firme okrem personalistu aj iní ľudia alebo si ho dokonca robia šéfovia sami. Umožňuje porovnať informácie a dojem, ktorý získal personalista alebo človek, ktorý výber robil, s nezávislým nástrojom – U-Testom. Ten nám poskytuje obraz o jednej z veľmi dôležitých oblastí, na ktorú by sme sa pri výbere mali zamerať. Ak tam je rozpor medzi výsledkami testu a pozorovaniami personalistu z pohovoru, sme ostražití. Ak sa rozhodneme aj napriek tomu, čo nám test ukazuje, daného kandidáta prijať, je potrebné takéhoto človeka pozorovať a tieto pozorovania aj vyhodnocovať. Ak sa blížia k tomu, na čo nás U-Test upozorňoval, máme šancu zmeniť svoje rozhodnutie a ukončiť spoluprácu.

Mali ste k U-Testu dôveru hneď, keď ste ho prvý raz použili v praxi?

Áno, k U-Testu som mal dôveru okamžite. Je však potrebné ho prečítať nezaujate. Snažiť sa o nezaujatý prístup a vnímať to, že U-Test sleduje len jeden z faktorov, na ktoré by sme sa mali pri výbere zamerať. Znovu sa vrátim k tomu, že U-Test má širšie využitie a ide najmä o pravidelné testovanie spolupracovníkov vo firme. To nám ukazuje trend, smer ktorým sa uberáme. Toto je podľa mňa ešte dôležitejšie, ako len jeho použitie pri výbere.

Aký ste mali pocit z výsledku, keď ste si U-Test sám vyskúšal?

Fúúúúúúú, tak to je skvelá otázka. Bolo to na jednej čerpacej stanici v Bratislave, kde mi Anička vyhodnotila test. No poviem to tak. Bol som z toho vyjavený. Vyšla mi totiž nízka zodpovednosť a tiež to, že veľa hovorím a málo počúvam. Pamätám si, ako som hovoril: „No, všetko môže byť pravda len toto nie. Ja nie som nezodpovedný, to je hlúposť.“ Neskôr, cestou z Bratislavy som v aute uznal, že na tom niečo bude. A aj to bol dôvod, na základe ktorého som na sebe zapracoval a dodnes pracujem.

Vaša spoločnosť neustále expanduje aj mimo územie Slovenskej republiky. Ako konkrétne môžete test a know-how Performie využiť?

U-Test využívame nielen v našej slovenskej firme, ale aj v Maďarsku a Rumunsku. Samozrejme, radi by sme ho využili aj v iných krajinách. Ten princíp použitia je rovnaký. Zatiaľ testy vyhodnocujeme na Slovensku a potom ich ukážeme aj našim novým spolupracovníkom v príslušnej krajine. Takýto prístup chcem trošku vylepšiť a zabezpečiť vyhodnocovanie testov priamo v danej krajine. Aj v týchto krajinách testujeme každý rok celý tím spolupracovníkov. Takto získané výsledky poskytujú jednotlivým šéfom vynikajúci nástroj na to, ako pracovať so svojimi ľuďmi.

Ocitli ste sa niekedy v situácii, kedy Vám výsledky testu „vyrazili dych“?

Ó áno, to bolo mnohokrát. Prvýkrát hneď pri mojom teste. Raz sme mali spolupracovníka v Maďarsku a na základe výsledku testu sme mu položili otázku: „Už ste niekedy chceli spáchať samovraždu?“ On odpovedal, že včera. Možno ho ten test zachránil a kvôli jeho otvorenosti sme ho prijali. Niekoľko rokov sme s ním spolupracovali.

“…a aj to bol dôvod, na základe ktorého som na sebe zapracoval a dodnes pracujem.”

K čomu by ste tento test prirovnali?

Je to taká udica. Keď s ňou viete pracovať, pomôže vám k skvelým úlovkom. Budete mať okolo seba vynikajúcich a úžasných spolupracovníkov, čo je aj moje šťastie.

Prezradíte nám Vaše ciele do budúcna?

Našim cieľom je rozbehnúť firmu v USA, na Floride. Chceme dobiť Ameriku, byť jej súčasťou a chceme, aby naše výrobky pomáhali Američanom riešiť časť ich zdravotných ťažkostí. To je náš veľký cieľ, na ktorom pracujeme. Máme prvé veľmi krásne spätné väzby od našich amerických zákazníkov. Tento rok chceme priniesť dva nové výrobky, ktoré nám pomôžu expandovať na Slovensku, v Maďarsku aj v Rumunsku. Jeden z nich nám umožní zamerať sa na novú cieľovú skupinu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Robíme na tom v spolupráci s ďalšími dvoma firmami. Je pre mňa veľmi motivujúce, že spájame sily, aby sme sa presadili. Rovnako máme v tomto roku cieľ postaviť pevný základ firmy vo Veľkej Británii. Našim účelom je zlepšovať zdravie ľudí v pohodlí domova. O to sa už snažíme 20 rokov.

 

Peter Vanka,
ORIN Slovakia s.r.o.