Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Sebavzdelávanie zamestnancov. Ako a prečo ich v tom podporiť?

Nie jeden konateľ, riaditeľ alebo manažér premýšľa, akú akciu urobiť, aby pozitívne podporil budúcnosť firmy. Prijať nového človeka do tímu, vytvoriť nový produkt, kúpiť nový stroj a tak ďalej. Mať niečo nové je spojené so znalosťou, poznaním a vzdelávaním. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Firma môže mať to najlepšie vybavenie a špičkový produkt, ale pokiaľ im nebudú vládnuť pracovití a kvalifikovaní ľudia, organizácia nikdy nebude úspešná. Preto, ak chcete zlepšovať firmu a posúvať ju vpred, je absolútne kľúčové pravidelne vzdelávať svojich ľudí a podporovať ich v sebarozvoji.

Nie je treba využívať iba externé zdroje. Môžete zorganizovať napríklad interné, pravidelné kvalifikácie, hodnotenia, na ktorých zamestnanci prezentujú úspešné akcie. Od jednoduchých maličkostí až po dôležité postupy, technológie a námety. Vďaka našim interným seminárom viete vzdelávať seba a svojich ľudí v oblasti výberu zamestnancov a profesionálneho budovania tímov.

Vďaka tomu môžu ďalej inšpirovať svojich kolegov a podporiť ich v práci. A navyše, môžete zistiť, že máte v tíme ochotných ľudí, ktorí sú nadšení pre spoločnú vec, informácie si nenechávajú iba pre seba, ale odovzdávajú svoje skúsenosti a zručnosti ďalej.

Náš tip: Vzdelávať zamestnancov, ktorí sú ochotní odovzdávať svoje skúsenosti v pracovnom kolektíve, a tým ho rozvíjať. Má to dlhodobé efekty.

Želám Vám, nech máte na pracovisku samých vzdelaných a kvalifikovaných zamestnancov. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia