Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ste ešte stále motivovaný „motivovať“ svojich zamestnancov?

Ak sa venujete budovaniu akéhokoľvek druhu skupinovej alebo individuálnej aktivity, motivácia je vždy zaujímavým faktorom. S vysokou motiváciou idú veci ľahšie. Častokrát aj bez veľkej snahy či silného tlačenia idú vecí vpred. A naopak, bez motivácie je všetko ťažšie, ba niekedy dokonca nemožné. Ak by ste chceli dostávať pravidelné praktické rady z našej dielne, stačí sa prihlásiť na odber našich newsletterov.

Skúsme si teda o „MOTIVÁCII“ povedať niečo viac. Motivácia je čokoľvek, čo spôsobuje, že človek naozaj chce niečo urobiť. Skutočná motivácia prichádza z vnútra človeka. Určite ste už počuli o motivačných rečníkoch, ktorí vedia motiváciu posilniť. Avšak často len dočasne, na krátky čas. Len dovtedy, pokiaľ je daná osoba – „motivátor“ nablízku, aby mohla ľudí motivovať a inšpirovať. Vtedy to naozaj môže fungovať až do momentu, kedy táto osoba odchádza.

V čom teda spočíva ten trik? Pravdou je, že niektorých jednotlivcov je veľmi ľahké motivovať. Dáte im cieľ a opýtate sa ich, či sú schopní dosiahnuť ho za určitý čas. A oni sa do jeho napĺňania okamžite pustia. U niektorých je to zas naopak – nezáleží na tom, čo im poviete, sľúbite. Môžete im dokonca aj ponúknuť vysokú odmenu a oni aj tak nie sú schopní ísť a splniť úlohu, ktorú ste im dali.

Keď budujete tím, je chybou plánovať čokoľvek s neustálou snahou byť „motivačný“. Samozrejme, ak robíte dobré rozhodnutia, čo sa výberu zamestnancov týka, rozbehnete sa s dobrým tímom ľahko. Ale ak nie, môžete stráviť celý deň tým, že sa budete snažiť svoj tím motivovať a na konci dňa budete veľmi sklamaný.

Motivovať naozaj neproduktívnych ľudí k tomu, aby sa stali produktívnymi, je nielen ťažké, je to takmer nemožné. Samozrejme, ak hovoríme o tom, čo obyčajne voláme „manažment“. Naozaj nie je dobrou myšlienkou potrebovať niekoho, kto bude nahrádzať ochotu robiť za každého člena skupiny. Prinajlepšom to môže byť iba dočasné riešenie. Stojí však veľa času a úsilia. Ako manažér na to musíte vynaložiť mnoho času, ktorý v skutočnosti nemáte.

Niet pochýb o tom, že by ste svoj tím motivovať mali. Ak sa rozhodnete prijímať do svojho tímu ľudí, ktorí už v minulosti dokázali dosahovať dobrú produkciu, budete to mať omnoho jednoduchšie. Ak by ste chceli u svojich zamestnancov, kolegov, či kandidátov zistiť, ako sú motivovaní, neváhajte využiť naše testovanie pracovného potenciálu.

INFLOW a OUTFLOW motivácia

(z angličtiny: in – smerom dovnútra, out – smerom von, flow – prúdiť)

Sú ľudia, ktorí niečo urobia iba vtedy, ak im sľúbite, že za to niečo získajú. Toto voláme INFLOW motivácia. Naopak, niektorí ľudia milujú, keď niečo robia a chcú výsledky aj dosahovať. A ak sú tieto výsledky naozaj dobré, vtedy vedia akceptovať to, že niečo za to dostanú. Toto nazývame OUTFLOW motivácia. Prvá skupina ľudí je motivovaná hlavne peniazmi. Druhá skupina sa dá motivovať tým, že im dáte robiť veci, ktoré majú radi, a potom im dáte peniaze ako výmenu. Tí najlepší manažéri, s ktorými som sa stretol, boli tí, ktorí boli presvedčení, že prijímajú len takých ľudí, ktorí chcú danú prácu naozaj aj robiť a prejavovali o ňu veľký záujem. Neúspešní manažéri sa pokúšajú prilákať ľudí tým, že im ponúknu viac peňazí. Neskôr však zisťujú, aké ťažké je ich motivovať k tomu, aby si svoju prácu robili dobre.

Nuž, ako teda zistíte, či máte pred sebou osobu, ktorá sa dá ľahko alebo ťažko motivovať? Jednoducho tak, že sa pozriete na jeho predchádzajúcu produkciu. To je niečo, čomu venujeme veľmi veľkú pozornosť, keď učíme našich klientov ako vyberať nových členov do tímu. Tých, ktorí pre vás alebo pre vašu spoločnosť pracujú iba preto, že dobre platíte, môžete ľahko stratiť v momente, keď im niekto iný ponúkne viac. Nie sú lojálni voči vám alebo vašej spoločnosti, ale „voči príjmu“, ktorý dostávajú. Zvyčajne, ak jediný spôsob, ako prijať nového zamestnanca je len to, že mu dáte oveľa viac peňazí, je vysoko pravdepodobné, že jednak nebude veľmi produktívny a navyše bude veľmi ťažké ho motivovať.

Vždy hľadáme a pozeráme sa po ľuďoch, ktorí sú ochotní a produktívni. Takých, čo dosahujú výsledky v mnohých smeroch. Preto je potom možné ich motivovať. Chceme po svojich klientoch, aby sa vyhli prijímaniu ľudí, ktorí sú neproduktívni a navyše aj menej ochotní. Ak teda máte pocit, že častejšie premýšľate nad tým, ako by ste svojich zamestnancov mohli lepšie motivovať, problém nemusí spočívať vo vašej neschopnosti motivovať ich, ale skôr v tom, že ste neprijali tých správnych. Dobrou správou je to, že tento problém sa dá zvládnuť, ak ste ochotní získať znalosti a nástroje na to, aby ste výber zamestnancov robili správne. Potom budete mať v tíme tých správne motivovaných. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o motivácii, či len skonzultovať vašu situáciu vo firme, neváhajte sa obrátiť na našich odborných konzultantov prostredníctvom konzultácií.

Marten Runow
CEO Performia International

Späť na všetky články >>

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť