Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ste ešte stále motivovaný „motivovať“ svojich zamestnancov?

Ak sa venujete budovaniu akéhokoľvek druhu skupinovej alebo individuálnej aktivity, motivácia je vždy zaujímavým faktorom. S vysokou motiváciou idú veci ľahšie. Častokrát aj bez veľkej snahy či silného tlačenia idú vecí vpred. A naopak, bez motivácie je všetko ťažšie, ba niekedy dokonca nemožné. Ak by ste chceli dostávať pravidelné praktické rady z našej dielne, stačí sa prihlásiť na odber našich newsletterov.

Skúsme si teda o „MOTIVÁCII“ povedať niečo viac. Motivácia je čokoľvek, čo spôsobuje, že človek naozaj chce niečo urobiť. Skutočná motivácia prichádza z vnútra človeka. Určite ste už počuli o motivačných rečníkoch, ktorí vedia motiváciu posilniť. Avšak často len dočasne, na krátky čas. Len dovtedy, pokiaľ je daná osoba – „motivátor“ nablízku, aby mohla ľudí motivovať a inšpirovať. Vtedy to naozaj môže fungovať až do momentu, kedy táto osoba odchádza.

V čom teda spočíva ten trik? Pravdou je, že niektorých jednotlivcov je veľmi ľahké motivovať. Dáte im cieľ a opýtate sa ich, či sú schopní dosiahnuť ho za určitý čas. A oni sa do jeho napĺňania okamžite pustia. U niektorých je to zas naopak – nezáleží na tom, čo im poviete, sľúbite. Môžete im dokonca aj ponúknuť vysokú odmenu a oni aj tak nie sú schopní ísť a splniť úlohu, ktorú ste im dali.

Keď budujete tím, je chybou plánovať čokoľvek s neustálou snahou byť „motivačný“. Samozrejme, ak robíte dobré rozhodnutia, čo sa výberu zamestnancov týka, rozbehnete sa s dobrým tímom ľahko. Ale ak nie, môžete stráviť celý deň tým, že sa budete snažiť svoj tím motivovať a na konci dňa budete veľmi sklamaný.

Motivovať naozaj neproduktívnych ľudí k tomu, aby sa stali produktívnymi, je nielen ťažké, je to takmer nemožné. Samozrejme, ak hovoríme o tom, čo obyčajne voláme „manažment“. Naozaj nie je dobrou myšlienkou potrebovať niekoho, kto bude nahrádzať ochotu robiť za každého člena skupiny. Prinajlepšom to môže byť iba dočasné riešenie. Stojí však veľa času a úsilia. Ako manažér na to musíte vynaložiť mnoho času, ktorý v skutočnosti nemáte.

Niet pochýb o tom, že by ste svoj tím motivovať mali. Ak sa rozhodnete prijímať do svojho tímu ľudí, ktorí už v minulosti dokázali dosahovať dobrú produkciu, budete to mať omnoho jednoduchšie. Ak by ste chceli u svojich zamestnancov, kolegov, či kandidátov zistiť, ako sú motivovaní, neváhajte využiť naše testovanie pracovného potenciálu.

INFLOW a OUTFLOW motivácia

(z angličtiny: in – smerom dovnútra, out – smerom von, flow – prúdiť)

Sú ľudia, ktorí niečo urobia iba vtedy, ak im sľúbite, že za to niečo získajú. Toto voláme INFLOW motivácia. Naopak, niektorí ľudia milujú, keď niečo robia a chcú výsledky aj dosahovať. A ak sú tieto výsledky naozaj dobré, vtedy vedia akceptovať to, že niečo za to dostanú. Toto nazývame OUTFLOW motivácia. Prvá skupina ľudí je motivovaná hlavne peniazmi. Druhá skupina sa dá motivovať tým, že im dáte robiť veci, ktoré majú radi, a potom im dáte peniaze ako výmenu. Tí najlepší manažéri, s ktorými som sa stretol, boli tí, ktorí boli presvedčení, že prijímajú len takých ľudí, ktorí chcú danú prácu naozaj aj robiť a prejavovali o ňu veľký záujem. Neúspešní manažéri sa pokúšajú prilákať ľudí tým, že im ponúknu viac peňazí. Neskôr však zisťujú, aké ťažké je ich motivovať k tomu, aby si svoju prácu robili dobre.

Nuž, ako teda zistíte, či máte pred sebou osobu, ktorá sa dá ľahko alebo ťažko motivovať? Jednoducho tak, že sa pozriete na jeho predchádzajúcu produkciu. To je niečo, čomu venujeme veľmi veľkú pozornosť, keď učíme našich klientov ako vyberať nových členov do tímu. Tých, ktorí pre vás alebo pre vašu spoločnosť pracujú iba preto, že dobre platíte, môžete ľahko stratiť v momente, keď im niekto iný ponúkne viac. Nie sú lojálni voči vám alebo vašej spoločnosti, ale „voči príjmu“, ktorý dostávajú. Zvyčajne, ak jediný spôsob, ako prijať nového zamestnanca je len to, že mu dáte oveľa viac peňazí, je vysoko pravdepodobné, že jednak nebude veľmi produktívny a navyše bude veľmi ťažké ho motivovať.

Vždy hľadáme a pozeráme sa po ľuďoch, ktorí sú ochotní a produktívni. Takých, čo dosahujú výsledky v mnohých smeroch. Preto je potom možné ich motivovať. Chceme po svojich klientoch, aby sa vyhli prijímaniu ľudí, ktorí sú neproduktívni a navyše aj menej ochotní. Ak teda máte pocit, že častejšie premýšľate nad tým, ako by ste svojich zamestnancov mohli lepšie motivovať, problém nemusí spočívať vo vašej neschopnosti motivovať ich, ale skôr v tom, že ste neprijali tých správnych. Dobrou správou je to, že tento problém sa dá zvládnuť, ak ste ochotní získať znalosti a nástroje na to, aby ste výber zamestnancov robili správne. Potom budete mať v tíme tých správne motivovaných. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o motivácii, či len skonzultovať vašu situáciu vo firme, neváhajte sa obrátiť na našich odborných konzultantov prostredníctvom konzultácií.

Marten Runow
CEO Performia International

Späť na všetky články >>