Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Tajomstvo úspechu pri budovaní tímu

Stará známa pravda hovorí, že sila a spoľahlivosť reťaze spočíva v jej najslabšom článku. Darmo bude väčšina článkov reťaze kvalitná a bude plniť svoju funkciu, ak však máme čo len jeden jediný článok v nevyhovujúcej kvalite, funkčnosť celej reťaze je založená na funkčnosti tohto nepodareného článku. Ďalší odpozorovaný príklad je s jediným nahnitým jabĺčkom v košíku, ktoré pokazí ostatné zdravé jabĺčka. Firma je doslovne kombinácia reťaze s mnohými článkami a košíka s jabĺčkami. Je to tím, ktorého schopnosť prežiť a presadiť sa, je limitovaná najslabším členom tímu a aj prítomnosťou „člena“, ktorý nenápadne rozvráti celý tím. Ak by ste chceli dostávať pravidelné praktické rady, stačí sa prihlásiť na odber našich newsletterov.

Našťastie väčšina firiem a podnikateľov si uvedomuje, že len kvalitný tím, všetci jeho jednotliví členovia, sú dôležití pre úspech firmy. Neustále teda hľadajú spôsoby, ako zvládnuť vytváranie schopných a súdržných tímov, čo sa prejaví v dobrej produktivite a produkcii, pretože toto sú jediné faktory, ktoré jednoznačne odmeriavajú schopnosť tímu. Netreba už pripomínať, že produkcia jednotlivcov je rozhodujúca aj pre výslednú produkciu firmy. Snažíme sa vzdelávať majiteľov, šéfov a vedúcich manažérov, že budovanie tímu nie je jednorázová záležitosť, a taktiež to nie je len jedna činnosť, ktorú z času na čas zopakujeme. Budovanie tímu je permanentná a mnohovrstvová aktivita. Možno si teraz kladiete otázku, čo to vlastne znamená mnohovrstvová? Je to vlastne doslovne jedna aktivita za druhou, ako schodík za schodíkom. Tou úplne prvou je výber zamestnancov, členov tímu. Nasleduje ich správne uvedenie na pracovnú pozíciu. Ďalej je to kontrola produkcie a pokračuje to korekciami a vzdelávaním/tréningom. Veľmi často sa pri tom zabúda, že vzdelávať a trénovať má zmysel len osobu, ktorá je schopná dosahovať produkciu.

V dnešnej téme sa budeme viac venovať tomu prvému a pravdepodobne aj najdôležitejšiemu kroku – výberu zamestnancov. Mnohí z vás už máte skúsenosti s rôznymi personálnymi agentúrami, niekedy dobré, inokedy horšie. Sú však mnohí, ktorí si radi robia výbery sami a úplne prirodzene pri tom dajú na svoju intuíciu a pozorovanie. Je to úplne v poriadku, pretože ak vás niekto naštve hneď pri pohovore, potom nemá zmysel to s ním zažívať v produkčných cykloch. To isté sa týka aj osoby, z ktorej nemáte dobrý pocit, a potom by ste tento pocit mali znášať počas celej doby prítomnosti danej osoby vo vašej blízkosti.

Čo však v prípade, keď osoba na pohovore má „nasadenú“ sociálnu masku a je naučená z rôznych príučiek ako má napísať životopis, ako sa má správať a čo odpovedať, aby získala prácu snov? Takýchto chodiacich sociálnych masiek je čoraz viac a vy neviete, čo v skutočnosti do tímu dostanete. Strhnite túto sociálnu masku pomocou našich testov! Bude to schopné produkovať, nerozvráti to celý tím? Naša technológia výberu zamestnancov je rokmi overená. Naša ambícia je odovzdávať toto know-how a naučiť našich klientov, aby boli sami schopní vyberať členov svojich tímov. Uvedomujeme si totiž, že zostaviť svoj tím vie najlepšie jeho šéf. Našou úlohou je docieliť, aby ste aj vo výberoch boli kompetentní.

To, ako v dnešnej dobe rozoznať správnych a produktívnych ľudí s dobrým pracovným potenciálom, učíme na našich seminároch. Pre výbery zamestnancov máme dve základné úrovne.

Prvá úroveň je vo forme poldňového úvodného seminára s názvom: „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“. Zámerom je upriamiť pozornosť na 4 základné faktory, ktoré sú kľúčové pre správny výber. Najväčší dôraz sa kladie na prvý z nich, a to odhalenie schopnosti človeka podať výkon, dosiahnuť výsledky vo svojej práci. Vysvetlíme účastníkom, prečo je to prvý a najdôležitejší faktor a najmä presnú postupnosť krokov, ako danú schopnosť odhaliť na osobných pohovoroch. Pridanou hodnotou sú aj konkrétne tipy ako správne napísať inzerát, pretože tým to všetko začína – ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Druhá úroveň je zároveň hlavná časť našej technológie výberu zamestnancov. Jedná sa o 4-dňový seminár s názvom: „Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu“. Je zameraný na získanie teoretických znalostí a praktických skúseností pri prijímaní zamestnancov, hodnotení personálu a základov budovania tímu. Téma seminára je vhodná nielen pre tých, ktorí sa priamo venujú výberom nových zamestnancov, ale je veľmi užitočná pre kohokoľvek, kto má čo do činenia s riadením ľudí a ich rozvojom, od majiteľov až po najnižších vedúcich. Je to seminár, počas ktorého porozumiete človeku – prečo je taký, aký je a aké sú dôvody pre jeho správanie sa. Zistíte, že je veľmi ľaké odhaliť schopnosť produkovať, celkový pracovný potenciál pre konkrétnu pracovnú pozíciu a či sa na danú prácu vôbec hodí, ako osobu trénovať, či je tímový hráč a či vôbec má predpoklad v tíme zostať.

Štefan Matús

Späť na všetky články >>