Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Tajomstvo úspechu pri budovaní tímu

Stará známa pravda hovorí, že sila a spoľahlivosť reťaze spočíva v jej najslabšom článku. Darmo bude väčšina článkov reťaze kvalitná a bude plniť svoju funkciu, ak však máme čo len jeden jediný článok v nevyhovujúcej kvalite, funkčnosť celej reťaze je založená na funkčnosti tohto nepodareného článku. Ďalší odpozorovaný príklad je s jediným nahnitým jabĺčkom v košíku, ktoré pokazí ostatné zdravé jabĺčka. Firma je doslovne kombinácia reťaze s mnohými článkami a košíka s jabĺčkami. Je to tím, ktorého schopnosť prežiť a presadiť sa, je limitovaná najslabším členom tímu a aj prítomnosťou „člena“, ktorý nenápadne rozvráti celý tím. Ak by ste chceli dostávať pravidelné praktické rady, stačí sa prihlásiť na odber našich newsletterov.

Našťastie väčšina firiem a podnikateľov si uvedomuje, že len kvalitný tím, všetci jeho jednotliví členovia, sú dôležití pre úspech firmy. Neustále teda hľadajú spôsoby, ako zvládnuť vytváranie schopných a súdržných tímov, čo sa prejaví v dobrej produktivite a produkcii, pretože toto sú jediné faktory, ktoré jednoznačne odmeriavajú schopnosť tímu. Netreba už pripomínať, že produkcia jednotlivcov je rozhodujúca aj pre výslednú produkciu firmy. Snažíme sa vzdelávať majiteľov, šéfov a vedúcich manažérov, že budovanie tímu nie je jednorázová záležitosť, a taktiež to nie je len jedna činnosť, ktorú z času na čas zopakujeme. Budovanie tímu je permanentná a mnohovrstvová aktivita. Možno si teraz kladiete otázku, čo to vlastne znamená mnohovrstvová? Je to vlastne doslovne jedna aktivita za druhou, ako schodík za schodíkom. Tou úplne prvou je výber zamestnancov, členov tímu. Nasleduje ich správne uvedenie na pracovnú pozíciu. Ďalej je to kontrola produkcie a pokračuje to korekciami a vzdelávaním/tréningom. Veľmi často sa pri tom zabúda, že vzdelávať a trénovať má zmysel len osobu, ktorá je schopná dosahovať produkciu.

V dnešnej téme sa budeme viac venovať tomu prvému a pravdepodobne aj najdôležitejšiemu kroku – výberu zamestnancov. Mnohí z vás už máte skúsenosti s rôznymi personálnymi agentúrami, niekedy dobré, inokedy horšie. Sú však mnohí, ktorí si radi robia výbery sami a úplne prirodzene pri tom dajú na svoju intuíciu a pozorovanie. Je to úplne v poriadku, pretože ak vás niekto naštve hneď pri pohovore, potom nemá zmysel to s ním zažívať v produkčných cykloch. To isté sa týka aj osoby, z ktorej nemáte dobrý pocit, a potom by ste tento pocit mali znášať počas celej doby prítomnosti danej osoby vo vašej blízkosti.

Čo však v prípade, keď osoba na pohovore má „nasadenú“ sociálnu masku a je naučená z rôznych príučiek ako má napísať životopis, ako sa má správať a čo odpovedať, aby získala prácu snov? Takýchto chodiacich sociálnych masiek je čoraz viac a vy neviete, čo v skutočnosti do tímu dostanete. Strhnite túto sociálnu masku pomocou našich testov! Bude to schopné produkovať, nerozvráti to celý tím? Naša technológia výberu zamestnancov je rokmi overená. Naša ambícia je odovzdávať toto know-how a naučiť našich klientov, aby boli sami schopní vyberať členov svojich tímov. Uvedomujeme si totiž, že zostaviť svoj tím vie najlepšie jeho šéf. Našou úlohou je docieliť, aby ste aj vo výberoch boli kompetentní.

To, ako v dnešnej dobe rozoznať správnych a produktívnych ľudí s dobrým pracovným potenciálom, učíme na našich seminároch. Pre výbery zamestnancov máme dve základné úrovne.

Prvá úroveň je vo forme poldňového úvodného seminára s názvom: „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“. Zámerom je upriamiť pozornosť na 4 základné faktory, ktoré sú kľúčové pre správny výber. Najväčší dôraz sa kladie na prvý z nich, a to odhalenie schopnosti človeka podať výkon, dosiahnuť výsledky vo svojej práci. Vysvetlíme účastníkom, prečo je to prvý a najdôležitejší faktor a najmä presnú postupnosť krokov, ako danú schopnosť odhaliť na osobných pohovoroch. Pridanou hodnotou sú aj konkrétne tipy ako správne napísať inzerát, pretože tým to všetko začína – ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.

Druhá úroveň je zároveň hlavná časť našej technológie výberu zamestnancov. Jedná sa o 4-dňový seminár s názvom: „Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu“. Je zameraný na získanie teoretických znalostí a praktických skúseností pri prijímaní zamestnancov, hodnotení personálu a základov budovania tímu. Téma seminára je vhodná nielen pre tých, ktorí sa priamo venujú výberom nových zamestnancov, ale je veľmi užitočná pre kohokoľvek, kto má čo do činenia s riadením ľudí a ich rozvojom, od majiteľov až po najnižších vedúcich. Je to seminár, počas ktorého porozumiete človeku – prečo je taký, aký je a aké sú dôvody pre jeho správanie sa. Zistíte, že je veľmi ľaké odhaliť schopnosť produkovať, celkový pracovný potenciál pre konkrétnu pracovnú pozíciu a či sa na danú prácu vôbec hodí, ako osobu trénovať, či je tímový hráč a či vôbec má predpoklad v tíme zostať.

Štefan Matús

Späť na všetky články >>

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť