info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Testovacie centrum

Táto časť systému Performia je určená registrovaným firemným užívateľom. Taktiež je to miesto, kde môžu do Testovacieho centra Performie vstúpiť aj kandidáti, aby zodpovedali na dotazníky hneď potom, ako im bol udelený kód. Stačí napísať kód do políčka “Prihlásenie sa kódom” a potvrdiť OK.

Každý kandidát je povinný po prihlásení sa do testovacieho centra poskytnúť súhlas s použitím osobných údajov spoločnosti Performia s.r.o. v rámci zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Ak kandidát neposkytne súhlas s použitím osobných údajov, nebude možné ďalej pokračovať v testovaní.

Copyright © 2018 Performia s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Prihlásenie do systému Performia
Copyright © 2018 Performia s.r.o. Všetky práva vyhradené.