info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Výber zamestnancov na kľúč

Sme konzultačno – poradenská firma, ktorá sa špecializuje na budovanie tímu. Nie sme teda personálna agentúra a ani nerobíme personálny leasing. Orientujeme sa predovšetkým na kvalitu dodávaných kandidátov. Robíme pre našich klientov výber, prípadne ďalšie výberové procesy. Pomocou našich on-line nástrojov urýchľujeme a skvalitňujeme komunikáciu počas výberového procesu. Podľa výsledkov je kandidát doporučený klientovi. Konečné rozhodnutie o prijatí kandidáta urobí klient sám a takisto samostatne a priamo s ním podpisuje pracovnú zmluvu.

EXELECT

Exelect je obchodná značka spoločnosti Performia s.r.o. vyjadrená svojim symbolom-logom a predstavuje ucelené know-how s funkčnou technológiou pre výber správnych ľudí na správne miesta. V rámci tejto značky poskytuje Performia s.r.o. nasledujúce služby:

  • – Exelect Full Servis,
  • – Exelect Štart,
  • – ako aj veľmi nápomocná a účinna službu Zostavenie inzerátu.

Exelect Full Servis

Predstavuje komplexnú zmluvnú službu, ktorá záhŕňa vytvorenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej obsahuje osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a osobnú prezentáciu vybraného kandidáta/kandidátov klientovi. Ak sa kandidát s klientom dohodne na nástupe, berieme za kandidáta 6 mesačnú garanciu. Platba tejto služby je rozdelená na 3 tretiny. Prvá sa platí pri podpise zmluvy, druhá pri nástupe kandidáta a tretia až po uplynutí garančnej lehoty, ktorá sa počíta od podpisu pracovnej  zmluvy.

Máte záujem o službu Exelect Full Servis? Radi Vám zodpovieme všetky otázky.

Máte záujem o službu Exelect Štart? Neváhajte nás kontaktovať! Radi zodpovieme všetky Vaše otázky.

Exelect Štart

Je predvýber kandidátov na pracovnú pozíciu. Služba zahŕňa zostavenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a následné “odovzdanie” výsledkov vybraného kandidáta priamo klientovi, s podrobným reportom o jeho výsledkoch a prípadnými odporúčaniami. Za kandidáta nepreberáme garanciu a platba sa uhrádza jednorazovo.

Zostavenie inzerátu

Táto služba je kompletným vyhotovením inzerátu na obsadzovanú pozíciu vo Vašej firme. Po konzultácii a určení si požiadaviek a ideálnej scény Vám pripravíme profesionálne vytvorený inzerát ušitý Vám na mieru tak, aby Vám už v prvom kroku pomohol vyselektovať tých nesprávnych kandidátov. Vďaka tomu nielen ušetríte čas, ktorý obvykle zabijete vymýšľaním “ lákavých “ slov, aby niekto prejavil záujem, ale taktiež čas celého výberové procesu. Svoj inzerát máte plne pod kontrolou a rozhodujete o jeho osude, keďže ho zverejňujete Vy sami.

Máte záujem o službu Zostavenie inzerátu? Neváhajte nás kontaktovať! Radi zodpovieme všetky Vaše otázky.