Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

VIAC O NAŠOM TESTOVANÍ

Performia je celosvetový líder v oblasti zisťovania pracovného potenciálu a efektívneho budovania tímov. Pôsobí na 4 kontinentoch a slovenská Performia má významné postavenie v rámci celosvetovej siete.

PhDr. Anna Matúsová,
zakladateľka, výkonná riaditeľka a hlavný odborný garant v oblasti ľudských zdrojov, pôsobí už 28 rokov. Najprv budovala a riadila ľudské zdroje v spoločnostiach Eurotel a McDonld’s. V roku 1998 rozbehla svoju vlastnú aktivitu a získala licenciu na založenie Performie na Slovensku.

Odvtedy spracovala viac ako 150.000,- rôznych testov a dotazníkov. Stála pri zrode viacerých národných zastúpení Performia, ako napríklad v Českej republike, Maďarsku a Kolumbii.

V celosvetovej výročnej hre pravidelne dosahuje umiestnenie v prvej trojici najlepších konzultantov a pod jej vedením slovenská Performia získala množstvo umiestnení ako najlepšia na celom svete a k tomu ďalšie na druhom, či treťom mieste svetového rebríčka.

PREVERENIE PRACOVNÉHO POTENCIÁLU ZAMESTNANCOV

Preverenie vyhodnotí skutočnú schopnosť pracovníka produkovať na danej pracovnej pozícii. Test s vyhodnotením potenciálneho výkonu zamestnanca je jedným z krokov ako budovať stabilný tím.

Chcete vedieť skutočný potenciál vašich zamestnancov?

Chcete testovať a vyhodnocovať sami? Požiadajte o vlastné exkluzívne testovacie konto

Grafické vyhodnotenie pre jednoznačné posúdenie potenciálu

To, čo počas pohovoru s kandidátom „vidíte” pred sebou, nie je vždy to, čo dostanete. Príjemné spôsoby a schopnosť vyjadrovať sa môžu maskovať nepríjemné prekvapenia. Je to situácia, ktorú ostrieľaní personalisti dokážu rozpoznať. Ale výber zamestnancov nemusí byť hazardnou hrou

EXEC U-Test 2.0

EXEC Overenie produktivity

EXEC Overenie produktivity vám poskytne presný obraz toho, čo váš kandidát v predchádzajúcich zamestnaniach dosiahol. Na základe toho budete vedieť, či je to správny kandidát pre vašu spoločnosť a do akej miery je schopný prinášať výsledky. V skratke, aká je jeho produktivita.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť