info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Viac o našom testovaní

V celosvetovej výročnej hre pravidelne dosahuje umiestnenie v prvej trojici najlepších konzultantov a pod jej vedením slovenská Performia získala množstvo umiestnení ako najlepšia na celom svete a k tomu ďalšie na druhom, či treťom mieste svetového rebríčka.

PREVERENIE PRACOVNÉHO POTENCIÁLU ZAMESTNANCOV

Preverenie vyhodnotí skutočnú schopnosť pracovníka produkovať na danej pracovnej pozícii. Test s vyhodnotením potenciálneho výkonu zamestnanca je jedným z krokov ako budovať stabilný tím.

  • ▽ Test u zamestnanca/kandidáta zisťuje osobnostné predpoklady produkovať na pracovnej pozícii
  • ▽ Výsledkom testu sú neskreslené informácie o charaktere testovanej osoby.
  • ▽ Rýchlo zistíme, či má zamestnanec zásadné prekážky, ktoré mu bránia podať vysoký výkon na svojej pracovnej pozícii.
  • ▽ Odporučíme kroky, ktoré smerujú k zvýšeniu jeho produktivity na pracovnom mieste.
  • ▽ Testovaná môže byť jedna osoba, alebo viacero osôb (kandidáti aj zamestnanci) v rôznom časovom rozmedzí na rôzne pracovné pozície.
  • ▽ Pretestovanie jednej osoby trvá cca 120 min. Testovanie sa vykonáva on-line a môže sa testovať ľubovoľný počet osôb súčasne.
  • ▽ Základné preverenie je nástroj na overenie pracovného potenciálu, ktorý pozostáva z EXEC U-Testu a EXEC Overenia produktivity.
  • ▽ Podľa pracovnej pozície je možné použiť aj ďalšie doplnkové testy a dotazníky.
  • ▽ Cena za preverenie pracovného potenciálu kandidáta alebo zamestnanca je 360,-€ s DPH a menej v závislosti od počtu testovaných osôb.

Chcete vedieť skutočný potenciál vašich zamestnancov?

Chcete testovať a vyhodnocovať sami? Požiadajte o vlastné exkluzívne testovacie konto.

Grafické vyhodnotenie pre jednoznačné posúdenie potenciálu.

To, čo počas pohovoru s kandidátom „vidíte” pred sebou, nie je vždy to, čo dostanete. Príjemné spôsoby a schopnosť vyjadrovať sa môžu maskovať nepríjemné prekvapenia. Je to situácia, ktorú ostrieľaní personalisti dokážu rozpoznať. Ale výber zamestnancov nemusí byť hazardnou hrou.

EXEC U-Test 2.0

EXEC Overenie produktivity

EXEC Overenie produktivity vám poskytne presný obraz toho, čo váš kandidát v predchádzajúcich zamestnaniach dosiahol. Na základe toho budete vedieť, či je to správny kandidát pre vašu spoločnosť a do akej miery je schopný prinášať výsledky. V skratke, aká je jeho produktivita.