Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Spoznaj tím Performia

Výkonný riaditeľ

PhDr. Anna Matúsová

Vyštudovala som Filozofickú fakultu na Univerzite Palackého v Olomouci, druhej najstaršej univerzite v Česku, a tam som obhájila aj doktorantskú prácu. Pracovala som v niekoľkých inštitúciách v Čechách a na Slovensku, kým som sa s manželom presťahovala do Bratislavy. Tu som nastúpila do novovzniknutej americko-slovenskej spoločnosti Eurotel, kde som sa postupne vypracovala na riaditeľku ľudských zdrojov. Keď sa spätne pozriem na môj pracovný život pred podnikateľským obdobím, uvedomujem si, že počas celej mojej profesnej dráhy som vždy bola akýmsi “pionierom – priekopníkom”, ktorý mal odvahu skočiť rovnými nohami do niečoho neznámeho, nového, kde som nemala žiadne vedomosti a začínala budovať to, čo predo mnou nikto nerobil. Preto sa ani veľmi nečudujem, že som sa dala po štyridsiatke nahovoriť na vybudovanie firmy s úžasnou novou a funkčnou technológiou, ktorú dnes na Slovensku predstavujem a ktorej sa venujem vyše 25 rokov svojho zmysluplného života.

A čo je pre mňa v živote dôležité? Cítiť sa potrebná, prospešná vo svojej profesii a napĺňať ju s účelom. Mať skvelé rodinné zázemie, kde vládne porozumenie a predovšetkým inšpirácia a pocit spolupatričnosti a bezhraničnej dôvery. Pre mňa je dôležité byť vnútorne sama so sebou spokojná, a za tým stojí dlhoročná práca na sebe. Chcem byť pre druhých inšpiráciou. Žiť teda taký život, ktorý ma baví, je plný dobrodružstva, humoru, optimizmu a skvelých ľudí okolo mňa. Takých, ktorí si pomáhajú vtedy, keď je to potrebné. Či už mojich priateľov, našich zamestnancov alebo klientov.

Partner, odborný konzultant

Mgr. Erika Botlíková

Raz mi niekto povedal: „Práca s ľuďmi je ťažká, ale bez nich ešte ťažšia.“ Budovanie tímov a personalistika je o schopnostiach a komunikácii. Čím viac o tejto oblasti vieme, tým menej stresu s ľuďmi a samotným životom zažívame a to je presne to, čo ma najviac baví. Už viac ako 25 rokov sa venujem vzdelávaniu v oblasti komunikácie a medziľudských vzťahov a preto je pre mňa Performia s. r. o., to správne miesto.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť