Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

NAŠE SLUŽBY

01

TESTOVANIE PRACOVNÉHO POTENCIÁLU

Čo sa skrýva za sociálnou
maskou kandidáta?

ODBORNÉ SEMINÁRE
A WORKSHOPY

Otvorte si nové obzory, získajte nové informácie a vymente si navzájom skúsenosti.

PUBLIKÁCIE A MATERIÁLY

Chcete sa vzdelávať?
Pripravili sme pre Vás odborné články a E-booky.

VIDEO SEMINÁRE

Nevyhovujú Vám termíny? Vytvorte si individuálny plán!

TESTOVANIE PRACOVNÉHO POTENCIÁLU

Čo sa skrýva za sociálnou maskou kandidáta?

ODBORNÉ SEMINÁRE A WORKSHOPY

Otvorte si nové obzory, získajte nové informácie
a vymente si navzájom skúsenosti.

PUBLIKÁCIE A MATERIÁLY

Chcete sa vzdelávať?
Pripravili sme pre Vás odborné články a E-booky.

VIDEO SEMINÁRE

Nevyhovujú Vám termíny?
Vytvorte si individuálny plán!

najbližšie semináre

02

VÝBER ZAMESTNANCOV AKO HO NEPOZNÁTE

Účelom PERFORMIE je poskytnúť firmám efektívne nástroje pre výber a zisťovanie pracovného potenciálu zamestnancov a tým zlepšiť ich stabilitu a …

Miesto: Performia Bratislava

Termín: 26. október 2022

PROFESIONÁLNY VÝBER ZAMESTNANCOV A BUDOVANIE TÍMU

Hlavný 4-dňový seminár o vytváraní a udržaní pracovného tímu je zameraný na získanie teoretických a praktických skúseností pri budovaní tímu, prijímaní zamestnancov a hodnotení personálu. Účelom tohto 4-dňového seminára je plne porozumieť najdôležitejším faktorom prijímacieho procesu, správania sa človeka a taktiež tomu, ako …

Miesto: Performia Bratislava

Termín: 8.-11. november 2022

NAJNOVŠIE ODBORNÉ ČLÁNKY

04

referencie

05