Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Videosemináre

Pozrite sa. Pripravili sme pre Vás priestory, kde si budete môcť pohodlne prehrať video-záznam z ktoréhokoľvek ponúkaného seminára. Spracované DVD nosiče si môžete prehrať v seminárnej miestnosti, ktorú sme vybavili videoprojektorom a DVD prehrávačom s kvalitnými externými reproduktormi. Teraz si video-seminár môžete nerušene pozrieť u nás v termíne, ktorý si sami zvolíte.