Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

EXEC Duplikačný test

  • Vo výberovom procese aj pri testovaní už existujúcich zamestnancov vám použitie EXEC Duplikačného testu dokáže ušetriť množstvo času, práce aj peňazí

  • Špeciálne sa zameriava na určenie úrovne duplikácie daného človeka. Duplikáciou máme na mysli „schopnosť človeka niečo pozorovať a urobiť presnú kópiu toho čo pozoroval”. Pri najímaní riadiacich pracovníkov je veľmi dôležité, aby boli schopní vykonávať nariadenia manažmentu

  • EXEC Duplikačný test je test, ktorý vám povie ako dobre, rýchlo a správne je osoba schopná pochopiť inštrukciu, príkaz alebo situáciu a správne na ňu reagovať

  • Tento test nám taktiež ukazuje, či je človek náchylný na nehody, čo býva dôležitým faktorom, napríklad v prípade, ak sa od danej osoby vyžaduje obsluhovanie drahého prístroja či zariadenia

  • Najlepšie je použiť tento test spolu s EXEC U-Testom. Nie je to dôležité len pre riadiacich pracovníkov. Meranie duplikácie je dôležité dokonca aj u takej pozície, akou je osobný asistent, kde uskutočňovanie príkazov, tak ako boli zamýšľané, môže dokonca vytvoriť alebo zničiť vzťah človeka k riadiacemu pracovníkovi

  • EXEC Duplikačný test je meraný na čas a jeho vyplnenie zvyčajne trvá 2 až 5 minút

Výhody EXEC Duplikačný test:

Cena: 96,-€ - 48,-€

80,-€ - 40,-€ + 20% DPH)

(slúži ako doplnok k službe EXEC Základné preverenie)

Kontaktujte nás

E-mail: info@performia.sk

Tel.: 0908 908 066

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC OVERENIE PRODUKTIVITY VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME